REPORTAJ

Banca Mondială acordă în continuare sprijin reformelor din România prin intermediul unui împrumut de 1 miliard de Euro

12 iunie 2012


Image


La mijlocul lunii iunie, a fost aprobată acordarea unui împrumut cu opţiune de tragere amânată (DPL DDO) de către Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BIRD) în sumă de 1 miliard de Euro, pentru a veni în sprijinul angajamentelor asumate de Guvernul României în cadrul Pactului Fiscal al Uniunii Europene.

Acest Pact - Tratatul privind Stabilitatea, Coordonarea şi Guvernanţa în cadrul Uniunii Economice şi Monetare - a fost semnat de către toate statele UE, cu excepţia Cehiei şi Marii Britanii, în luna martie a anului 2012. Conform acestui Pact, statele membre trebuie să pună în aplicare anumite cerinţe stricte privind cheltuielile şi fiscalitatea, pentru a preveni apariţia unor crize viitoare a datoriilor.

Pe de altă parte, tratatul mai impune şi faptul că bugetele naţionale trebuie să fie echilibrate sau să prezinte excedent, deficitele structurale bugetare să nu depăşească 0,5% din PIB şi datoria guvernamentală să se menţină sub 60% din PIB. România, care prezintă o datorie mai scăzută, poate ajunge la un deficit structural de 1% din PIB.

În virtutea acestei Opţiuni de Tragere Amânată aferentă împrumutului bancar, România nu trage imediat suma de 1 miliard de Euro, ci mai degrabă are la dispoziţie această sumă ca "amortizor fiscal" care poate fi valorificat în caz de necesitate şi care rămâne la dispoziţia României timp de trei ani, cu condiţia ca România să-şi respecte programele macroeconomice şi de reformă.


" România a înregistrat progrese bune pe calea stabilizării macroeconomice şi a cadrului fiscal, precum şi în sensul instalării ţării pe un curs de creştere, în ciuda mediului economic din toată Europa care constituie o provocare pentru toată lumea în ziua de astăzi "

Philippe Le Houérou

Vicepreşedinte al Băncii Mondiale pentru Europa şi Asia Centrală

“România a înregistrat progrese bune pe calea stabilizării macroeconomice şi a cadrului fiscal, precum şi în sensul instalării ţării pe un curs de creştere, în ciuda mediului economic din toată Europa care constituie o provocare pentru toată lumea în ziua de astăzi,” a declarat dl. Philippe Le Houérou, Vicepreşedinte al Băncii Mondiale pentru Europa şi Asia Centrală. “Dorim să apreciem activitatea noului guvern care a continuat eforturile realizate pe calea stabilităţii şi încrederii prin reformele structurale, precum şi modernizarea administraţiei publice.  Banca aşteaptă acum continuarea parteneriatului cu România, pentru a oferi acestei ţări experienţa pe care o are în domeniul creşterii sustenabile şi inclusive, şi pentru convergenţa europeană.”

Împrumutul cu opţiune de tragere amânată (DPL DDO) oferit de BIRD are trei scopuri:

  • eficientizarea cheltuielilor publice şi îmbunătăţirea capacităţii guvernului de colectare a veniturilor printr-o mai bună conformitate cu legislaţia fiscală;
  • îmbunătăţirea conformităţii întreprinderilor aflate în proprietatea statului şi care funcţionează în domeniul energiei şi transporturilor, pentru diminuarea presiunii asupra bugetului, pentru a genera economii şi pentru a atrage capitalul privat care este necesare pentru modernizarea capacităţilor de producţie şi îmbunătăţirea competitivităţii acestora şi urmărirea liberalizării pieţelor energetice; şi
  • Îmbunătăţirea calităţii serviciilor publice din domeniul sănătăţii, prin reducerea cheltuielilor nejustificate şi prin realocarea resurselor unor activităţi de prevenţie care să fie mai eficiente şi prin promovarea programelor din domeniul sănătăţii.

Împrumutul pentru Politici de Dezvoltare va contribui la susţinerea "amortizorului fiscal" constituit de guvern ca reacţie în faţa turbulenţelor care continuă să afecteze atât exporturile, cât şi pieţele financiare.

În urma implementării cu succes a unei serii de trei Împrumuturi pentru Politicile de Dezvoltare în sumă totală de 1 miliard de Euro care a contribuit la stabilizarea macroeconomică a României şi la implementarea unui program de management al crizei în cadrul unui pachet multilateral de 20 miliarde Euro cofinanţat împreună cu FMI şi cu Comisia Europeană, în perioada 2009-11.


Api
Api