REPORTAJ

Echiparea Republicii Moldova pentru a putea face față epidemiilor de boli infecțioase

23 mai 2012Când gripa aviară a izbucnit în 2005 și a lovit din greu Europa Centrală și de Est, guvernele, instituțiile de asistență medicală și instituțiile veterinare au fost în stare de alertă ridicată. Țările și-au regrupat eforturile pentru a elabora planuri de contingență și pentru a-și îmbunătăți serviciile sale de urgență pentru a face față epidemiilor iminente.

O serie de erupții de la frontiera de vest a Republicii Moldova cu România și Ucraina, ce au rezultat în sacrificarea a mii de păsări de curte, a arătat ce se poate întâmpla și care sunt riscurile dacă gripa aviară trece frontiera. Aceasta a subliniat necesitatea unor intervenții solide și bine planificate pentru abordarea răspândirii infecției.

Echipamentul de laborator din Moldova era învechit. Personalul său medical și veterinar avea o instruire și experiență mică de detectare a virusului, iar populația era prost informată despre riscurile asociate cu gripa aviară și alte boli infecțioase. Mai mult ca atât, compensarea plătită fermierilor pentru sacrificarea păsărilor a fost mică. Toate acestea au reprezentat o provocare mare pentru acțiunile efective de răspuns ale Guvernului.


" Erupțiile de gripă aviară s-au accelerat la sfârșitul anului 2005 și au continuat și în anul 2006. Țările vecine au fost afectate, și în aceste circumstanțe, Moldova avea o necesitate stringentă de a-și consolida capacitățile de a răspunde la posibilele epidemii. "

Anatol Gobjila

Șeful Echipei de sarcină și Ofițer Superior pentru operațiuni din cadrul Băncii Mondiale

La cererea Guvernului Republicii Moldova, Banca Mondială s-a angajat să coordoneze un efort multe-donator de consolidare a capacității Republicii Moldova de a face față și a atenua erupțiile de gripă aviară și alte infecții, și să sporească nivelul de pregătire al Republicii Moldova pentru posibilele pandemici.

Sarcina a fost grea, deoarece trebuia să abordeze constrângerile legate de resurse umane, instituționale și financiare. Prima provocare a fost consolidarea abilității țării de a diagnostica virușii la oameni și animale. Aceasta a fost posibil prin intermediul unei reabilitări complete a laboratoarelor principale de virologie umană și animală din Moldova. Cel de-al doilea pas a fost dezvoltarea capacității de supraveghere, acțiuni de răspuns și tratament în toate instituțiile de asistență medicală și veterinare responsabile de răspunsul la bolile infecțioase.

Adoptarea unor instrumente în timp real în bază de TI pentru supravegherea epidemiologică umană a însemnat că în prezent autoritățile de ocrotire a sănătății au date reale despre scara și măsura în care are loc răspândirea virușilor periculoși. Îmbunătățirea abilității de monitorizare a sănătății păsărilor de curte face mai ușoară și mai efectivă localizarea și blocarea erupțiilor.

Însă costurile financiare ale activităților de răspuns ale Guvernului sunt măsurate în dependență de măsura în care capacitatea de finanțare și compensare poate susține un sistem în stare de stres. Dependența tradițională a Republicii Moldova de agricultură și nivelul înalt al agriculturii de subzistență a sporit și mai tare provocările pentru fermieri și autorități. Mijloacele de trai în regiunea rurală din Moldova trebuie menținute.

Banca Mondială s-a alăturat Guvernului la stabilirea unor mecanisme simplificate și transparente de compensare pentru a oferi asistență fermierilor ale căror păsări au fost sacrificate. Efectuarea exercițiilor de simulare regională în baza scenariilor reale de viață au îmbunătățit calitatea și rapiditatea de intervenție și au sporit capacitatea până la nivelul local.

Ceea ce ține de sănătatea publică, renovarea secției de terapie intensivă în cadrul Spitalului Național de Boli Infecțioase înseamnă că fiecare moldovean infectat cu virusul mortal al gripei aviare are acum o șansă mai bună de supraviețuire. Într-adevăr, aceasta a fot testată în 2009 când Moldova a înregistrat mii de cazuri de gripă porcină. Dacă nu am fi avut o diagnosticare îmbunătățită și tratament al pacienților infectați, susținute de proiect, atunci numărul de cazuri fatale ar fi depășit cu mult datele înregistrate.

Efectul de durată al proiectului este că acesta de asemenea a reușit să schimbe atitudinea și comportamentul oamenilor atunci când este vorba de prevenirea bolilor infecțioase. Campanii extensive de comunicare și conștientizare a populației s-au axat pe toate grupurile de vârstă și au stimulat nivelul înalt al conștientizării sociale.

"Îmbunătățirile din Moldova au construit un scut împrejurul țării. În prezent, Moldova are cei mai buni indicatori din regiune, inclusiv din Balcani, în domeniul acțiuni de răspuns la epidemiile de boli infecțioase," a spus Ion Bahnarel, Director General al Centrului Național pentru Sănătate Publică.


Api
Api

Welcome