REPORTAJ

Asistență pentru o planificare strategică în transporturi

19 martie 2012


Image

Context

Banca Mondială acordă Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii (MTI) servicii de asistenţă pentru intărirea capacităţii administrative a ministerului, dezvoltarea planificării strategice şi a guvernanţei din sectorul transporturilor. Durata serviciilor de asistenţă este de 24 de luni, începând din 19 martie 2012.

Finanţarea serviciilor de asistenţă tehnică este asigurată de către Fondul Social European prin Programului Operaţional „Dezvoltarea Capacităţii Administrative, 2007-2013” (PODCA) şi cofinanţat de la bugetul de stat prin bugetul MTI.

Scopul serviciilor de asistenţă

Consolidarea capacităţii MTI pentru a deveni o organizaţie de încredere, transparentă şi responsabilă, care să servească populaţia şi să răspundă nevoilor de transport ale acesteia, prin dezvoltarea guvernanţei în sectorul transporturilor din România.

Obiectivele serviciilor de asistenţă

Dezvoltarea capacităţii interne a MTI şi a unităţilor din subordinea sa în vederea implementării reformelor privind:

  • Planificarea strategică, guvernanţa în sectorul transporturilor, inclusiv guvernanţa corporativă a  societăţilor cu capital majoritar de stat (SCS);
  • Finanţarea şi recuperarea costurilor legate de infrastructura rutieră şi feroviară; 
  • Eficienţa costurilor în domeniul infrastructurii de transport;
  • Coordonarea şi planificarea strategică a transportului public în Zona Metropolitană Bucureşti.

Mai multe informaţii referitoare la serviciile de asistenţă tehnică, inclusiv descrierea activităţilor cheie, sunt disponibile aici.

 


Api
Api

Welcome