REPORTAJ

Moldova: Tehnologia ajută cetăţenii să tragă la răspundere guvernul

29 iulie 2011


Idei principale
  • Proiectul inovativ de guvernare electronică are drept scop oferirea accesului cetăţenilor la date, îmbunătăţirea climatului investiţional, combaterea corupţiei
  • Centrul de guvernare electronică elaborează o politică de transformare digitală şi o foaie de parcurs privind datele guvernamentale deschise
  • Portalul de date deschise, lansat în aprilie 2011, găzduieşte 186 seturi de date, cu încă 30 programate să apară on-line

Similar multor foste republici sovietice, Republica Moldova se luptă cu moştenirea unei mari birocraţii şi corupţii.  Cu toate acestea, răspândirea tehnologiei - şi proximitatea ţării de Uniunea Europeană (UE) - oferă oportunităţi reale de împuternicire a cetăţenilor pentru creşterea economică şi socială.

Proiectul de transformare electronică (GeT) a Guvernării Republicii Moldova este destinat să modernizeze şi să îmbunătăţească guvernarea în sectorul public din Republica Moldova, să ofere cetăţenilor accesul la documente şi date guvernamentale pentru utilizare publică eficientă, să îmbunătăţească climatul investiţional şi să sporească competitivitatea la nivel global.

“Prin îmbunătăţirea infrastructurii TIC, Guvernul tinde să devină un jucător activ în crearea unui mediu mai bun şi mai puţin reglementat”, a spus Vlad Filat, Prim-ministrul Republicii Moldova.

Ţara este una din primele care beneficiază de Iniţiativa Băncii de transformare electronică, parte a unui imbold al instituţiei pentru dezvoltare mai deschisă la nivel mondial.  Luna trecuta, Banca a aprobat un credit de 20 milioane dolari pentru a sprijini proiectul Moldovenesc.

“Participarea cetăţenilor şi buna guvernare sunt recunoscute astăzi ca fiind elemente obligatorii pentru succesul economic”, a spus Preşedintele Grupului Băncii Mondiale, Robert Zoellick, înainte de reuniunile de primăvară din 2011 ale Băncii Mondiale şi FMI de la Washington.

Guvernarea electronică împuternicește cetăţenii

Multe naţiuni din întreaga lume au apelat la TIC pentru a sprijini politica de transformare.  În Africa de Sud şi Mauritius, soluţiile de guvernare electronică au permis municipalităţilor să gestioneze eficient resursele, să raţionalizeze colectarea impozitelor, şi să creeze un mediu axat pe cetăţean.  În Statele Unite, instrumentul mobil şi web SeeClickFix permite cetăţenilor să raporteze problemele de cartier reprezentanţilor săi din autoritățile publice locale.  Aplicaţia oferă oficialilor guvernamentali un tablou de bord pentru urmărirea şi gestionarea rapoartelor, permițându-le astfel să interacţioneze direct cu alegătorii săi.

“Transformarea electronică şi utilizarea TIC nu este o chestiune de tehnologie şi de hardware.  Aceasta ține mai mult de angajamentul conducerii față de reforma instituţională şi guvernarea centrată pe cetăţean”, spune Philippe Dongier, managerul de sector TIC din cadrul Băncii Mondiale.

Proiectul de transformare electronică are drept scop îmbunătăţirea capacităţii de conducere, crearea unui mediu abilitant şi consolidarea managementului TIC în sectorul public.  Utilizând o platformă modernă de prestare a serviciilor, Guvernul va fi capabil să îmbunătăţească accesul la servicii publice şi să sporească transparenţa.

Deşi Republica Moldova raportează o creştere economică constantă de 5,5% şi o rată a alfabetizării de 98,3%, aceasta rămâne una dintre cele mai sărace şi puţin urbanizate naţiuni din Europa de Est: mai mult de jumătate din cele 3,6 milioane de oameni locuiesc în mediul rural.

Pe măsură  ce penetrarea mobilelor atinge la 90% din populaţie, iar utilizarea Internetului creşte în întreaga ţară, Guvernul Republicii Moldova şi-a asumat angajamentul de a utiliza aceste canale de comunicare pentru o mai bună guvernare şi participare a cetăţenilor

“Apreciem autorităţile moldovene pentru liderismul şi previziunea în adoptarea guvernării electronice”, spune Martin Raiser, directorul regional al Băncii Mondiale pentru Moldova, Ucraina şi Belarus. “Eforturile noastre vor fi orientate spre furnizarea rapidă a îmbunătăţirilor în serviciile publice selectate, pentru a aduce beneficiile transparenţei şi ale unei eficienţe mai mari care pot apărea odată cu guvernarea electronică pentru populaţie încă de la începutul acestui program de termen lung.”

Inovare pentru guvernare deschisă

Proiectul GeT al Moldovei include caracteristici care niciodată nu au mai fost implementate în proiecte finanţate de Bancă.  Guvernul sprijină lansarea unei agende de date deschise, migrarea serviciilor de guvernare electronică spre cloud computing, şi participarea societăţii civile în dezvoltarea aplicaţiilor pentru prestarea serviciilor publice.

Centrul de Guvernare Electronică, înfiinţat în august 2010, are funcţia de elaborare a unei politici de transformare digitală, a unei strategii guvernamentale IT, precum şi a unei foi de parcurs pentru date guvernamentale deschise.  În aprilie 2011, Moldova a devenit una dintre primele ţări din regiune care a lansat un portal de date deschise; cu 186 de seturi de date şi încă 30 de seturi de date programate pentru lansare, site-ul numără deja mai mult de 14.600 descărcări.

“Iniţiativa are drept scop deschiderea datelor guvernamentale pentru cetăţeni şi îmbunătăţirea guvernării şi prestării serviciilor”, spune Stela Mocan, directorul executiv al Centrului de Guvernare Electronică al Republicii Moldova creat recent.

Ministerele activează în baza unei directive care are scopul de a lansa trei seturi de date noi în timp de o lună.  În cadrul proiectului “BOOST” sprijinit de Bancă, Ministerul Finanţelor a lansat recent o resursă importantă - o foaie de calcul cu mai mult de un milion de linii, detaliind toate datele de cheltuieli publice din ultimii cinci ani.

“Publicarea informaţiei despre fondurile publice va spori transparenţa”, spune Prim-ministrul Vlad Filat.

Prin intermediul infrastructurii  de ”cloud computing” - în care aplicaţiile şi datele sunt accesibile de pe mai multe dispozitive de reţea – Guvernul, de asemenea,  se aşteaptă la economii semnificative aferente cheltuielilor IT în sectorul public.

Pentru a stimula inovaţii din partea cetăţenilor, în acest an Fondul Societăţii Civile al Băncii în Moldova - care oferă granturi organizaţiilor neguvernamentale şi societăţii civile – sprijină dezvoltarea a cinci aplicaţii TIC care vor spori transparenţa şi responsabilitatea socială.

Una dintre aceste aplicaţii, elaborate de către Centrul Naţional de Mediu, colectează şi cartografiază informaţia cu privire la poluarea resurselor de apă.  În Moldova, unde 80% din populaţia rurală foloseşte apa din fântâni de mică adâncime, poluate cu nitraţi, aplicaţia poate promova elaborarea transparentă a politicilor de mediu.

Până în anul 2016, cel puţin un sfert dintre cetăţeni se aşteaptă să poată accesa serviciile publice online sau prin intermediul dispozitivelor mobile, datorită programelor sprijinite de GeT.

“Suntem hotărâţi să reuşim pe această cale”, spune Stela Mocan.

Priorităţile Guvernului Republicii Moldova pentru transformarea electronică includ:

Implementarea unei platforme comune în cadrul guvernului pentru a reduce cantitatea de pierderi şi de dublări în mai multe centre de date, pentru a stimula inovarea şi pentru a atinge o mai mare agilitate în proiectarea şi furnizarea serviciilor publice;

Transformarea proceselor de stat pentru a spori eficienţa administraţiei publice, prin utilizarea TIC-urilor;

Dezvoltarea serviciilor electronice pentru cetăţeni şi întreprinderi; şi

Adoptarea unui cadru de reglementare a guvernării electronice în conformitate cu cele mai bune practici internaţionale, inclusiv deschiderea datelor guvernamentale pentru cetăţeni şi întreprinderi.


Api
Api

Welcome