Skip to Main Navigation
publication 07 februarie 2020

Romania: Catching-Up Regions

Image

Analizele elaborate în ultimii ani indică faptul că performanța regiunilor din Uniunea Europeană (UE) este în mod cert legată de performanța zonelor urbane din regiune. Cele mai dinamice regiuni ale UE au una sau mai multe zone metropolitane sau aglomerări urbane în componența lor sau sunt apropiate de o astfel de zonă din altă regiune. Fără zone urbane puternice, este imposibil să existe regiuni puternice.

Toate țările membre ale UE, inclusiv România, trebuie să se concentreze mai mult pe proiecte cu impact trans-sectorial și inter-jurisdicțional. Acestea trebuie să răspundă mai bine la nevoile unor teritorii care nu pot fi definite de o limită administrativă clară.

În acest sens, precum și pentru a ghida proiectarea dezvoltării urbane durabile pentru perioada de programare 2021-2027, Banca Mondială a întreprins cercetări extinse în următoarele domenii:

 

Image
Sectoare de cooperare inter-jurisdicțională

DESCARCĂ în limba engleză  |DESCARCĂ în limba română

Raportul identifică zonele / sectoarele de intervenție în care ar putea exista o valoare adăugată intrinsecă pentru canalizarea finanțării UE prin municipalități, zone funcționale urbane / organisme asociative metropolitane și / sau regionale (cum ar fi asociații de dezvoltare intercomunală, agenții de dezvoltare regională, etc.) în locul sau în plus față de autoritățile naționale responsabile pentru sectoare precum sănătatea, turismul, energia, educația, serviciile sociale, transportul urban și metropolitan / regional, competitivitatea și sprijinul pentru IMM-uri și inovare.

 

Image
Modele de cooperare inter-jurisdicțională

DESCARCĂ în limba engleză | DESCARCĂ în limba română

Raportul analizează necesitatea unei forme de cooperare teritorială generală sau specifică sectorului (cum ar fi asociațiile de dezvoltare inter-comunală metropolitană, parteneriate orientate pe proiecte între unități administrative teritoriale, etc ...) pentru situații în care finanțarea UE poate fi organizată la nivel subnațional. Aceste forme de cooperare ar putea completa sau suplimenta modelul 2014-2020 utilizat pentru finanțarea UE, care se concentrează doar pe teritoriul administrativ al municipalităților eligibile.

 

Image
Modele de organizare pentru acordurile inter-jurisdicționale

DESCARCĂ în limba engleză  | DESCARCĂ în limba română

Raportul identifică cinci modele organizaționale adecvate (axă prioritară dedicată în cadrul unui program operațional național; program operațional național dedicat pentru marile zone metropolitane; investiții teritoriale integrate; program operațional național dedicat pentru 39 de reședințe județene; opt programe operaționale regionale, fiecare cu o axă dedicată pentru proiecte de dezvoltare urbană), care au fost discutate ulterior cu părțile interesate relevante din România.

 

Image
Cerințe strategice pentru modelele organizaționale

DESCARCĂ în limba engleză  | DESCARCĂ în limba română

Raportul oferă o sinteză a potențialelor cerințe strategice care ar trebui / ar putea fi puse în aplicare pentru a răspunde cerințelor Politicii de coeziune 2021-2027, dar și a celor propuse de cinci modele organizaționale, cum ar fi:

  • Strategii / planuri integrate de dezvoltare urbană;
  • Capacitate administrativă consolidată, la diferite niveluri;
  • Aranjamente financiare integrate;
  • Descentralizare;
  • Identificarea riscurilor și a măsurilor de atenuare asociate.

 

Image
Raport final

DESCARCĂ în limba engleză  | DESCARCĂ în limba română

Raportul sintetizează abordările cheie și recomandările din fiecare din cele patru rapoarte anterioare și vine cu un set de propuneri suplimentare, folosind date și informații suplimentare.

 

Image
România metropolitană

DESCARCĂ în limba engleză  | DESCARCĂ în limba română

Raportul oferă o serie de recomandări pentru consolidarea zonelor metropolitane și a aglomerărilor urbane pentru creșterea regională și națională în România.


Testimoniale

Adrian Crăciun
Coordonator, Departamentul Strategii şi Programe de Dezvoltare, Zona Metropolitană Constanța
Director Executiv, Federația Zonelor Metropolitane și Aglomerărilor Urbane din România

Paul Pece
Director Executiv, Zona Metropolitană Baia Mare
Secretar General, Federația Zonelor Metropolitane și Aglomerărilor Urbane

Gheorghe Falcă
Europarlamentar

Oana Badea
Primar, Municipiul Aiud, România

Florin Cazacu
Primar, Municipiul Brad, România