publication

Note informative din partea partenerilor de dezvoltareImage

Astăzi, partenerii de dezvoltare ai Republicii Moldova au prezentat noului Prim-ministru al Republicii Moldova, Chiril Gaburici, un document de informare, în cadrul unei întrevederi la care au participat șefii misiunilor diplomatice și ai organizațiilor de cooperare din Republica Moldova. Documentul conține recomandări cu privire la politici și reforme, reprezentând o inițiativă comună a comunității partenerilor de dezvoltare, pentru a ajuta noul Guvern să răspundă provocărilor de dezvoltare ale Republicii Moldova.

Documentul de informare formulează punctul de vedere al partenerilor de dezvoltare privind problemele cheie de dezvoltare și cooperare în Moldova, precum și oferă o platformă viabilă pentru dialogul politic și parteneriatul strategic cu Guvernul țării.

În plus, recomandările oferite ar putea servi drept referință pentru planificarea pe termen scurt și mediu a Guvernului.

Comunitatea partenerilor de dezvoltare a menționat în acest context: „Partenerii de dezvoltare ai Moldovei sunt în așteptarea unui parteneriat strategic cu noul Guvern în beneficiul poporului Republicii Moldova. În spiritul Principiilor parteneriatului de dezvoltare, așteptăm cu nerăbdare să susținem și să colaborăm cu Guvernul în măsura necesară conducerii să realizeze strategia de dezvoltare a țării. Acest document de informare indică dorința noastră de a ajuta Guvernul să facă față provocărilor celor mai presante ale țării.”

„Țara noastră a beneficiat de un sprijin semnificativ din partea statelor europene. Vom analiza cu atenţie propunerile descrise de dumneavoastră. Unele dintre ele sunt deja în proces de desfășurare, altele urmează să fie realizate. Este un nou început în relaţiile pe care Republica Moldova le are cu partenerii săi de dezvoltare”, a remarcat Prim-ministrul Chiril Gaburici.

 

Informații adiționale

Documentul de informare cuprinde 30 de note de politici cu privire la aspectele cheie legate de dezvoltarea țării, inclusiv sectorul energetic, justiția și reforma poliției, domeniul economic și sectorul bancar, societatea civilă și formarea profesională.

Documentul atrage atenția noului Guvern la provocările care necesită a fi abordate în timp util:

  • Necesitatea de a asigura un mediu economic stabil și buna gestionare a finanțelor publice: Un sector bancar bine reglementat și sigur este fundamental pentru afaceri, cetățeni și investitorii internaționali. În același timp, ar trebui s existe un sistem robust de gestionare a finanțelor publice pentru a asigura transparența și responsabilitatea finanțelor publice. Moldova ar trebui să dezvolte un mediu de afaceri competitiv, atractiv pentru noi investiții, precum și să profite de noi oportunități comerciale prin implementarea eficientă a ZLSAC.
  • Progresul neuniform împiedică realizările de dezvoltare: Mediul rural din Moldova continuă să rămână în urmă față de schimbările ce au loc în câteva orașe în ceea ce privește sărăcia, locurile de muncă și accesul la serviciile de bază. Inegalitatea de gen, de asemenea, reprezintă o pierdere semnificativă în avansarea social-economică generală. Echitatea se află în centrul viitoarei agende de realizare a Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă. Un accent pe depășirea inegalităților va accelera creșterea economică și va crea acces la întregul potențial al capitalului uman din Republica Moldova.
  • Justiția și administrația publică sunt piatra de temelie pentru toate sectoarele, în special aceasta înseamnă realizarea de progrese concrete în combaterea corupției: Adevăratele reforme în domeniul justiției și administrația publică ar susține succesul reformelor în toate celelalte sectoare. Accesul garantat la justiție echitabilă și independentă este important pentru mediul de afaceri, acest lucru, de asemenea, protejează respectarea drepturilor fundamentale ale omului pentru fiecare persoană. Există o nevoie urgentă de a defini o strategie de reformare, atât la nivel central, cât și local pentru reforma administrației publice și de împuterniciri clare pentru autoritățile regionale. Trebuie eliminată influența corupției în viața publică, inclusiv în domeniul achizițiilor publice de bunuri și servicii și se recomandă o expertiză din partea UE/internațională pentru supravegherea/controlul ofertelor și a privatizărilor.
  • Dezvoltarea cu și prin oameni: Implicarea oamenilor prin noi metode poate fi o dimensiune crucială a reformei administrației publice și a celei de descentralizare. Societatea civilă ar trebui să fie în continuare împuternicită să joace rolul său vital de gardian. Este necesar să se asigure incluziunea și să se promoveze coeziunea societății, și să fie luată o abordare care va implica populația de pe ambele maluri ale Nistrului.
  • O abordare coordonată a dezvoltării: Provocările de dezvoltare din prezent, având multiple fațete, au nevoie de o coordonare instituțională solidă și de o abordare la nivelul întregului guvern. Trecerea la implementarea autentică a programului Guvernului și investiții prioritare va necesita un mecanism solid de coordonare instituțională. Aceasta include un mecanism eficient de coordonare pentru asistența externă legat de un cadru puternic de planificare pe termen mediu și cadru bugetar. Implementarea Acordului de Asociere și programul de investiții publice ar trebui să fie imbricate într-o astfel de abordare.
  • Utilizarea la maxim a asistenței de dezvoltare: Activarea Consiliului Comun de Parteneriat, instituit în 2010 în concordanță cu Principiile parteneriatului de dezvoltare și continuarea consiliilor sectoriale poate oferi platforme pentru o coordonare eficientă a cooperării externe.


Media Contact:

Elena Prodan
+373-22-262-262
E-mail

Welcome