Skip to Main Navigation
BRIEF24 august 2022

Consultări: Cadrul de Parteneriat cu Țara pentru Moldova pentru perioada 2023-2027

Country-Partnership-Framework-for-Moldova-for-2023-27-RO

Grupul Banca Mondială a lansat elaborarea noului Cadru de Parteneriat cu Țara (CPT) pentru Republica Moldova pentru perioada 2023-2027.

CPT prezintă principalele obiective de dezvoltare, la realizarea cărora Grupul Banca Mondială intenționează să ajute țara, și propune un program selectiv și flexibil de intervenții în acest sens.

Obiectivele sunt selectate  în corespundere cu prioritățile Guvernului și principalele constrângeri de dezvoltare ale țării identificate de baza analitică din Diagnosticul Sistematic de Țară al Grupului Banca Mondială (DSȚ).

Procesul de elaborare a CPT presupune consultări cu diferite părți interesate, inclusiv Guvernul, instituțiile financiare internaționale, reprezentanți ai societății civile și ai sectorului privat, pentru a face schimb de opinii privind oportunitățile de dezvoltare a țării și modul în care Grupul Banca Mondială le-ar putea viza în programul său.

Procesul include atât consultări în format fizic, cât și în format online. Procesul a fost demarat în primăvara anului 2022 prin intermediul discuțiilor strategice cu Guvernul despre prioritățile și provocările de dezvoltare ale Republicii Moldova.

Obiectivul consultărilor, care vor dura până în octombrie 2022, este de a solicita feedback și comentarii comprehensive din partea tuturor părților interesate. Sperăm să beneficiem de opiniile difieritor grupuri și persoane, care ne vor ajuta să finalizăm CPT și vor contribui la evaluarea progresului în realizarea obiectivelor de dezvoltare ale țării.

Puteți împărtăși opiniile Dvs. până pe 15 septembrie 2022. Spuneți-ne ce credeți, oferind comentariile sau sugestiile Dvs. echipei Băncii Mondiale la moldovacpf@worldbank.org. Vă rugăm să indicați în subiectul mesajului Dvs. Consultările Online CPT Moldova.

Întrebări de ghidare

În continuare  sunt prezentate câteva întrebări pentru feedback-ul dvs.:

·       Care credeți că sunt cele mai importante priorități de dezvoltare pentru Moldova?

·       În ce mod ar trebui Grupul Banca Mondială să susțină agenda de dezvoltare a Moldovei?

·       Care sunt cele mai importante reforme pe care Guvernul Republicii Moldova ar trebui să le realizeze?

·       Ce ar trebui să schimbe Grupul Banca Mondială pentru a spori eficiența programelor sale?