Polska podejmuje wyzwanie w dziedzinie innowacji

14 kwietnia 2014


World Bank Group

Z myślą o poprawie innowacyjności krajowej gospodarki Polska aktywnie wdraża szereg instrumentów finansowych, modernizuje swoją infrastrukturę badawczą i rozwija strategiczną współpracę na międzynarodową skalę.

Zagospodarowywanie nowych i nieodkrytych rynków w Polsce może doprowadzić do większego dobrobytu gospodarczego.  

Wiedzą o tym doskonale młodzi biznesmeni, a zarazem wspólnicy - Jan Stasz i Michał Juda. 

W ciągu zaledwie kilku lat przeszli drogę od niewielkiego biura, w którym byli jedynymi pracownikami, do znacznie większej i odnoszącej duże sukcesy platformy sprzedaży online, zatrudniającej 18 osób i mającej w ofercie produkty ponad 300 czołowych polskich projektantów odzieży.  

„Dwaj koledzy stworzyli nową markę odzieżową i przyszli do nas z propozycją: „Chłopaki, wiemy, że znacie się na sprzedaży przez Internet. To chyba najtańszy sposób na pozyskanie dobrych klientów, media społecznościowe rozwijają się bardzo dynamicznie. Co możecie nam poradzić?””, przypomina sobie Jan Stasz.

Michał Juda mówi: „My mamy bardzo dużą wiedzę w dziedzinie marketingu internetowego i obsługi klienta, natomiast  projektanci nie zawsze się na tym znają, zwłaszcza że w szkołach designu tego raczej nie uczą. Dlatego staramy się im pomóc, tak aby mogli się rozwijać wspólnie z naszą firmą.”

Takie podejście do tworzenia i komercjalizacji nowatorskich produktów, procesów i usług to przykład innowacji, na których Polsce bardzo zależy.   


" My mamy bardzo dużą wiedzę w dziedzinie marketingu internetowego i obsługi klienta, natomiast projektanci nie zawsze się na tym znają, zwłaszcza że w szkołach designu tego raczej nie uczą. Dlatego staramy się im pomóc, tak aby mogli się rozwijać wspólnie z naszą firmą. "

Michał Juda


Image

Wiedzą o tym doskonale młodzi biznesmeni, a zarazem wspólnicy - Jan Stasz i Michał Juda. W ciągu zaledwie kilku lat przeszli drogę od niewielkiego biura, w którym byli jedynymi pracownikami, do znacznie większej i odnoszącej duże sukcesy platformy sprzedaży online, zatrudniającej 18 osób i mającej w ofercie produkty ponad 300 czołowych polskich projektantów odzieży.


Z myślą o wykorzystaniu niemal 10 miliardów euro z unijnych funduszy strukturalnych przeznaczonych konkretnie na rozwój innowacji, Polska tworzy nowe strategie na rzecz poprawy efektywności już istniejących i nowych inicjatyw wspierających innowacyjność.

„Dzięki bardziej innowacyjnym przedsiębiorstwom i bardziej innowacyjnej gospodarce Polska umocni swoją pozycję w skali globalnej i na arenie unijnej, a tym samym podniesie się standard życia polskich obywateli ”, twierdzi Leszek Grabarczyk z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

W ramach polityki wspierania innowacji Ministerstwo Rozwoju Regionalnego postanowiło skorzystać z usług doradczych Banku Światowego w celu opracowania dokumentów o charakterze strategicznym i operacyjnym, które będą zawierać wytyczne dla polityki innowacji na szczeblu ogólnokrajowym i regionalnym do roku 2020.


" Dzięki bardziej innowacyjnym przedsiębiorstwom i bardziej innowacyjnej gospodarce Polska umocni swoją pozycję w skali globalnej i na arenie unijnej, a tym samym podniesie się standard życia polskich obywateli. "

Leszek Grabarczyk

Narodowy Centrum Badań i Rozwoju

Image

Z myślą o wykorzystaniu niemal 10 miliardów euro z unijnych funduszy strukturalnych przeznaczonych konkretnie na rozwój innowacji, Polska tworzy nowe strategie na rzecz poprawy efektywności już istniejących i nowych inicjatyw wspierających innowacyjność.


„Współpracując z Bankiem Światowym jesteśmy w kontakcie z ekspertami tej instytucji i innymi międzynarodowymi specjalistami zajmującymi się tematyką wspierania innowacji”, kontynuuje Leszek Grabarczyk, odwołując się do współpracy między Narodowym Centrum Badań i Rozwoju a Bankiem Światowym w ramach kolejnego projektu usług doradczych świadczonych na zasadzie zwrotu kosztów.

Od 1989 roku dochód 38 milionów polskich obywateli wzrósł w ujęciu realnym ponad dwukrotnie,  ale Polskę wciąż dzieli dystans do poziomu dochodów osiąganych w krajach Europy Zachodniej.

Dystans ten można zmniejszyć między innymi poprzez rozwój innowacji oraz działania na rzecz trwałego dobrobytu dla wszystkich w przyszłości.


Image

W ramach polityki wspierania innowacji Ministerstwo Rozwoju Regionalnego postanowiło skorzystać z usług doradczych Banku Światowego w celu opracowania dokumentów o charakterze strategicznym i operacyjnym, które będą zawierać wytyczne dla polityki innowacji na szczeblu ogólnokrajowym i regionalnym do roku 2020.MAPA PROJEKTU