W Polsce: nowy wiek emerytalny dla zapewnienia dobrobytu

6 sierpnia 2013W Polsce podjęto decyzję o podniesieniu ustawowego wieku emerytalnego z myślą o bardziej stabilnym i zrównoważonym systemie emerytalnym. Bank Światowy wsparł tę decyzję udzielając Polsce w ostatnim czasie pożyczkę na cele polityki rozwoju (ang. Development Policy Loan).

W Polsce podjęto decyzję o podniesieniu ustawowego wieku emerytalnego z myślą o bardziej stabilnym i zrównoważonym systemie emerytalnym. Bank Światowy wsparł tę decyzję udzielając Polsce w ostatnim czasie pożyczkę na cele polityki rozwoju (ang. Development Policy Loan).

„Reforma systemu emerytalnego należy do najważniejszych reform zrealizowanych w Polsce po 1989 roku. Dzięki reformie system emerytalny jest bardziej zrównoważony”, mówi Michał Baj, dyrektor w polskim Ministerstwie Finansów.

Nowy wiek emerytalny wynosi 67 lat i zapewnia coraz zdrowszym emerytom wyższą emeryturę. „Jak wynika z naszych obliczeń, każdy rok aktywności zawodowej może skutkować dziesięcioprocentowym wzrostem kwoty świadczeń emerytalnych”, dodaje Michał Baj.

Nowe przepisy będą wdrażane stopniowo – w przypadku kobiet, które przed reformą mogły przechodzić na emeryturę w wieku 60 lat, potrwa to około 30 lat. W przypadku mężczyzn okres dostosowania potrwa krócej – 7 lat – ponieważ mężczyźni już przed reformą pracowali do 65 roku życia.


" Jednym z powodów, dla których decydujemy się pracować dłużej jest to, że wraz z każdym rokiem aktywności zawodowej nasza emerytura będzie wzrastać. "

Elżbieta Kobielska

Anestezjolog i wykładowca uniwersytecki

Oprócz wyższych świadczeń emerytalnych w długim okresie, podniesienie ustawowego wieku emerytalnego doprowadzi także to wzrostu PKB, wydłużenia okresu opłacania podatków, a także niższego deficytu.

W Polsce – kraju, w którym na 38 milionów obywateli około 24 miliony to osoby w wieku produkcyjnym – nowe przepisy powitano z mieszanymi uczuciami.

31-letnia pracownica banku, Anna Rybowska, mówi, że choć nie cieszy ją perspektywa dłuższej pracy, zdaje sobie sprawę z tego, ze nowe zasady ostatecznie przyniosą krajowi korzyści.

„Emerytura to zabezpieczenie na przyszłość, które w wielu przypadkach jest niezbędne, przecież nie każdy ma dzieci, niektórzy nie mają nikogo bliskiego, a wielu ludzi nie myśli dzisiaj o zabezpieczeniu na przyszłość, więc z pewnością będą potrzebować wsparcia”, mówi Anna Rybowska.

34-letni Konrad Porski, sprzedawca w firmie telekomunikacyjnej i mąż Anny, twierdzi, że nie ma nic przeciwko nowemu wiekowi emerytalnemu, ale nie jest pewien, czy za 33 lata nie zmieni zdania!

„Jestem za. Mógłbym pracować nawet do 70 roku życia. Ale zastanawiam się, czy naprawdę byłbym w stanie tak długo pracować, i na jakim stanowisku? Teraz jestem młody i silny, mogę odpowiadać nawet na 30 wiadomości elektronicznych dziennie, ale czy mając sześćdziesiąt kilka lat będę w takiej samej kondycji, mentalnie i fizycznie? Wątpię”, kończy Konrad.

Polscy prawodawcy uspokajają, że te i inne kwestie są brane pod uwagę, a rząd planuje wprowadzić w życie programy socjalne, które złagodzą potencjalne negatywne konsekwencje podniesienia wieku emerytalnego.

Dzięki tego typu programom, a także krajowym danym statystycznym pokazującym, że ludzie żyją dłużej i w lepszym zdrowiu, świadczenie wypłacane w momencie przejścia na emeryturę będzie wyższe, twierdzi Elżbieta Kobielska, anestezjolog i wykładowca uniwersytecki.

„Jednym z powodów, dla których decydujemy się pracować dłużej jest to, że wraz z każdym rokiem aktywności zawodowej nasza emerytura będzie wzrastać”, mówi Elżbieta Kobielska i dodaje, że właśnie perspektywa wyższej emerytury oraz – co równie ważne – miłość do wykonywanego zawodu sprawiają, że jest gotowa pracować do 70 roku życia!


Image

24 miliony
to osoby w wieku produkcyjnym w Polsce – kraju, w którym żyje 38 milionów obywateli.


MAPA PROJEKTU


Welcome