W Polsce: wymiana doświadczeń w zakresie dobrych praktyk w dziedzinie wydatków publicznych

31 lipca 2013

Choć Centrum Nauki „Kopernik” w Warszawie zostało otwarte w 2010 roku, już w 2012 roku liczba zwiedzających przekroczyła dwa miliony.  Obiekt, w którym można m.in. spotkać robota-poetę i przeprowadzić wiele eksperymentów przeznaczonych zarówno dla dzieci, jak i dorosłych, odniósł powszechny sukces.

Jednak tak interesująca przestrzeń publiczna nie mogłaby powstać bez licznych reguł, przepisów i procedur.

Wykorzystanie publicznych środków dla publicznej korzyści

Centrum Nauki „Kopernik” zostało postawione i sfinansowane pod auspicjami Urzędu Zamówień Publicznych, który odpowiada za nadzór nad całością wydatków rządowych, od metra i stadionów do dróg i mostów. System zamówień publicznych w Polsce ma obecnie formę elektroniczną i jest bardziej efektywny kosztowo. Jak podkreślił Marcin Bednarski, Dyrektor Biura Zamówień Publicznych Urzędu m. st. Warszawy: „Oszczędności wynoszą ponad 20 milionów złotych”.


" „Oszczędności wynoszą ponad 20 milionów złotych "

Marcin Bednarski

Dyrektor Biura Zamówień Publicznych Urzędu m. st. Warszawy

Marcin Bednarski powiedział także: „Kolejnym sukcesem miasta wartym podkreślenia jest projekt samokształceniowy. Przeszkoliliśmy ponad 1800 pracowników Wydziału Zamówień Publicznych specjalizujących się w tej dziedzinie, dzięki czemu mamy teraz w stolicy wspólną, spójną politykę zamówień publicznych, co oznacza, że wszyscy utrzymujemy ten sam kurs. Mówiąc o sukcesie zamówień publicznych w skali całego kraju znowu muszę wspomnieć o elektronicznym systemie zamówień, który jest po prostu rewelacyjny.”

Polska udoskonaliła swój system zamówień publicznych. Według znowelizowanego prawa zamówień publicznych, zamawiający może przed wszczęciem przetargu zebrać informacje o dostępnych rozwiązaniach z rynku (tzw. dialog techniczny). Kolejną zmianą są umowy pozwalające na bardziej elastyczne wydatkowanie środków publicznych, z zachowaniem obowiązującej procedury zamówień publicznych.


" Jak państwo zapewne wiedzą, pracujemy obecnie nad ustawą o zamówieniach publicznych. W tym roku chcemy ukończyć prace legislacyjne i przedłożyć projekt ustawy na forum rządu oraz w Parlamencie. Nasza wizyta w Polsce ma więc charakter edukacyjny: chcemy się bliżej zapoznać z polskimi doświadczeniami w dziedzinie zamówień publicznych. "

Nguyen Xuan Dao

Wietnamski Urzęd Zamówień Publicznych

Wymiana wiedzy i pomysłów

Zdaniem Xaviera Devictora, przedstawiciela Banku Światowego na Polskę i Kraje Bałtyckie, polscy urzędnicy ds. zamówień publicznych chętnie dzielą się swoim doświadczeniem z kolegami z innych krajów: „W przypadku wielu krajów rozwijających się najważniejsze pytanie brzmi nie tyle, co robić, ale jak – jak przeprowadzać reformy. Dlatego tak ważne są spotkania i rozmowy z praktykami z krajów, które przeszły już tę drogę i wiedzą, co się sprawdziło, a co nie, wyciągnęły wnioski i umieją te doświadczenia dopasować do konkretnej sytuacji panującej w danym kraju.”  

Goście z Wietnamu

Wiosną 2013 roku Bank Światowy był współorganizatorem wizyty delegacji z Wietnamu. „Jak państwo zapewne wiedzą, pracujemy obecnie nad ustawą o zamówieniach publicznych”, powiedział Nguyen Xuan Dao z wietnamskiego Urzędu Zamówień Publicznych. „W tym roku chcemy ukończyć prace  legislacyjne i przedłożyć projekt ustawy na forum rządu oraz w Parlamencie. Nasza wizyta w Polsce ma więc charakter edukacyjny: chcemy się bliżej zapoznać z polskimi doświadczeniami w dziedzinie zamówień publicznych.”

Zdaniem polskich urzędników państwowych wymiana wiedzy i pomysłów ma bardzo duże znaczenie. „Mam nadzieję, że nasi goście również z tego skorzystają, dla mnie na pewno te spotkania były niezwykle owocne. Dzięki takim spotkaniom można się bardzo wiele dowiedzieć o innych krajach”, powiedział Dariusz Piasta, Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych. „Dla mnie osobiście możliwość spotkania z przedstawicielami administracji rządowej innych państw jest swego rodzaju substytutem podróży po świecie. Takie spotkania są bardzo cenne, gdyż można się dzięki nim wiele dowiedzieć o innych kulturach i doświadczeniach. Mam również nadzieję, że naszym gościom udało się poznać bliżej polski system zamówień publicznych, a spotkania były dla nich owocne.” 

Wydatki publiczne stanowią lwią część budżetu niezależnie od kraju, a w przeszłości bywały przedmiotem zarzutów o kumoterstwo i korupcję. Dzięki nowemu, elektronicznemu i bardziej przejrzystemu systemowi pieniądze w obszarze zamówień publicznych mają płynąć… dla wspólnego dobra.


" W przypadku wielu krajów rozwijających się najważniejsze pytanie brzmi nie tyle, co robić, ale jak – jak przeprowadzać reformy. Dlatego tak ważne są spotkania i rozmowy z praktykami z krajów, które przeszły już tę drogę i wiedzą, co się sprawdziło, a co nie, wyciągnęły wnioski i umieją te doświadczenia dopasować do konkretnej sytuacji panującej w danym kraju. "
Image

Xaviera Devictora

Przedstawiciel Banku Światowego na Polskę i Kraje BałtyckieMAPA PROJEKTUWelcome