Skip to Main Navigation
Wideo 25 czerwca 2019

Program Regiony Rozwijające się

Komisja Europejska i Bank Światowy od trzech lat wspierają Polskę w rozwoju różnych regionów kraju. Program Regiony Rozwijające się objął już dziesięć województw. We współpracy z samorządami, przedsiębiorcami czy naukowcami eksperci pomagają wydobyć potencjał lokalnych społeczności i instytucji.