Skip to Main Navigation
Wideo25 marca 2015

Informacje wykorzystywane do budowy polskiej gospodarki

Capital Park, podobnie jak wiele innych polskich przedsiębiorstw, może korzystać z wysiłków mających na celu dostosowanie pracy polskich księgowych i biegłych rewidentów do międzynarodowych standardów, określanych fachowo jako Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, w skrócie MSSF.