Przemówienia i zapisy przemówień

Marina Wes, Menedżer Banku Światowego dla Polski: Ogłoszenie raportu Doing Business w Polsce 2015

25 czerwca 2015


Marina Wes Ogłoszenie raportu Doing Business w Polsce 2015 Warszawa, Polska

Tekst przygotowany do przedstawienia

Z prawdziwą przyjemnością witam Państwa w imieniu Grupy Banku Światowego (GBŚ) na spotkaniu z okazji ogłoszenia raportu zatytułowanego Doing Business w Polsce 2015. Podczas tworzenia raportu Grupa Banku Światowego współpracowała z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju oraz z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Współpraca z tak szacownymi partnerami była dla nas zaszczytem.

Być może znają Państwo globalny raport Doing Business, który należy do najpopularniejszych i najbardziej wpływowych opracowań GBŚ. Raport ten prezentuje, w ujęciu ilościowym i w oparciu o pewne określone mierniki, otoczenie regulacyjne dla działalności gospodarczej w 189 krajach świata. Polska w ostatnich latach dobrze wypada w rankingu. W 2015 roku ponownie została uznana za regionalnego lidera reform w analizowanych obszarach, zajmując 32. miejsce w rankingu.

Jednak raport, który przedstawiamy Państwu dzisiaj wykracza poza wyżej opisane ramy. Rzecz polega na tym, że w rankingach Doing Business w większości przypadków dane są gromadzone tylko dla stolic poszczególnych państw. Tymczasem dzisiejszy raport rozszerza zastosowanie metodologii Doing Business poza Warszawę, badając warunki do prowadzenia działalności gospodarczej w 18 miastach reprezentujących wszystkie 16 województw. Dzięki temu jesteśmy w stanie wychwycić lokalne różnice w przepisach gospodarczych i wdrażaniu prawa krajowego, a decydenci mogą lepiej poznać i rozwiązywać problemy, z którymi na co dzień borykają się polscy przedsiębiorcy.

Bank Światowy uważa, że opracowania z serii Doing Business na szczeblu niższym niż krajowy stanowią silną zachętę do stopniowego usprawniania przepisów. Ważną rolę w tym procesie odgrywa wymiana doświadczeń. Od 2005 roku Bank Światowy zrealizował szereg raportów regionalnych z tej serii w dużych, zdecentralizowanych krajach takich jak Meksyk, Indonezja, Włochy, Filipiny i Nigeria. W tym okresie twórcy raportu zarejestrowali ponad 389 reform dotyczących przepisów gospodarczych. W Meksyku z każdą kolejną edycją raportu w poszczególnych stanach pojawiają się zmiany na lepsze w przepisach gospodarczych regulujących cztery obszary analizowane w raporcie.

Jak za chwilę szczegółowo opowiedzą moi koledzy, publikowany dzisiaj raport wskazuje na znaczące różnice regulacyjne pomiędzy polskimi miastami. W treści raportu znajdziemy też opis wielu dobrych praktyk. Ich rozpowszechnienie powinno przynieść istotne korzyści i wzmocnić lokalnych przedsiębiorców. Gdyby udało się zebrać i zastosować dobre praktyki ze wszystkich miast uwzględnionych w rankingu, Polska jako kraj awansowałaby w rankingu ogólnym Doing Business o osiem pozycji: z obecnego miejsca 32. na 24., wyprzedzając tym samym Francję i Holandię.

Na przestrzeni ostatniego ćwierćwiecza wzrost gospodarczy w Polsce był spektakularny. Jednak dotychczasowe osiągnięcia nie są gwarancją sukcesu na przyszłość. Chcąc utrzymać imponujące tempo wzrostu i w pełni dorównać do Europy Zachodniej Polska musi nadal sprostać wielu wyzwaniom. Liczymy, że prezentowany raport stanie się zachętą do wymiany doświadczeń i współpracy między poszczególnymi samorządami, a decydentom zapewni  praktyczne rekomendacje do wykorzystania w dziedzinach wymagających dalszych usprawnień.

Kończąc, pragnę podziękować przedstawicielom samorządów i sądownictwa w całej Polsce za ich udział w projekcie, a także przedstawicielom sektora prywatnego –m.in. z Konfederacji Lewiatan i innych organizacji — za ich cenny wkład w pracę nad raportem na etapie gromadzenia i weryfikacji danych. Dziękuję za uwagę. 


Api
Api