Learn how the World Bank Group is helping countries with COVID-19 (coronavirus). Find Out

Przemówienia i zapisy przemówień

Wystąpienie wprowadzające: Polska Doing Business 2015

29 pazdziernika 2014


Marina Wes, Przedstawiciel Banku Światowego na Polskę i Kraje Bałtyckie Polska Doing Business 2015 Warsaw, Polska

Tekst przygotowany do przedstawienia

Pani Premier, Szanowni Członkowie Rady Gospodarczej, Szanowni Państwo,

Chciałabym serdecznie podziękować Pani Premier za zaproszenie nas do Kancelarii w celu prezentacji raportu Doing Business 2015. Raport ten, zawierający ocenę klimatu inwestycyjnego w 189 krajach świata, publikowany jest przez Bank Światowy od 2004 r.

Dobry klimat inwestycyjny jest szczególnie ważny w obecnych czasach, charakteryzujących się spowolnieniem dynamiki wzrostu gospodarczego i obniżonym poziomem inwestycji. Gospodarki osiągające najwyższe notowania w ocenie Doing Business to zazwyczaj kraje, które robią największe postępy w zakresie rozwoju konkurencyjnych firm -- firm, które inwestują i tworzą miejsca pracy.

Publikowany dzisiaj ranking Doing Business oparty jest na zaktualizowanej metodologii oraz bardziej wszechstronnym, rozszerzonym zbiorze danych. W skali globalnej, Polska uplasowała się na 32. miejscu wśród 189 krajów. To znakomity wynik, osiągnięty między innymi dzięki reformom wprowadzonym w ostatnich latach i umocnionym w roku ubiegłym.

Niemniej jednak, ponieważ w Europie i na świecie jest wiele krajów, które starają się przyciągnąć inwestycje i tworzyć miejsca pracy, Polska musi poczynić dalsze wysiłki jeśli chce utrzymać się w czołówce rankingu. Rząd określił już kilka obszarów, na których w nadchodzącym okresie należy skoncentrować działania; obszary te to między innymi zezwolenia budowlane, uproszczenie procesu rejestracji firm, a także poprawa w zakresie administracji podatkowej i ściągalności podatków.

Bank Światowy cieszy się na dalszą współpracę z Polską w wielu dziedzinach (takich jak np. środowisko prowadzenia działalności gospodarczej, innowacje, ochrona przeciwpowodziowa, decentralizacja fiskalna, integracja społeczna, bezpieczeństwo ruchu drogowego, modelowanie polityki w zakresie zmian klimatu). Ponadto, coraz więcej krajów na świecie chciałoby skorzystać z informacji dotyczących doświadczeń i sukcesów Polski, postrzegając ją jako partnera globalnego. Uważamy, że Polska ma możliwość dalszej poprawy swojej pozycji na arenie międzynarodowej i gotowi jesteśmy współpracować z nią przy opracowaniu i rozpowszechnianiu wniosków z jej doświadczeń – „polskich lekcji”.


Kontakty medialne
W Warszawie
Dorota Kowalska
tel : +48 518 464 430
dkowalska@worldbank.org

Api
Api