Przemówienia i zapisy przemówień

rządowej oraz

31 maja 2012


Jakkolwiek przejściowy wzrost bezrobocia w związku z transformacją gospodarczą był oczekiwany,to zaskoczeniem jest, ze wysokie bezrobocie utrzymuje się tak długo mimo wzrostu gospodarczego. Jedna z głównych przyczyn tego zjawiska jest tzw. defensywna restrukturyzacja przedsiębiorstw, tj. nastawienie na zmniejszenie kosztów, w tym poprzez redukcje nadmiernego zatrudnienia, a mniej na inwestycje i ekspansję ” wyjaśnia Jan Rutkowski, Lead Economist w ECA i współautor opracowania.

“Wielu pracownikom, którzy utracili pracę w wyniku zmian strukturalnych nie udało się znaleźć nowej pracy, a wielu innych pozostawało bez pracy ponad rok lub pracują na stanowiskach o niskiej produktywności. W niektórych nowych krajach członkowskich Unii Europejskiej, jak i w krajach ubiegających się o przyjecie do UE, stopa bezrobocia wyrażana jest na poziomie dwucyfrowym. W krajach Wspólnoty Niepodległych Państw problem miejsc pracy wiąże się raczej z ich jakością. Praca jest mniej produktywna i w związku z tym źle opłacana. nie przynoszą zbyt dużych dochodów” mowi Stefano Scarpetta, współautor raportu, Doradca ds. Rynku Pracy (Labor Market Advisor) i Lead Economist w Human Development and Social Protection Vice Presidency Banku Światowego.

Raport zachęca kraje do poprawy klimatu inwestycyjnego jako podstawowego sposobu na pobudzenie firm do inwestowania i tworzenia nowych, bardziej produktywnych miejsc pracy. Zwraca również uwagę na potrzebę obniżenia kosztu mobilności siły roboczej, czemu sluży rozwój rynku mieszkaniowego i rynku kredytów hipotecznych a także rozwój systemu kształcenia ustawicznego.Korzystając z ankiety przeprowadzonej wśród ponad 4 000 właścicieli i członków kierownictwa firm, autorzy raportu analizują czynniki zachęcające lub zniechęcające firmy do inwestowania i zatrudniania nowych pracowników. Jako kluczowe czynniki tłumiące przedsiębiorczość postrzegane są: brak stabilności politycznej i ekonomicznej, niepewność zwiazana ze częstymi zmianami prawa i polityki gospodarczej, , korupcja, wysokie podatki, oraz niesprawny system sądowniczy.


" bezrobocia i inne programy dla zwalnianych pracowników "
Image

Rosja i Ukraina Ukraina

Ubogie kraje

Jakkolwiek przejściowy wzrost bezrobocia w związku z transformacją gospodarczą był oczekiwany,to zaskoczeniem jest, ze wysokie bezrobocie utrzymuje się tak długo mimo wzrostu gospodarczego. Jedna z głównych przyczyn tego zjawiska jest tzw. defensywna restrukturyzacja przedsiębiorstw, tj. nastawienie na zmniejszenie kosztów, w tym poprzez redukcje nadmiernego zatrudnienia, a mniej na inwestycje i ekspansję ” wyjaśnia Jan Rutkowski, Lead Economist w ECA i współautor opracowania.

“Wielu pracownikom, którzy utracili pracę w wyniku zmian strukturalnych nie udało się znaleźć nowej pracy, a wielu innych pozostawało bez pracy ponad rok lub pracują na stanowiskach o niskiej produktywności. W niektórych nowych krajach członkowskich Unii Europejskiej, jak i w krajach ubiegających się o przyjecie do UE, stopa bezrobocia wyrażana jest na poziomie dwucyfrowym. W krajach Wspólnoty Niepodległych Państw problem miejsc pracy wiąże się raczej z ich jakością. Praca jest mniej produktywna i w związku z tym źle opłacana. nie przynoszą zbyt dużych dochodów” mowi Stefano Scarpetta, współautor raportu, Doradca ds. Rynku Pracy (Labor Market Advisor) i Lead Economist w Human Development and Social Protection Vice Presidency Banku Światowego.

Korzystając z ankiety przeprowadzonej wśród ponad 4 000 właścicieli i członków kierownictwa firm, autorzy raportu analizują czynniki zachęcające lub zniechęcające firmy do inwestowania i zatrudniania nowych pracowników. Jako kluczowe czynniki tłumiące przedsiębiorczość postrzegane są: brak stabilności politycznej i ekonomicznej, niepewność zwiazana ze częstymi zmianami prawa i polityki gospodarczej, , korupcja, wysokie podatki, oraz niesprawny system sądowniczy.


Kontakty medialne
egzekwowania umów oraz
usprawnienie procesu
tel : 76898054
tworzyć więcej miejsc
Aby pracy
tel : 8567454
ustawicznego ipotecznych a także
rozwój systemu kształcenia
tel : 4566788

MULTIMEDIA

Api
Api