Skip to Main Navigation
KOMUNIKAT PRASOWY 28 stycznia 2022

Bank Światowy i Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej podpisali porozumienie w sprawie doradztwa dla polskich miast

WARSZAWA, 28 stycznia 2022 r. Bank Światowy został partnerem merytorycznym Partnerskiej Inicjatywy Miast, czyli programu, którego celem jest wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy miastami i wspieranie ich zrównoważonego rozwoju, wynika z podpisanej w piątek umowy pomiędzy Bankiem Światowym a Ministrem Funduszy i Polityki Regionalnej.

W ramach zaplanowanej na 14 miesięcy współpracy eksperci Banku będą pomagać wybranym miastom przeanalizować wybrane bariery dotyczące ich zrównoważonego rozwoju oraz wesprą je w wypracowaniu rozwiązań z zamiarem ich realizacji w ciągu najbliższych lat. Rezultatem ma być także nawiązanie współpracy między miastami w celu wymiany doświadczeń pomiędzy nimi. Wnioski z tej inicjatywy posłużą ministerstwu przy tworzeniu przyszłych instrumentów wsparcia dla miast w zakresie zrównoważonego rozwoju.

„W ramach nowego programu z Polską będziemy wspierać Partnerską Inicjatywę Miast, dzieląc się międzynarodową wiedzą i najlepszymi praktykami. Wytypowane przez Ministerstwo obszary naszego szczególnego zainteresowania, a więc: cyfryzacja, rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego oraz zielone inwestycje dobrze odpowiadają wyzwaniom, z którymi muszą sobie dziś radzić liczne miasta w Polsce oraz w całej Unii Europejskiej” – mówi Gallina A. Vincelette, dyrektor Banku Światowego na Unię Europejską.

Zrównoważony rozwój miast wpisuje się w strategiczne cele polskiego rządu. To również obszar szczególnego zainteresowania Banku Światowego, który od lat wspiera doradztwem i pomocą techniczną rozwój regionalny w Polsce. Przez lata, wehikułem tej współpracy był flagowy program „Regiony Rozwijające się”, finansowany ze środków Komisji Europejskiej, którego kolejne edycje są dziś z powodzeniem wdrażane w innych krajach Unii Europejskiej. Dzięki temu programowi, udało się między innymi utworzyć Podkarpackie Centrum Innowacji czy zainicjować ideę wspólnego planowania przestrzennego w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych.

„Wspieranie zrównoważonego rozwoju miast jest jednym ze strategicznych celów Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Pomagamy miastom w identyfikowaniu i rozwiązywaniu konkretnych problemów, które spowalniają rozwój. Do współpracy zaprosiliśmy Bank Światowy, aby po pierwsze pomógł w identyfikacji tych obszarów, wskazał możliwe rozwiązania, a następnie ułatwił miastom dzielenie się zdobytym doświadczeniem” – mówi Grzegorz Puda, minister funduszy i polityki regionalnej.

Realizowana obecnie Partnerska Inicjatywa Miast na lata 2021-2023 to projekt Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Obszary tematyczne obecnej edycji inicjatywy to: miasto cyfrowe, miasto inicjatyw PPP (Partnerstwa Publiczno-Prywatnego) i miasto zielone. Wybór tych obszarów został poprzedzony konsultacjami z miastami, organizacjami je zrzeszającymi oraz ekspertami.


KOMUNIKAT PRASOWY NR: 2022/ECA/54

Kontakt

Warsaw
Filip Kochan
+48 605 282 998
fkochan@worldbank.org
Api
Api