Skip to Main Navigation
KOMUNIKAT PRASOWY 11 pazdziernika 2018

Polska wśród krajów z najwyższym kapitałem ludzkim. Potrzebne dalsze inwestycje w zdrowie i edukację

WARSZAWA, 11 października 2018 r. – Polska zajęła wysokie 30. miejsce w pierwszym Indeksie Kapitału Ludzkiego opracowanym przez Bank Światowy. Indeks został zaprezentowany przy okazji trwającego w Indonezji dorocznego spotkania krajów-udziałowców Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Grupy Banku Światowego.

Nowy ranking pokazuje, w jaki sposób 157 państw świata objętych badaniem radzi sobie w zakresie wspierania edukacji, rozwijania umiejętności i ochrony zdrowia swoich obywateli. Indeks bierze pod uwagę pięć wskaźników: prawdopodobieństwo przeżycia do lat pięciu, przewidywany czas trwania edukacji, jakość nauczania, prawdopodobieństwo dożycia 60 lat dla piętnastolatka oraz prawidłowy rozwój dzieci.

Według Indeksu wynik Polski wynosi 0.75 w skali od zera do jednego, gdzie jeden jest najlepszym możliwym rezultatem. Singapur z wynikiem 0.88 zajmuje pierwsze miejsce, druga jest Republika Korei, zaś trzecia Japonia – oba kraje z rezultatem 0.84.

Dla przykładu: wynik 0.5 oznacza, że przyszły potencjał rozwojowy danego kraju jest mniejszy o połowę od potencjalnego. Na przestrzeni 50 lat przekłada się to na znaczne straty gospodarcze szacowane na poziomie 1,4 procent rocznego produktu krajowego brutto.

„Wynik Polski jest lepszy niż regionalna średnia oraz wyższy niż wskazywałby na to dochód na mieszkańca. Nowo opublikowany Indeks potwierdza nasze dotychczasowe analizy, które pokazywały, że Polska osiągnęła w ostatnich latach sukces na polu rozwoju gospodarczego” – mówi Carlos Piñerúa, Przedstawiciel Banku Światowego na Polskę i kraje bałtyckie.

„Jednocześnie nasz raport pokazuje, że istnieje dalsze pole do poprawy, szczególnie w zakresie zdrowia. Z danych dotyczących Polski wynika, że 89 procent obecnych piętnastolatków dożyje 60. urodzin, co jest wynikiem słabszym od pożądanego. Potrzebne są dalsze reformy w systemie ochrony zdrowia i dlatego ten obszar jest kluczowym filarem naszej strategii dla Polski” – dodaje Carlos Piñerúa.

Z raportu Banku Światowego wynika, że dzięki reformom w systemie edukacji od roku 1990 Polska osiągnęła znaczące sukcesy w zakresie kształcenia dzieci - tempo poprawy wyników badania PISA (Program Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów) było jednym z najszybszych wśród krajów OECD. Dane pokazują też, że dzieci w Polsce uczęszczają do szkoły przed osiągnięciem pełnoletności średnio przez 13,2 roku. Jednakże okres ten skorygowany o jakość kształcenia - nowa miara jakości systemów edukacji opracowana przez Bank Światowy - wynosi 11,3 roku, co daje lukę na poziomie 1,9 roku.

Opublikowany dziś Indeks jest częścią szerszego projektu Banku Światowego, który podkreśla szczególną rolę kapitału ludzkiego w zrównoważonym rozwoju gospodarczym. Oprócz samego Indeksu w ramach Projektu Kapitał Ludzki prowadzone są pogłębione analizy. Bank udziela także wsparcia krajom w ich reformach na rzecz lepszej ochrony zdrowia i edukacji.

Polska jest jednym z 28 krajów świata o różnym poziomie rozwoju, które wyraziły zainteresowanie wzięciem udziału w projekcie i pracą z Grupą Banku Światowego w tym obszarze. Kraje te deklarują chęć udziału w globalnej debacie na temat tego, jak reformować zdrowie i edukację, i tym samym przyspieszać rozwój kapitału ludzkiego swoich obywateli.

Indeks Kapitału Ludzkiego jest częścią nowego, flagowego raportu Banku Światowego „World Development Report 2019”. Raport głosi, że inwestycje w kapitał ludzki są szczególnie ważne w kontekście zmian w charakterze pracy we współczesnym świecie.


KOMUNIKAT PRASOWY NR: 2019/ECA/39

Kontakt

Warszawa
Filip Kochan
fkochan@worldbank.org
Api
Api