Learn how the World Bank Group is helping countries with COVID-19 (coronavirus). Find Out

KOMUNIKAT PRASOWY 6 czerwca 2018

Rada Dyrektorów Banku Światowego poparła nową strategię dla Polski

Warszawa, 6 czerwca 2018 r. – Reformy systemu opieki zdrowotnej, poprawa jakości powietrza czy wspieranie rozwoju regionalnego to trzy kluczowe obszary nowej, sześcioletniej strategii Grupy Banku Światowego dla Polski, która została we wtorek poparta przez Radę Dyrektorów Wykonawczych.

Polska w ciągu ostatniej dekady osiągnęła już status kraju rozwiniętego, rosnąc w tempie średnio powyżej 3,5 procent, z czego skorzystała również gorzej sytuowana część społeczeństwa. Pomimo tego, Polska stoi w obliczu szeregu wyzwań. Na przykład, w 2030 r. co trzecia osoba będzie miała 65 i więcej lat. Kilka regionów w Polsce zalicza się do grupy 20 najbiedniejszych regionów Unii Europejskiej, w Polsce jest też 33 z 50 miast z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem w Europie.

„Nowa strategia pozwala Polsce mieć dostęp zarówno do usług doradczych z Banku Światowego jak również do środków finansowych. W ramach wdrażania nowej strategii, eksperci Banku Światowego będą dzielić się z Polską swoją wiedzą i doświadczeniami, wspierając dalszy rozwój Polski i doganianie bardziej rozwiniętych krajów Europy Zachodniej” – mówi Carlos Piñerúa, przedstawiciel Banku Światowego na Polskę i kraje bałtyckie.

Nowa strategia dla Polski będzie koncentrować się na rozwijaniu kapitału ludzkiego i przedsiębiorczości, reformach pobudzających zrównoważony wzrost gospodarczy oraz działaniach na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Sześć szczegółowych celów strategii to:

  • Rozwój efektywnego systemu ochrony zdrowia, szczególnie w kontekście starzejącego się społeczeństwa;
  • Promowanie przedsiębiorczości i unowocześnianie szkolnictwa wyższego;
  • Pobudzanie rozwoju regionalnego;
  • Wspieranie kompetencji instytucji publicznych;
  • Poprawa efektywności energetycznej i jakości powietrza;
  • Ochrona przed zagrożeniami środowiskowymi.

Strategia zakłada również większe zaangażowanie należącej do Grupy Banku Światowego Międzynarodowej Korporacji Finansowej (International Finance Corporation, IFC), która pracuje z sektorem prywatnym.

„Polska to zaawansowany partner, który potrzebuje wyrafinowanej oferty. To też kraj, w którym możemy rozwijać innowacyjne w skali Europy i Azji Środkowej instrumenty finansowe i inne rozwiązania, które później będą wykorzystywane także w innych krajach regionu i na świecie” – mówi Thomas Lubeck, szef IFC na Europę Środkową i Południowo-Wschodnią.

W ramach nowej strategii, IFC będzie działać na rzecz umacniania lokalnego rynku kapitałowego i ekspansji polskich firm za granicę. IFC będzie również wspierała przyjazne środowisku inwestycje przedsiębiorstw oraz miast, mobilizując środki z sektora prywatnego.

Nowa strategia Banku Światowego dla Polski ma obowiązywać do 2024 roku. Jej implementacja będzie regularnie monitorowana i analizowana przez Bank pod kątem wpływu na reformy w wyznaczonych przez nią obszarach.

„Partnerstwo z Grupą Banku Światowego jest ważne dla Polski, ponieważ możemy korzystać z doświadczeń i analiz międzynarodowych ekspertów. Z drugiej strony, doświadczenia polskiej, udanej transformacji gospodarczej mogą być wartościową lekcją dla innych krajów, z którymi Grupa Banku Światowego pracuje” – powiedział Paweł Samecki, członek zarządu Narodowego Banku Polskiego.


KOMUNIKAT PRASOWY NR: 2018/ECA/116

Kontakt

Warszawa
Filip Kochan
fkochan@worldbank.org
Washington
Kym Smithies
ksmithies@worldbank.org
Api
Api