Skip to Main Navigation
KOMUNIKAT PRASOWY 6 wrzesnia 2018

Polska wśród najlepiej zintegrowanych krajów w Europie

WARSZAWA, 6 września 2018 r. – Międzynarodowe powiązania gospodarcze rozumiane jako  handel, inwestycje, migracje, technologie komunikacyjne czy sieć transportowa stawiają Polskę wśród liderów w Europie. Dzięki temu możliwy jest transfer wiedzy i technologii, co wspiera produktywność polskich firm, tak wynika z opublikowanego w czwartek raportu Banku Światowego na temat roli międzynarodowej integracji gospodarczej w rozwoju regionu Europy i Azji Środkowej.

„Nasza analiza pokazuje, że większa międzynarodowa integracja gospodarcza poprzez sieć różnych powiązań wspiera transfer technologii i idei pomiędzy krajami, firmami i ludźmi. To z kolei jest kluczowe dla rozwoju gospodarczego w długim okresie” – mówi David Gould, ekonomista Banku Światowego na region Europy i Azji Środkowej oraz autor raportu.

W raporcie Polska zaliczana jest do najlepiej powiązanych gospodarczo krajów w Europie, głównie za sprawą rozwiniętej międzynarodowej sieci transportowej, która wspiera handel dobrami i usługami. W czasie transformacji gospodarczej Polska wyraźnie wzmocniła swoje gospodarcze więzi z Niemcami, które z kolei są najlepiej zintegrowanym gospodarczo krajem na kontynencie. Jednocześnie Polska wykorzystała zacieśniające się więzi z Niemcami do zbudowania relacji z niemieckimi partnerami handlowymi, co pozwoliło jej wyjść na inne rynki w Europie i na świecie.g

Ekonomiści Banku Światowego mierząc międzynarodowe powiązania gospodarcze krajów posłużyli się nowym wskaźnikiem – Indeksem Wielowymiarowej Integracji (Multidimensional Connectivity Index, MDC), który analizuje szereg kanałów powiązań: handel, bezpośrednie inwestycje zagraniczne, migracje, technologie informacyjne i komunikacyjne, sieć transportową. Według raportu najlepiej zintegrowane regiony Europy i Azji Środkowej to Europa Zachodnia, Europa Północna, Środkowa i Południowa. Z kolei najsłabiej powiązane regiony to Bałkany, Azja Środkowa oraz Kaukaz Południowy.

„Efekt sąsiedztwa z Niemcami pomógł Polsce zintegrować się z niemiecką siecią powiązań i dzięki temu uczestniczyć w globalnym łańcuchu wartości. Oznacza to jednak także to, że w razie ewentualnego tąpnięcia w niemieckiej gospodarce, właśnie ze względu na te silne powiązania, Polska byłaby najbardziej dotkniętym krajem w Europie” – mówi Carlos Piñerúa, Przedstawiciel Banku Światowego w Polsce i krajach bałtyckich.

Aby maksymalnie wykorzystać szanse, jakie daje międzynarodowa integracja gospodarcza, kraje powinny zmniejszać bariery handlowe, ułatwiać bezpośrednie inwestycje zagraniczne oraz uczestniczyć w wielostronnych porozumieniach handlowych, które wspierają integrację rynku usług. Ponadto przyjmowanie najlepszych międzynarodowych praktyk w zakresie zarządzania rynkami produktów, ochrony pracowników czy środowiska również mogłoby pobudzać integrację gospodarczą.

***

Grupa Banku Światowego

Bank Światowy jest międzynarodową instytucją finansową, której misją jest ograniczanie ubóstwa i wspieranie zrównoważonego rozwoju. W skład Grupy Banku Światowego wchodzi pięć instytucji: Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju (ang. skrót IBRD), Międzynarodowe Stowarzyszenie Rozwoju (IDA), Międzynarodowa Korporacja Finansowa (IFC), Wielostronna Agencja Gwarancji Inwestycji (MIGA) oraz Międzynarodowe Centrum Rozstrzygania Sporów Inwestycyjnych (ICSID). Działając w ponad stu krajach, Bank Światowy udziela preferencyjnych kredytów, które wspierają różnego rodzaju inwestycje i reformy w takich obszarach jak infrastruktura, administracja publiczna, sektor finansowy, zdrowie i wiele innych. Bank wspiera również kraje poprzez projekty doradcze i analityczne.

Polska jest członkiem Banku Światowego od 1986 r. W 1990 r. zostało otwarte biuro w Warszawie. Od tego czasu Bank Światowy jest jedną z najważniejszych organizacji wspierających rozwój Polski. W sumie Bank udzielił Polsce pożyczek o wartości 16 miliardów dolarów oraz zrealizował szereg projektów analitycznych w zakresie m.in. finansów publicznych, warunków prowadzenia działalności gospodarczej, reform rynku pracy, infrastruktury czy zdrowia. Do kluczowych projektów realizowanych obecnie przez Bank Światowy w Polsce należą między innymi projekty przeciwpowodziowe na Odrze i Wiśle, wspieranie słabiej rozwiniętych regionów Polski, działania na rzecz czystego powietrza i reformy w systemie ochrony zdrowia.

 


KOMUNIKAT PRASOWY NR: 2019/ECA/12

Kontakt

Warszawa
Filip Kochan
fkochan@worldbank.org
Washington
Kym Smithies
ksmithies@worldbank.org
Api
Api