KOMUNIKAT PRASOWY

Bank Światowy: proste i zrozumiałe listy zamiast tradycyjnych upomnień poprawiają ściągalność podatków

12 czerwca 2017


Warszawa, 12 czerwca 2017 r. – Liczba podatników płacących zaległy podatek mogłaby wzrosnąć o 20 procent, gdyby administracja skarbowa zastąpiła wysyłane obecnie tradycyjne, pisane urzędowym językiem upomnienia prostymi, zrozumiałymi i bezpośrednimi listami wzywającymi do zapłacenia zaległego podatku, wynika z opublikowanego w poniedziałek raportu Banku Światowego.

Spośród tak zwanych listów behawioralnych – w odróżnieniu od standardowych upomnień pisanych urzędowym językiem – najbardziej na Polaków zalegających z opłaceniem podatków działają te, które zawierają ostrzeżenia i odwołują się do kar. Podatnicy w dużo mniejszym stopniu reagują na argumenty dobra publicznego, które podkreślają na przykład, że uchylanie się od zapłaty podatku uderza w finansowanie przedszkoli, szkół czy dróg.

„Raport pokazuje jak w prosty, szybki i tani sposób zwiększyć przychody podatkowe, wykorzystując coraz popularniejsze na świecie techniki behawioralne. Nasze badanie było unikalne, ponieważ objęło wszystkich podatników podatku dochodowego z całej Polski zalegających z zapłatą podatku, czyli niemal 150 tysięcy osób. Sukces tego przedsięwzięcia nie byłby możliwy, gdyby nie wzorowa współpraca naszych ekspertów z przedstawicielami Ministerstwa Finansów oraz lokalnej administracji skarbowej” – mówi Przedstawiciel Banku Światowego na Polskę i kraje bałtyckie Carlos Piñerúa.

Poprawianie ściągalności podatków i zwiększanie dochodów podatkowych jest priorytetem dla polskiego rządu. Oprócz środków tradycyjnych, takich jak zmiany w prawie podatkowym czy reformy administracyjne, za granicą na znaczeniu zyskują działania o charakterze behawioralnym, czyli wykorzystujące wiedzę psychologiczną czy socjologiczną. Ministerstwo Finansów postanowiło sprawdzić czy zastosowanie rozwiązań behawioralnych mogłoby poprawić wypełnianie obowiązków podatkowych także przez Polaków.

„Wszyscy jesteśmy podatnikami a misją Krajowej Administracji Skarbowej jest zabezpieczenie dochodów budżetowych państwa. Dlatego zależy nam, aby administracja skarbowa była zarówno przyjazna dla podatników jak i skuteczna w pobieraniu podatków. Badanie przeprowadzone przez Bank Światowy wpisuje się w szeroką strategię działań, zmierzających do uszczelniania systemu podatkowego, ale też do podniesienia poziomu komunikacji z podatnikami. Wnioski z tego badania są dla nas cennym źródłem wiedzy i będziemy je brali pod uwagę rozwijając usługi Krajowej Administracji Skarbowej” – powiedział Sekretarz Stanu, Szef KAS Marian Banaś.

Raport Banku Światowego głosi, że skuteczność niektórych rodzajów listów była uzależniona od charakterystyki podatników. Na przykład przekaz oparty na idei dobra publicznego pomógł w zwiększeniu ściągalności podatków wśród osób w wieku 20-29 lat, ale miał negatywne skutki w przypadku podatników w wieku 50-64 lat. Podobnie, pisma oparte na koncepcji dobra publicznego są bardziej skuteczne na obszarach wiejskich, prawdopodobnie z uwagi na bardziej bezpośredni związek z rezultatami tego rodzaju wydatków i ich znaczeniem dla społeczności lokalnej.

***

Bank Światowy

Bank Światowy jest międzynarodową instytucją finansową, której misją jest ograniczanie ubóstwa i wspieranie zrównoważonego rozwoju. W skład Grupy Banku Światowego wchodzi pięć instytucji: Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju (ang. skrót IBRD), Międzynarodowe Stowarzyszenie Rozwoju (IDA), Międzynarodowa Korporacja Finansowa (IFC), Wielostronna Agencja Gwarancji Inwestycji (MIGA) oraz Międzynarodowe Centrum

Rozstrzygania Sporów Inwestycyjnych (ICSID). Działając w ponad stu krajach, Bank Światowy udziela preferencyjnych kredytów, które wspierają różnego rodzaju inwestycje i reformy w takich obszarach jak infrastruktura, administracja publiczna, sektor finansowy, zdrowie i wiele innych. Bank wspiera również kraje poprzez różnego rodzaju projekty doradcze i analityczne.

Polska jest członkiem Banku Światowego od 1986 r. W 1990 r. zostało otwarte biuro w Warszawie. Od tego czasu Bank Światowy jest jedną z najważniejszych organizacji wspierających rozwój Polski. W sumie Bank udzielił Polsce pożyczek o wartości 16 miliardów dolarów oraz zrealizował szereg projektów analitycznych w zakresie m.in. finansów publicznych, warunków prowadzenia działalności gospodarczej, reform rynku pracy, infrastruktury czy zdrowia. Do kluczowych projektów realizowanych obecnie przez Bank Światowy w Polsce należą między innymi projekty przeciwpowodziowe na Odrze i Wiśle, wspieranie słabiej rozwiniętych regionów Polski, a także opracowywanie modeli koordynowanej opieki zdrowotnej.

Kontakty medialne
Warszawa
Filip Kochan
fkochan@worldbank.org


KOMUNIKAT PRASOWY NR:
2017/ECA/131

Api
Api