KOMUNIKAT PRASOWY

Bank Światowy: rozwój biedniejszych regionów Polski może przyspieszyć

31 maja 2017


Warszawa, 31 maja 2017 r. – Łatwiejsza rejestracja firm, zacieśnienie współpracy pomiędzy biznesem a uczelniami wyższymi oraz poprawa jakości kształcenia zawodowego mogłyby pomóc biedniejszym regionom Polski, takim jak województwa podkarpackie i świętokrzyskie, rozwijać się szybciej i doganiać innych, wynika z opublikowanych w środę raportów Banku Światowego. Raporty podsumowują pierwszą fazę projektu na rzecz regionów rozwijających się (ang. Catching-Up Regions).

Rozpoczęty ponad rok temu projekt powstał z inicjatywy Komisji Europejskiej. Przy jego realizacji eksperci Banku Światowego ściśle współpracowali z Komisją Europejską, Ministerstwem Rozwoju, władzami województw podkarpackiego i świętokrzyskiego, a także z lokalnymi organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami i naukowcami.

„W wielu obszarach województwa podkarpackie i świętokrzyskie mogłyby być wzorem do naśladowania dla innych regionów w całej Europie. Rozwój infrastruktury i przemysłu lotniczego na Podkarpaciu oraz turystyki w Świętokrzyskiem świadczą o ogromnym postępie, jaki nastąpił tu w ostatnich latach” – mówi Przedstawiciel Banku Światowego na Polskę i kraje bałtyckie Carlos Piñerúa.

„Mimo to nasi eksperci zidentyfikowali obszary, gdzie dalsza poprawa jest możliwa. Przede wszystkim widać, że ogromne możliwości drzemią w małych i średnich firmach, które mogłyby stać się motorem wzrostu w obu regionach, a także w większej współpracy na linii biznes - edukacja. Teraz należy wdrożyć poszczególne zalecenia dla dobra lokalnych społeczeństw obu regionów” – dodaje Carlos Piñerúa.

W swoich raportach Bank Światowy rekomenduje szereg rozwiązań, które mogą przyspieszyć rozwój biedniejszych regionów. Po pierwsze, w regionach tych większy nacisk powinien być kładziony na kształcenie zawodowe uczniów w miejscu pracy. Więcej godzin praktyk zawodowych w dobrze zarządzanych i sprawnych przedsiębiorstwach to większe szanse na znalezienie zatrudnienia po zakończeniu szkoły.

Po drugie, stworzenie Podkarpackiego Centrum Innowacji (PCI) pozwoliłoby wzmocnić współpracę pomiędzy naukowcami i przedsiębiorcami inwestującymi w projekty badawczo-rozwojowe, dzięki czemu powstałyby nowe innowacyjne produkty, usługi i startupy.

Po trzecie, stworzenie systemu wsparcia doradczego dla małych i średnich firm działających w województwie podkarpackim i świętokrzyskim, w połączeniu ze wsparciem finansowym poprawiłoby ich konkurencyjność zarówno na rynku regionalnym, jak i poza nim.

Po czwarte, z raportu Banku Światowego „Doing Business w Polsce 2015” wynika, że Kielce i Rzeszów są na trzecim i drugim miejscu od końca w Polsce pod względem kosztów i liczby procedur związanych z rejestracją spółki. Popularyzacja rejestracji firm online czy premie dla urzędników w lokalnych sądach za sprawne rozpatrywanie wniosków mogłyby pomóc przedsiębiorcom szybciej i taniej otwierać działalność gospodarczą.

W najbliższych miesiącach Bank Światowy będzie kontynuował współpracę w województwach podkarpackim i świętokrzyskim, w szczególności w zakresie wdrażania poszczególnych rekomendacji zawartych w opublikowanych w środę raportach. Ponadto, eksperci banku będą również pracować z innymi regionami w Polsce na rzecz poprawy ich perspektyw rozwojowych.

***

Bank Światowy

Bank Światowy jest międzynarodową instytucją finansową, której misją jest ograniczanie ubóstwa i wspieranie zrównoważonego rozwoju. W skład Grupy Banku Światowego wchodzi pięć instytucji: Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju (ang. skrót IBRD), Międzynarodowe Stowarzyszenie Rozwoju (IDA), Międzynarodowa Korporacja Finansowa (IFC), Wielostronna Agencja Gwarancji Inwestycji (MIGA) oraz Międzynarodowe Centrum 

Rozstrzygania Sporów Inwestycyjnych (ICSID). Działając w ponad stu krajach, Bank Światowy udziela preferencyjnych kredytów, które wspierają różnego rodzaju inwestycje i reformy w takich obszarach jak infrastruktura, administracja publiczna, sektor finansowy, zdrowie i wiele innych. Bank wspiera również kraje poprzez różnego rodzaju projekty doradcze i analityczne. 

Polska jest członkiem Banku Światowego od 1986 r. W 1990 r. zostało otwarte biuro w Warszawie. Od tego czasu Bank Światowy jest jedną z najważniejszych organizacji wspierających rozwój Polski. W sumie Bank udzielił Polsce pożyczek o wartości 16 miliardów dolarów oraz zrealizował szereg projektów analitycznych w zakresie m.in. finansów publicznych, warunków prowadzenia działalności gospodarczej, reform rynku pracy, infrastruktury czy zdrowia. Do kluczowych projektów realizowanych obecnie przez Bank Światowy w Polsce należą między innymi projekty przeciwpowodziowe na Odrze i Wiśle, wspieranie słabiej rozwiniętych regionów Polski, a także opracowywanie modeli koordynowanej opieki zdrowotnej.

 

Kontakty medialne
Washington
Filip Kochan
fkochan@worldbank.org

KOMUNIKAT PRASOWY NR:
2017/ECA/128

Api
Api