KOMUNIKAT PRASOWY

Carlos Piñerúa nowym Przedstawicielem Banku Światowego na Polskę i kraje bałtyckie

10 stycznia 2017


Warszawa, 10 stycznia 2017 r. – Carlos Piñerúa został powołany na stanowisko Przedstawiciela Banku Światowego na Polskę i kraje bałtyckie. Będzie pełnił obowiązki szefa warszawskiego biura Banku Światowego, a także odpowiadał za działalność Banku na Litwie, Łotwie i w Estonii. Na tym stanowisku zastąpił Marinę Wes, która została dyrektorem Banku Światowego na Zachodnim Brzegu i w Strefie Gazy.

„Objęcie stanowiska szefa biura w Polsce, której sukces rozwojowy i postęp gospodarczy z ostatnich lat został dostrzeżony na całym świecie, to dla mnie ogromna radość. Cieszę się, że będę mógł towarzyszyć Polsce w jej drodze do dobrobytu, który spełniłby oczekiwania jak najszerszych grup społecznych we wszystkich regionach kraju” – mówi Carlos Piñerúa.

Carlos Piñerúa pochodzi z Wenezueli. Jest ekonomistą specjalizującym się w funkcjonowaniu sektora bankowego i finansowego, a także w zagadnieniach dotyczących konkurencyjności gospodarek. W Banku Światowym pracuje od 2008 r., ostatnio przez dwa i pół roku był szefem biura w Chorwacji. Zanim dołączył do Banku Światowego, przez wiele lat pracował w Międzynarodowym Funduszu Walutowym (MFW) w regionie Bliskiego Wschodu i Azji Środkowej.

Głównym zadaniem nowego Przedstawiciela Banku Światowego w Polsce będzie prowadzenie dialogu dotyczącego tematów związanych z globalną misją Banku, którą jest walka z ubóstwem i wspieranie zrównoważonego rozwoju. Zajmie się również przygotowaniem w 2017 r. nowej Strategii Partnerstwa dla Polski, czyli dokumentu na temat najpilniejszych wyzwań kraju w zakresie polityki rozwoju, a także potencjalnych obszarów współpracy między Polską a Bankiem Światowym.

Obecnie Bank Światowy współpracuje z Polską w oparciu o założenia Strategii na lata 2014-2017, koncentrując się na budowaniu konkurencyjności gospodarki, popieraniu sprawiedliwości społecznej oraz wspieraniu zrównoważonej gospodarki zasobami. W ramach tych obszarów Bank Światowy między innymi udziela Polsce pożyczek na cele rozwojowe, prowadzi projekty przeciwpowodziowe na Odrze i Wiśle, a także udziela technicznego wsparcia w zakresie polityki fiskalnej, innowacji, rynku pracy, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa na drogach i wielu innych.

Kontakty medialne
Warszawa
Filip Kochan
fkochan@worldbank.org

KOMUNIKAT PRASOWY NR:
2017/ECA/069

Api
Api