KOMUNIKAT PRASOWY

Bank Światowy wspiera rozwój uboższych regionów Polski

25 lipca 2016


WARSZAWA, 25 lipca 2016 r. – Bank Światowy rozpoczyna prace nad nowym projektem mającym na celu wsparcie rozwoju uboższych regionów Polski poprzez lepsze wykorzystanie środków unijnych na lata 2014-2020. Do współpracy z ekspertami Banku Światowego, Ministerstwem Rozwoju i Komisją Europejską zostały wybrane województwa podkarpackie i świętokrzyskie.

Projekt Banku Światowego jest częścią inicjatywy Komisji Europejskiej, która oprócz wybranych województw w Polsce obejmie także dwa regiony w Rumunii. Polska i Rumunia to pierwsze dwa kraje, w których przeprowadzany jest pilotaż. Jego celem jest zwiększenie efektywności wykorzystania środków unijnych i wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego na szczeblu lokalnym.

„Cieszymy się, że będziemy mogli wykorzystać znajomość polskich uwarunkowań i nasze globalne doświadczenie dla wspierania rozwoju słabiej rozwiniętych regionów Polski” – mówi Arup Banerji, Dyrektor Regionalny Banku Światowego na Unię Europejską.

„Pomimo ogromnych postępów jakie Polska zrobiła w ostatnich latach, wciąż na szczeblu lokalnym istnieje pole do dalszej poprawy w zakresie konkurencyjności, innowacyjności czy przedsiębiorczości. Wierzymy, że przy odpowiednim wsparciu publicznym i przy użyciu właściwych polityk, uda się wydobyć ogromny potencjał, jaki drzemie w tych regionach i ich lokalnych społecznościach dodaje Arup Banerji.

W ramach projektu, eksperci Banku Światowego skupią się działaniach na rzecz rozwijania współpracy pomiędzy światem nauki i biznesu, wspierania szkolnictwa zawodowego, rozwijania lokalnej przedsiębiorczości i ułatwienia rozpoczynania działalności gospodarczej.

Wynikiem prac Banku Światowego ma być raport z rekomendacjami, który powstanie do połowy przyszłego roku. Ponadto, eksperci Banku Światowego będą wspierać lokalne władze województw podkarpackiego i świętokrzyskiego we wdrażaniu wspólnie wypracowanych zaleceń i rekomendacji. W województwach tych funkcjonują już grupy robocze dla poszczególnych obszarów projektu. W skład grup roboczych wchodzą przedstawiciele lokalnej administracji, biznesu, sektora pozarządowego oraz eksperci Banku Światowego.

„W województwie świętokrzyskim wielkim wyzwaniem pozostaje kwestia nawiązania dobrych, partnerskich relacji pomiędzy szkolnictwem zawodowym a rynkiem pracy. Chcemy korzystać z dobrych praktyk innych europejskich krajów w tym zakresie. Ważnym zadaniem jest też wspieranie firm działających w ważnym dla nas sektorze energetycznym, a także ułatwienia zakładania działalności gospodarczej” – mówi Adam Jarubas, marszałek województwa świętokrzyskiego.

„Wierzymy, że projekt Komisji Europejskiej i Banku Światowego, realizowany przy wsparciu Ministerstwa Rozwoju, przyspieszy rozwój naszego regionu. Przede wszystkim zależy nam na zwiększeniu konkurencyjności firm. Chcielibyśmy także umożliwić lepsze, komercyjne wykorzystanie infrastruktury badawczej naszych dwóch uczelni: Uniwersytetu Rzeszowskiego i Politechniki Rzeszowskiej” – ocenia Władysław Ortyl, marszałek województwa podkarpackiego.

Pilotażowy program współpracy z województwami podkarpackim i świętokrzyskim jest kolejną inicjatywą Banku Światowego wspierającą rozwój polskich województw i miast. W latach poprzednich Bank Światowy pomagał władzom regionalnym i lokalnym m.in. w tworzeniu i przeglądzie wojewódzkich strategii rozwoju (województwa lubelskie i śląskie) oraz opracowywaniu strategii innowacji (województwo świętokrzyskie), w planowaniu zielonych rozwiązań transportowych (Białystok, Lublin) i we wzmacnianiu zdolności do długofalowego planowania i zarządzania finansami lokalnymi.

***

Grupa Banku Światowego

Misją Grupy Banku Światowego jest ograniczanie ubóstwa i wspieranie zrównoważonego rozwoju. W skład grupy wchodzi pięć instytucji: Bank Światowy, czyli Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju (ang. skrót IBRD) oraz Międzynarodowe Stowarzyszenie Rozwoju (IDA); Międzynarodowa Korporacja Finansowa (IFC); Wielostronna Agencja Gwarancji Inwestycji (MIGA); oraz Międzynarodowe Centrum Rozstrzygania Sporów Inwestycyjnych (ICSID). Działając w ponad stu krajach, instytucje te oferują finansowanie, usługi doradcze i inne formy wsparcia potrzebne krajom w celu rozwiązywania najbardziej palących problemów w polityce rozwoju.

Polska jest członkiem Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju od 1986 r. Od tego czasu, Bank Światowy jest jedną z najważniejszych instytucji wspierających rozwój Polski. W sumie udzielił jej pożyczek o wartości 16 miliardów dolarów w ramach 80 projektów oraz zrealizował szereg projektów doradczych w zakresie finansów publicznych, warunków prowadzenia działalności gospodarczej, infrastruktury czy zdrowia.

Kontakty medialne
Warszawa
Filip Kochan
tel : +48 605 282 998
fkochan@worldbank.org

KOMUNIKAT PRASOWY NR:
2016/ECA/173

Api
Api

Welcome