KOMUNIKAT PRASOWY

Wiceprezydent Banku Światowego z wizytą w Polsce

15 stycznia 2016


Warszawa, 15 stycznia 2016 r. – Cyril Muller, Wiceprezydent Banku Światowego na Europę i Azją Środkową, zakończył pierwszą od objęcia tego stanowiska dwudniową wizytę w Polsce. Celem wizyty było umocnienie wieloletniego partnerstwa pomiędzy Polską a Bankiem Światowym na rzecz wspierania wspólnego dobrobytu i wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu. W trakcie wizyty Cyril Muller przedstawił kluczowym partnerom z rządu i NBP nowo powołanego Dyrektora Banku Światowego na kraje Unii Europejskiej Arupa Banerji.

Polska jest członkiem Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (IBRD), który jest częścią Grupy Banku Światowego, od 1986 r. Od tego czasu, Bank Światowy jest czołowym partnerem w rozwoju Polski, której w sumie udzielił 16,2 miliarda dolarów pożyczek w ramach 80 projektów.

Kontakty medialne
Warszawa
Filip Kochan
tel : +48 (22) 520 8000
fkochan@worldbank.org
Washington
Elena Karaban
tel : +1 (202) 473-9277
ekaraban@worldbank.org

KOMUNIKAT PRASOWY NR:
2016/ECA/080

Api
Api

Welcome