KOMUNIKAT PRASOWY

Bank Światowy wspiera ożywienie gospodarcze w Polsce pożyczką na kwotę 700 milionów euro

29 sierpnia 2014


WARSZAWA, 29 sierpnia 2014  roku — Artur Radziwiłł, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów  Rzeczypospolitej Polskiej oraz Mamta Murthi, Dyrektor Banku Światowego dla krajów Europy Środkowej i krajów bałtyckich, podpisali wczoraj pierwszą Pożyczkę na Politykę Rozwojową w zakresie odporności i wzrostu” (DPL) dla Polski na kwotę 700 milionów euro (równowartość 966 milionów dolarów amerykańskich).

Jest to pierwsza w serii dwóch pożyczek, których cele koncentrują się na trzech obszarach:

  • poprawa odporności makroekonomicznej poprzez reformy zmniejszające poziom deficytu fiskalnego i zadłużenia w sektorze rządowym i samorządowym zgodnie z założeniami średniookresowego celu budżetowego, a także wzmocnienie nadzoru makroostrożnościowego;
  • wzmocnienie elastyczności rynku pracy i promocja zatrudnienia; oraz  
  • poprawa konkurencyjności i innowacyjności sektora prywatnego.

„W ciągu kilku ostatnich lat Polska osiągnęła duży sukces we wdrażaniu reform. Bank Świeatowy cieszy się, że może wspierać polski rząd w dalszej realizacji reform, których celem jest wzmocnienie finansów publicznych i zabezpieczeń makroostrożnościowych, podtrzymanie wzrostu gospodarczego, oraz wspieranie powstawania nowych miejsc pracy i innowacyjności. Cieszymy się również, że możemy umacniać naszą współpracę z rządem, za pośrednictwem pomocy technicznej i usługom doradczym. Liczymy na dalszy rozwój partnerskiej współpracy z Polską oraz na możliwość zaprezentowania pozytywnych doświadczeń Polski w innych krajach” - powiedziała Mamta Murthi, Dyrektor Banku Światowego dla krajów Europy Środkowej i krajów bałtyckich, podczas ceremonii podpisania pożyczki.

Działania w zakresie prowadzonej przez rząd polityki objęte nową pożyczką DPL  przyczynią się do wzmocnienia ożywienia gospodarczego i wzrostu konkurencyjności w sposób neutralny pod względem fiskalnym poprzez zwiększenie odporności sektora finansowego, wspieranie aktywności inwestycyjnej, a także poprawę klimatu dla biznesu i innowacyjności. DPL promuje również większą elastyczność rynku pracy, wspierając tym samym walkę z bezrobociem.   

 „Nowa pożyczka jest kolejnym przykładem doskonałej współpracy między Polską a Bankiem Światowym” - powiedział Artur Radziwiłł, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Rzeczypospolitej Polskiej  podczas ceremonii podpisania pożyczki. „Wysoko cenimy doradczą pomoc techniczną Banku Światowego oraz wsparcie analityczne Banku dla kluczowych obszarów reform w Polsce, w czym Bank wspiera nasz kraj od ponad 20 lat.Kontakty medialne
W Warszawie
Anna Kowalczyk
tel : (+48) 605 282 998
akowalczyk@worldbank.org
W Waszyngtonie
Elena Karaban
tel : +1-202-473-9277
ekaraban@worldbank.org

ZASOBY

KOMUNIKAT PRASOWY NR:
2015/ECA/010

Api
Api

Welcome