KOMUNIKAT PRASOWY

Wiceprezes Banku Światowego dla regionu Europy i Azji Środkowej prowadzi rozmowy dotyczące strategicznego partnerstwa z Polską

3 kwietnia 2014


WARSZAWA, 3 kwietnia 2014 roku – Laura Tuck, Wiceprezes Banku Światowego dla regionu Europy i Azji Środkowej, oraz Mamta Murthi, Dyrektor Banku Światowego dla Europy Środkowej i krajów bałtyckich, przebywały w bieżącym tygodniu w Warszawie prowadząc rozmowy na temat partnerskiej współpracy między Polską i Bankiem Światowym, średniookresowych prognoz gospodarczych oraz wyzwań stojących przed Polską i całym regionem. Była to pierwsza wizyta Laury Tuck w Polsce od objęcia przez nią stanowiska wiceprezesa w Banku Światowym we wrześniu 2013 roku.

‘Polska jest strategicznym partnerem Banku Światowego. Ogromnie cenimy sobie wzajemną współpracę i partnerskie relacje’, stwierdziła Laura Tuck, wiceprezes Banku Światowego dla regionu Europy i Azji Środkowej,  podczas wizyty w Warszawie. ’Cieszę się widząc powrót dobrej koniunktury gospodarczej, który Polska zawdzięcza przemyślanej polityce rządu oraz korzystnemu rozwojowi sytuacji w strefie euro. Teraz trzeba przede wszystkim utrzymać wzrost i zadbać o to, aby owoce wzrostu trafiły do wszystkich, w tym także najmniej zarabiających. W tym kontekście liczymy na dalszą współpracę z władzami i chcemy dzielić się wnioskami z międzynarodowych doświadczeń, które mogą być pomocne w projektowaniu konkretnych reform’.

Podczas pobytu w Warszawie Laura Tuck i Mamta Murthi spotkały się z Ministrem Finansów Mateuszem Szczurkiem, Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Zbigniewem Klepackim, Prezesem Narodowego Banku Polskiego Markiem Belką, oraz Ministrem Spraw Zagranicznych Radosławem Sikorskim.

Rozmowy dotyczyły głównie dalszego rozwoju partnerskiej współpracy między Polską i Bankiem Światowym w ramach nowej „Strategii Partnerstwa dla Kraju” opracowanej dla Polski na lata 2014-2017, wyzwań stojących przed regionem, a także wsparcia ze strony Polski i Banku Światowego.  

Zgodnie z zapisami strategii Bank Światowy zaangażował się w rządowy program upowszechniania owoców dobrobytu i wspiera działania na rzecz zrównoważonego wzrostu dochodów 40 procent ludności osiągającej najniższe dochody.

Obecnie program działań Banku w Polsce obejmuje zagadnienia takie jak: konkurencyjność, w tym tematyka otoczenia biznesu, wspieranie innowacji oraz finanse publiczne; sprawiedliwość i integracja społeczna, w tym rynek pracy, zmniejszanie dysproporcji między województwami, polityka zdrowotna i starzenie się społeczeństwa; oraz zrównoważona gospodarka zasobami, w tym polityka klimatyczna, ochrona przeciwpowodziowa i  zasobooszczędna infrastruktura).

Bank  Światowy jest orędownikiem rosnącej roli Polski jako globalnego partnera rozwoju i kraju o mocnym głosie w UE. 

Kontakty medialne
W Warszawie
Anna Kowalczyk
tel : + 48 605 282 998
akowalczyk@worldbank.org
W Waszyngtonie
Kristyn Schrader-King
tel : +1-202-458-2736
kschrader@worldbank.org


KOMUNIKAT PRASOWY NR:
2014/ECA/062

Api
Api

Welcome