KOMUNIKAT PRASOWY

Polska kontynuuje działania na rzecz poprawy klimatu dla biznesu

29 pazdziernika 2013Image

Maciej Śmiarowski/KPRM


Warszawa, 29 października 2013 r. — Nowy raport Grupy Banku Światowego potwierdza, że w ubiegłym roku Polska kontynuowała działania na rzecz ułatwień dla prowadzenia biznesu, poprzez wprowadzenie reform w dwóch obszarach uwzględnionych w raporcie.

Raport Doing Business 2014: Understanding Regulations for Small and Medium-Size Enterprises (Doing Business 2014: Analiza przepisów dotyczących średnich i małych przedsiębiorstw) prezentuje ranking 189 gospodarek pod kątem łatwości prowadzenia działalności gospodarczej. Sześć z dziesięciu krajów zajmujących najwyższe pozycje w rankingu to gospodarki o wysokich dochodach krajów członkowskich Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Kraje OECD nadal podejmują kroki w kierunku poprawy klimatu dla biznesu; ponad połowa z nich wprowadziła przynajmniej jedną reformę w roku liczonym od czerwca 2012 r. do czerwca 2013 r.

Polskie regulacje stały się bardziej przyjazne dla biznesu dzięki uproszczeniu procesu zakładania firm i uzyskiwania pozwoleń budowlanych. Zakładanie firm uproszczono eliminując wymóg rejestrowania nowo założonych firm w Państwowej Inspekcji Pracy i Sanepidzie. Kwestię pozwoleń budowalnych uproszczono eliminując obowiązek uzyskiwania opisu warunków geotechnicznych terenu planowanej budowy. W tegorocznym rankingu, w kategorii ogólnej łatwości prowadzenia działalności gospodarczej, Polska znalazła się na 45 miejscu wśród 189 krajów.

 “Integracja gospodarcza Polski z Unią Europejską, jaka nastąpiła w ciągu ostatniego dziesięciolecia, była skutecznym mechanizmem promowania lepszej regulacji. W 2012 roku to polska gospodarka najbardziej zmniejszyła dystans do globalnych dobrych praktyk w porównaniu z rokiem poprzednim,” mówi Rita Ramalho, Główny Autor raportu Doing Business, z Grupy Banku Światowego. “Polska znajduje się w grupie 20 krajów, które najbardziej poprawiły klimat dla prowadzenia działalności gospodarczej od 2005 roku.

“Polska poczyniła imponujące postępy jeśli chodzi o tworzenie bardziej sprzyjającego środowiska gospodarczego, co odzwierciedla poprawa jej pozycji w rankingu Doing Business o 29 miejsc w ciągu ostatnich dwóch lat. Przed Polską pozostaje jednak jeszcze wiele wyzwań. Obecnie Polska powinna skupić się na poprawie regulacji w takich obszarach jak: pozwolenia na budowę, dostępu do sieci energetycznej, procedury upadłościowe i podatki.” – powiedział Xavier Devictor, Menedżer Banku Światowego dla Polski i krajów bałtyckich.

Na szczycie globalnego rankingu łatwości prowadzenia działalności gospodarczej znajduje się Singapur. Oprócz niego, na liście dziesięciu gospodarek najbardziej przyjaznych przedsiębiorcom znajdują się Hong Kong, Nowa Zelandia, Stany Zjednoczone, Dania, Malezja, Korea Południowa, Gruzja, Norwegia oraz Wielka Brytania.

Oprócz rankingu globalnego, raport Doing Business podaje, które gospodarki uzyskały największą poprawę wskaźników w porównaniu z rokiem poprzednim. Dziesięć gospodarek, które w tym roku znalazły się na liście to (w kolejności największej poprawy) Ukraina, Rwanda, Federacja Rosyjska, Filipiny, Kosowo, Dżibuti, Wybrzeże Kości Słoniowej, Burundi, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii, oraz Gwatemala. Wyzwania nadal istnieją: pięć spośród krajów, które znalazły się w tegorocznej czołówce reformatorów — Burundi, Wybrzeże Kości Słoniowej, Filipiny i Ukraina — nadal plasują się w dolnej połowie rankingu łatwości prowadzenia działalności gospodarczej.

Raport cykliczny Doing Business

Wspólny flagowy raport Banku Światowego i IFC pod nazwą Doing Business to analiza regulacji, jakim podlega w danym kraju podmiot gospodarczy w czasie całego cyklu swojego istnienia, począwszy od założenia i prowadzenia działalności, poprzez handel zagraniczny, podatki i procedury upadłościowe. Zagregowany ranking łatwości prowadzenia działalności gospodarczej oparty jest na dziesięciu wskaźnikach, obliczanych dla gospodarek 189 krajów świata. Doing Business nie obejmuje wszystkich aspektów środowiska gospodarczego istotnych dla przedsiębiorców i inwestorów. Na przykład, nie mierzy jakości zarządzania w aspekcie fiskalnym, innych aspektów stabilności makroekonomicznej, poziomu kwalifikacji siły roboczej, czy odporności systemów finansowych. Wyniki raportu stymulują debaty strategiczne na całym świecie, leżą też u podstaw rosnącego dorobku badawczego dotyczącego związku pomiędzy regulacją na poziomie podmiotu gospodarczego a wynikami osiąganymi przez poszczególne gospodarki. Tegoroczny raport to jedenasta edycja globalnej serii raportów Doing Business, obejmująca 189 krajów. Więcej informacji odnośnie raportów Doing Business można znaleźć pod adresem doingbusiness.org, można też dołączyć do społeczności doingbusiness.org/Facebook.

Grupa Banku Światowego

Grupa Banku Światowego jest jednym z największych w świecie źródeł finansowania i wiedzy, z którego mogą korzystać kraje rozwijające się. Składa się z pięciu blisko ze sobą powiązanych instytucji: Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (MBoiR) i Międzynarodowego Stowarzyszenia Rozwoju (IDA), które wspólnie tworzą Bank Światowy; Międzynarodowej Korporacji Finansowej (IFC); Agencji Wielostronnych Gwarancji Inwestycji (MIGA); oraz Międzynarodowego Centrum Rozstrzygania Sporów Inwestycyjnych (ICSID). Każda z instytucji odgrywa istotną rolę w misji Grupy Banku Światowego, którą jest zwalczanie ubóstwa i poprawa warunków życia ludności krajów rozwijających się. Więcej informacji można znaleźć na witrynach www.worldbank.orgwww.miga.org, oraz www.ifc.org.

Kontakty medialne
w Warszawie
Anna Kowalczyk
tel : +48 605 282 998
akowalczyk@worldbank.org
W Waszyngtonie
Nadine Ghannam
tel : +1 (202) 473-3011
nsghannam@ifc.orgKOMUNIKAT PRASOWY NR:
2014/ECA/025

Api
Api