KOMUNIKAT PRASOWY

Bank Światowy wspiera rozwój oparty na zielonym wzroście w Europie i Azji Środkowej

16 maja 2013Warszawa, 16 maja, 2013 r. W dniach 15-17 maja 2013 roku w Warszawie odbywa się dwudniowa, inauguracyjna konferencja sieci EGGPAL (ang. Economics of Green Growth Peer-Assisted Learning), zajmującej się popularyzacją ekonomiki zielonego wzrostu. Współgospodarzami konferencji są Bank Światowy oraz Ministerstwo Środowiska. Grono uczestników liczy około 90 osób z krajów Europy i Azji Centralnej, które chcą się wymieniać doświadczeniami oraz rozmawiać o wyzwaniach dotyczących zielonego wzrostu i sposobach ich przezwyciężenia, a także poszukiwać wspólnych zainteresowań, dzięki którym powstaną grupy tematyczne w ramach sieci EGGPAL.

W gronie uczestników znajdują się przedstawiciele resortów gospodarki, środowiska i finansów z różnych krajów Europy i Azji Środkowej, administracji rządowej z niektórych krajów Europy Zachodniej, a także instytucji akademickich i pozarządowych oraz międzynarodowych organizacji rozwoju.

„Ekonomiczna analiza zmian klimatu i zielonego wzrostu to wielosektorowy obszar wiedzy merytorycznej, który dopiero się rodzi. Mimo tego, rządy krajów w regionie wiedzą, że decyzja o tym, aby postawić właśnie na zielony wzrost może się okazać kołem zamachowym transformacji gospodarczej”, powiedział podczas otwarcia konferencji Philippe Le Houerou, Wiceprezes Banku Światowego dla krajów Europy i Azji Środkowej. “Ogromnie się cieszę, że to zagadnienie jest ważne dla tak wielu uczestników z całego regionu. Dzięki pełniejszemu zrozumieniu tej tematyki uczestnicy będą mogli dokonywać lepszych wyborów co do kierunków polityki i inwestycji. Mamy nadzieję, że sieć EGGPAL będzie jednym z czynników pomocnych w realizacji tego celu.”

Nowo utworzona sieć EGGPAL to regionalna platforma wymiany doświadczeń i współpracy merytorycznej pomiędzy wysokiej klasy specjalistami z administracji rządowej krajów Europy i Azji Środkowej w zakresie ekonomiki zmian klimatycznych i zielonego wzrostu. Oprócz cyklicznych konferencji i warsztatów na kształt obecnego spotkania, powstanie także internetowa platforma wymiany wiedzy. Koncepcja nowo powstałej sieci jest oparta na doświadczeniach podobnych sieci skupiających ekspertów rządowych w zakresie zarządzania wydatkami publicznymi (PEMPAL), polityki migracyjnej (MIRPAL), oraz reform sądownictwa (JUSTPAL); EGGPAL zamierza również korzystać z efektów pracy innych inicjatyw w dziedzinie zielonego wzrostu, takich jak np. Platforma Wiedzy na temat Zielonego Wzrostu (Green Growth Knowledge Platform).

- Poszukiwanie sposobów gwarantujących zrównoważony rozwój gospodarczy nie jest łatwym wyzwaniem. Dlatego też inicjatywę Banku Światowego dotyczącą stworzenia platformy do pogłębionej debaty na temat efektywnych sposobów budowania zielonych gospodarek w krajach o różnych uwarunkowaniach oraz poziomach rozwoju uznaję za bardzo cenną. Jestem przekonana, że Bank Światowy, dzięki swojemu ogromnemu doświadczeniu i profesjonalizmowi, zapewni twórczy rozwój tej inicjatywy. Podejmując liczne działania w tym obszarze chętnie i my podzielimy się z pozostałymi uczestnikami tego przedsięwzięcia naszymi licznymi doświadczeniami w tworzeniu warunków do zrównoważonego rozwoju. Pozytywnie oceniam to, że podczas konferencji będą omawiane kluczowe dla rozwoju zielonej gospodarki tematy, takie jak zielone zamówienia publiczne, zielone podatki, odnawialne źródła energii, czy kwestie klimatyczne. Cieszy mnie szczególnie ten ostatni w kontekście organizowanego przez Polskę w Warszawie jesienią tego roku 19. COP – mówi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Aneta Wilmańska.

Program konferencji obejmuje szeroki zakresie tematów dotyczących zielonego wzrostu, takich jak, między innymi: kwestia nałożenia kosztów na emisję dwutlenku węgla; dotacje energetyczne; mechanizmy wsparcia zielonego rozwoju; taryfy gwarantowane i dotacje dla odnawialnych źródeł energii i innych technologii ekologicznych; przegląd wydatków publicznych związanych ze zmianami klimatycznymi; koszty łagodzenia i przystosowania się do zmian klimatu; decyzje w zakresie inwestycji publicznych; zielone miejsca pracy; zielony eksport; zielone innowacje; i wiele innych.  

Kolejnym krokiem w budowie sieci będzie platforma internetowa stanowiąca wirtualne miejsce spotkań dla członków sieci oraz źródło praktycznych informacji dla opinii publicznej na temat oceny i wdrażania ekologicznego wzrostu w Europie i Azji Środkowej.

Kontakty medialne
W Warszawie
Anna Kowalczyk
tel : +48 22 520 8000
akowalczyk@worldbank.org
W Waszyngtonie
Elena Karaban
tel : (202) 473-9277
ekaraban@worldbank.orgApi
Api

Welcome