KOMUNIKAT PRASOWY

Bank Światowy zamierza poszerzać współpracę z Polską

12 kwietnia 2012
Bank planuje dalej rozwijać dwukierunkową współpracę z Polską, która stanowi ważny i coraz bardziej liczący się głoś na scenie światowej.

Warszawa, 12 kwietnia 2012 – Dyrektor Zarządzająca Banku Światowego, Caroline Anstey, mówi, że Bank Światowy jest zdecydowany konsolidować i dalej poszerzać swoje więzy z Polską i chce pracować wspólnie z polskimi władzami nad zagadnieniami globalnymi.

Jej komentarze pojawiły się pod koniec dwudniowej wizyty w Polsce, w trakcie której Dyrektor Zarządzająca spotkała się z kluczowymi politykami oraz przedstawicielami organizacji pozarządowych. Anstey była też głównym prelegentem podczas seminarium zorganizowanego wspólnie przez Bank Światowy i Narodowy Bank Polski a jej wystąpienie koncentrowało się na „Demokratyzującym Rozwoju Sytuacji w Świecie Podlegającym Transformacji”:

 “Kraje takie, jak Polska, mają do odegrania szczególną rolę w globalnych debatach na temat rozwoju gospodarczego” - powiedziała Anstey. „Doświadczenie Polski pokazuje jak rozsądna polityka i silne przywództwo polityczne mogą zapewnić sukces. To doświadczenie – „Polskie know-how” – stanowi dla innych ważny składnik, aby uczyć się z niego i aby osiągnąć sukces, i tylko Polska może dostarczyć tego składnika.”

Anstey powiedziała, że Bank Światowy oczekuje też bliskiej współpracy z Polską w sprawie zagadnień globalnych stanowiących przedmiot wspólnego zainteresowania.

“Bank Światowy uważa także, że to jest odpowiednia pora, aby Polska wzmocniła swoją rolę na arenie międzynarodowej i zwiększyła swój wkład w międzynarodową współpracę na rzecz rozwoju” – stwierdziła. Bank Światowy potwierdził swoje wysokie zainteresowanie współpracą z Polską dla wzmocnienia wpływu jej programów rozwoju i ułatwienia przekazu wiedzy i doświadczeń Polski do innych krajów.

Podczas wizyty w Polsce, Dyrektor Anstey spotkała się z Profesorem Markiem Belką, Prezesem Narodowego Banku Polskiego, Jackiem Dominikiem, Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Finansów, Beatą Stelmach, Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz przedstawicielami Organizacji Społeczeństwa Obywatelskiego. Rozmowy koncentrowały się wokół wzrastającej roli Polski w zmieniającym się świecie i kierunkach przyszłego partnerstwa między Polską a Bankiem Światowym.

 “Bank Światowy jest zdecydowany dalej wspierać Polskę poprzez kontynuację zapewniania pomocy finansowej i technicznej” – powiedziała Pani Anstey. “Jesteśmy też zaangażowani w dialog z Rządem, aby podzielić się globalnym doświadczeniem i wspierać reformy polityczne w obszarach tak zróżnicowanych, jak środowisko działalności gospodarczej, transport, zdrowie i modernizacja usług socjalnych. Jesteśmy przekonani, że powinno to być partnerstwo dwukierunkowe: Polska ma wiele do zaoferowania i może wnieść wiele do rozwoju innych krajów – poprzez wsparcie finansowe, poprzez dzielenie się swoim uwieńczonym sukcesem doświadczeniem transformacji oraz poprzez aktywny udział w debatach globalnych. Oczekujemy na partnerską współpracę z Polską w tym kontekście.”

Kontakty medialne
W Warszawie
Anna Kowalczyk
tel : +48 605 282 998
akowalczyk@worldbank.orgApi
Api

Welcome