OPINIA

Zaproszenie do Banku Kapitału Intelektualnego

18 grudnia 2012


Xavier DevictorMarcin Poznań: Wydaje się, że wiemy, czym jest Bank Światowy, a jednak słabo znana jest działalność tej instytucji w naszym kraju. Czy mógłby Pan powiedzieć nieco więcej na temat działań prowadzonych przez Bank Światowy w Polsce?

Xavier Devictor: Dla Banku Światowego Polska jest bardzo nietypowym partnerem, jako kraj rozwinięty o wysokim poziomie dochodów. Polska w znakomity sposób poradziła sobie z transformacją, z kryzysem z 2008 r i pomimo zamieszania, które w tej chwili obserwujemy w Europie, nadal realizuje ambitny program reform. Zadaniem Banku jest wspieranie tych starań. Udzielamy w pewnym stopniu pożyczek i kredytów, głównie w formie wsparcie dla budżetu i procesu konsolidacji fiskalnej. Jednocześnie stopniowo podnosimy poziom tego, co nazywamy „usługami wiedzy”, czyli analiz ekonomicznych i usług eksperckich. Innymi słowy, zamiast tylko pożyczać pieniądze, staramy się również dzielić z polskim rządem doświadczeniami innych krajów z różnych dziedzin, takich jak reformy fiskalne, programy ułatwiające prowadzenie działalności gospodarczej, programy wspierania innowacji, opieka zdrowotna i bezpieczeństwo ruchu drogowego. Ale wymiana wiedzy przebiega dwukierunkowo! Polska posiada wiele wspaniałych doświadczeń, którymi może podzielić się z innymi. Bank Światowy współpracuje z Polską, aby pomóc w upowszechnianiu tych doświadczeń w innych krajach.

Polacy, w tym absolwenci j Szkoły Głównej Handlowej, pracują w strukturach Banku Światowego, ale twierdzi Pan, że są mniejszością wśród pracowników instytucji. Jak można to zmienić?

Rzeczywiście, Polacy stanowią zadziwiająco niewielki odsetek naszych pracowników. A przecież Polska jest naszym największym partnerem w regionie, dobrze radzącym sobie krajem, posiadającym ważne doświadczenia w związku z przeprowadzeniem udanej transformacji. Staramy się docierać do różnych grup zawodowych, aby zwiększać wśród nich zainteresowanie i chęć poznania działań Banku Światowego, a jednocześnie zachęcić do rozważenia oferowanych przez nas możliwości zatrudnienia. Chcielibyśmy zachęcić najlepszych kandydatów z Polski do ubiegania się o stanowiska oferowane w Banku Światowym. Jesteśmy przekonani, że Polska posiada wielu znakomitych specjalistów, gotowych do rozważenia możliwości dalszego rozwoju kariery zawodowej w ramach Banku Światowego.

Bank Światowy realizuje szereg projektów i badań, które mogą być interesujące dla pracowników naukowych. Czy obecnie prowadzone są projekty lub badania, w ramach których nasi pracownicy naukowi mogliby podjąć aktywną współpracę?

Bank Światowy jest nie tylko międzynarodową instytucją finansową, ale także bankiem wiedzy. Oferujemy wiedzę i doświadczenie w różnych dziedzinach i w wielu sektorach. Zatrudniamy najlepszych specjalistów z całego świata. Pochodzą oni z różnych krajów i środowisk kulturowych, posiadają bardzo różne wykształcenie, a ich kariery cechuje duża różnorodność, przez co wnoszą do naszej instytucji bardzo zróżnicowane poglądy i opinie. To wszystko sprawia, że jesteśmy „bankiem” jedynym w swoim rodzaju – bankiem ludzi i zgromadzonego przez nich kapitału intelektualnego. Co roku Bank Światowy publikuje setki różnych badań i raportów. Opracowują je zespoły specjalistów zatrudnionych w Banku. Czasami korzystamy również z pomocy konsultantów i pracowników naukowych, którzy dostarczają nam konkretnych danych lub wspierają nas swoim doświadczeniem. W takich przypadkach zawsze ogłaszamy nabór na tego typu stanowiska na naszej stronie internetowej zawierającej międzynarodowe oferty pracy.

Kilka miesięcy temu przedstawiciel Banku, Roberto Amorosino (z zespołu wyszukiwania talentów) spotkał się ze studentami Szkoły Głównej Handlowej. Co Bank Światowy może zaproponować naszym studentom i absolwentom?

Można byłoby odwrócić to pytanie i zapytać: co studenci i absolwenci SGH mogą zaproponować Bankowi Światowemu? Solidne wykształcenie, interesujące doświadczenia zawodowe, umiejętność pracy w wielodyscyplinarnych i wielonarodowych zespołach… Można podać wiele odpowiedzi, ale to jest ważne pytanie, które powinien zadać sobie każdy, kto stara się o pracę w Banku. Szukamy ludzi, których pasjonuje rozwój i którzy są gotowi pracować z pełnym zaangażowaniem, aby zmienić istniejący stan rzeczy.

Szukamy osób, które będąc specjalistami w swoich dziedzinach pragną zdobywać nowe umiejętności. Nasi pracownicy to ludzie z pasją, otwarci na zmiany, chętnie podejmujący pracę w różnych zespołach i różnych kulturach. Mają zdolność i chęć do wyjścia poza „własną strefę komfortu” po to, aby zdobyć nowe doświadczenia; są gotowi do tego, aby w czasie swojej kariery zawodowej wielokrotnie przeprowadzać się do różnych krajów, pracować w różnych biurach i z różnymi klientami. Szukamy specjalistów z dziedziny finansów, inżynierów, ekonomistów, jak również specjalistów z zakresu opieki zdrowotnej, ochrony środowiska, infrastruktury, czy energetyki. Istotne jest również, aby kandydaci posiadali dobre umiejętności komunikacji i pracy zespołowej. My z kolei oferujemy stałe wyzwania, możliwość rozwoju zawodowego i doskonalenia swoich umiejętności w niezmiernie wymagającym środowisku, ale głównie dajemy możliwość pracy na rzecz zmniejszania ubóstwa i upowszechnienia dobrobytu na całym świecie. Wszystkie oferty pracy zamieszczane są na naszej stronie internetowej, www.worldbank.org w zakładce dla poszukujących pracy. W Banku obowiązuje zasada, że każdy wakat ogłaszany jest co najmniej przez okres dwóch tygodni na stronie internetowej. Na przykład do 30 czerwca można składać aplikacje do Programu Młodych Profesjonalistów. Jest to oferta kierowana do osób poniżej 32 roku życia, posiadających co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe i dyplom uzyskany w istotnej dla Banku Światowego dziedzinie. Kandydaci muszą wykazać się biegłą znajomością języka angielskiego oraz drugiego języka obcego będącego oficjalnym językiem ONZ: francuskiego, arabskiego, chińskiego, hiszpańskiego, portugalskiego i/lub rosyjskiego. Młodzi Profesjonaliści to program opracowany z myślą o osobach, które w przyszłości obejmą kluczowe stanowiska w Banku Światowym.

Xavier Devictor jest  Menedżerem Biura Banku Światowego dla Polski i Krajów Bałtyckich.

Xavier Devictor jest odpowiedzialny za portfel programów Banku w Polsce i Krajach Bałtyckich oraz za prowadzenie dialogu Banku Światowego z Rządem Polski w zakresie szerokiej gamy zagadnień politycznych  i zaangażowania Banku Światowego w Polsce.

Xavier Devictor, obywatel francuski, podjął pracę w Banku Światowym w roku 1996 i od tego czasu piastował różne stanowiskaw Europie, Azji Środkowej (ECA), na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej (MENA).Kierował Biurem Banku Światowego w Kosowie oraz pracował w Biurze Wice-Prezydenta dla Regionu Afryki. Przed przeniesieniem do Polski zajmował stanowisko  Krajowego Koordynatora Programu dla Egiptu, Jemenu i Dżibuti w Waszyngtonie. Wcześniej Devictor pracował w sektorze prywatnym w Europie Środkowej.

Posiada stopień Magistra Zarządzania i Ekonomii uzyskany w Ecole Polytechnique oraz tytuł Magistra Zarządzania i Inżynierii uzyskany w Ecole Nationale des Ponts et Chaussees.


Kontakty medialne
W Warszawie
Anna Kowalczyk
tel : +48 605 282 998
akowalczyk@worldbank.org

Api
Api