ARTYKUŁ SPECJALNY

Z Szanghaju do Warszawy – podróż dla wymiany wiedzy i doświadczeń

25 wrzesnia 2014


Image

Stare chińskie przysłowie mówi: „Wiedza to skarb, który zawsze podąża za tym, kto go posiada”. Dzielenie się wiedzą - czyli uczenie się od siebie nawzajem – jest we współczesnym świecie zjawiskiem cennym i poszukiwanym, które łączy ze sobą ludzi i systemy gospodarcze bez względu na oddalenie fizyczne, społeczne czy ekonomiczne. Przykładem mogą być Szanghaj i Warszawa, dwa miasta, które w tym tygodniu połączyła wymiana wiedzy zorganizowana przez władze m. st. Warszawy.

Na pierwszy rzut oka Szanghaj i Warszawa mają ze sobą niewiele wspólnego. Wskaźnik PKB Szanghaju jest niemal sześć razy wyższy od warszawskiego PKB, a liczba ludności przewyższa populację Warszawy ponad dwunastokrotnie; zatem wydaje się, że włodarze tych dwóch miast mają niewiele wspólnych obszarów do dyskusji na temat stojących przed nimi wyzwań. Jednak z drugiej strony obydwa miasta są ważnymi graczami w swoich regionach: Warszawa w Europie, w Szanghaj w Azji.

Zaledwie kilka tygodni po tym, jak Mamta Murthi, dyrektor Banku Światowego na kraje Europy Środkowej i kraje bałtyckie, zachęcała Polskę podczas dyskusji panelowej w Krynicy do większego zaangażowania w proces wymiany wiedzy na arenie globalnej, władze Warszawy zorganizowały całodniowe spotkanie poświęcone wymianie wiedzy. Do spotkania doszło m.in. dzięki zaangażowaniu ekspertów Banku Światowego z polskiego i chińskiego biura BŚ. Tematem była wymiana dobrych praktyk w zakresie planowania i realizacji średnioterminowych ram budżetowych, a także zarządzania długiem i płynnością.  " Zarówno Chiny, jak i Polska należą do najbardziej zaawansowanych klientów Grupy Banku Światowego. Cieszymy się, że obydwie delegacje miały okazję przeprowadzić merytoryczną i owocną dyskusję na temat swoich doświadczeń. "

Marina Wes

menedżer Banku Światowego na Polskę i kraje bałtyckie


Podczas całodniowego spotkania rozmawiano o najważniejszych aspektach zarządzania finansami publicznymi na szczeblu samorządowym. Przedstawiciele władz Warszawy mówili o swoich doświadczeniach w dziedzinie planów i prognoz budżetowych, ze szczególnym uwzględnieniem budżetu zadaniowego i wieloletniej prognozy finansowej. W Polsce obowiązują wobec samorządów bardzo rygorystyczne wymagania dotyczące sprawozdawczości i monitorowania: ustawa o finansach publicznych z 2009 roku zobowiązuje samorządy do sporządzania standardowych sprawozdań dotyczących bieżącego budżetu i wskaźników zadłużenia, a także średnioterminowych prognoz fiskalnych obejmujących co najmniej 3-letni horyzont czasowy. Prognozy są prezentowane w rytmie kwartalnym i mają szeroki zakres tematyczny – zawierają m.in. informacje od skarbników samorządowych, lokalnych izb obrachunkowych oraz resortu finansów.

Choć rygorystyczne, wymogi te są przez większość zainteresowanych stron oceniane jako przydatne z punktu widzenia planowania budżetowego i finansowego, oceny wiarygodności kredytowej, a także egzekwowania obowiązujących przepisów.

Delegacja z Chin zapoznała się również ze szczegółowymi regulacjami dotyczącymi długu publicznego na szczeblu krajowym oraz wpływem tych regulacji na zarządzanie długiem na poziomie samorządowym. Goście interesowali się zwłaszcza niedawno wprowadzonymi indywidualnymi limitami zadłużenia dla każdego samorządu w Polsce. W odróżnieniu od najczęściej stosowanego podejścia polegającego na prezentowaniu relacji zadłużenia do dochodów lub PKB, wskaźnik ten mierzy zdolność danego samorządu do spłaty zadłużenia.

„Niewątpliwie jako samorząd jesteśmy najbardziej zaawansowani w kraju. Wielokrotnie dzieliliśmy się doświadczeniami z innymi polskimi samorządami i cieszymy się, że nasze osiągnięcia w dziedzinie dobrego zarządzania finansami publicznymi są interesujące dla tak dużego i znaczącego miasta jak Szanghaj”, powiedział  Mirosław Czekaj, skarbnik m.st. Warszawy i gospodarz spotkania.

Zarówno w Polsce, jak i w Chinach Grupa Banku Światowego stara się ułatwiać wymianę wiedzy i doświadczeń. Wizja Polski jako globalnego partnera rozwoju jest jednym z priorytetów najnowszej bankowej „Strategii Partnerstwa” dla Polski, natomiast pogłębianie relacji ze światem dla obopólnych korzyści zostało zdefiniowane jako jeden z celów „Strategii Partnerstwa” dla Chin. Budowanie platform wymiany poglądów i pomysłów to jedno z najpotężniejszych narzędzi ułatwiających partnerom wymianę wiedzy, a misją Banku Światowego jest właśnie tworzenie takich platform służących rozpowszechnianiu nowych pomysłów i doświadczeń.


Api
Api

Welcome