ARTYKUŁ SPECJALNY

Innowacyjne podejście do modelowania polityki klimatycznej w Polsce

15 listopada 2013


Image


Innowacje można definiować jako „zastosowanie lepszych rozwiązań będących odpowiedzią na nowe wymagania, niewypowiedziane potrzeby lub istniejące zapotrzebowanie rynkowe; oparte na bardziej efektywnych produktach, procesach, usługach, technologiach lub pomysłach”.

Zacytowana definicja mówi o koncepcji rozwiązań, które są nie tyle nowe, ile nowatorskie i bardziej efektywne. Innowacyjność niekoniecznie polega na tworzeniu czegoś całkiem nowego – czasem chodzi o to, aby te same rzeczy robić w nowy sposób.

Koncepcja ta stała się dla Leszka Kąska, starszego ekonomisty pracującego w warszawskim biurze Banku Światowego, oraz dla jego zespołu zajmującego się modelowaniem klimatu inspiracją dla zaprezentowania własnego projektu podczas Festiwalu Innowacji, odbywającego się w październiku we Wrocławiu.

„Nasze podejście jest innowacyjne, ponieważ projekt dotyczący modelowania klimatu potraktowaliśmy jako punkt wyjścia do dzielenia się wiedzą, wymiany pomysłów i dyskusji na temat nowych narzędzi analitycznych”, mówi Leszek Kąsek.

Jak informuje rzeczniczka prasowa festiwalu, Joanna Sabat, wrocławski Festiwal Innowacji był przede wszystkim okazją do tego, aby się spotkać i omówić najbardziej palące i interesujące kwestie stawiane obecnie w związku ze zmianami klimatu. W dwudniowym spotkaniu wzięło udział ponad 600 uczestników z różnych organizacji, m.in. z think tanków, ośrodków badawczych oraz instytucji publicznych, którzy rozmawiali na temat działań łagodzących i dostosowawczych – oraz o tym, jak tymi działaniami zarządzać w najbardziej efektywny i innowacyjny sposób. Festiwal był platformą dla prezentacji nowych pomysłów i rozwoju strategicznego partnerstwa, zwłaszcza na styku przedstawicieli świata nauki i biznesu.  

„Właśnie po to zorganizowaliśmy festiwal:aby przedstawiciele najciekawszych, najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw i instytucji, takich jak Bank Światowy, mogli się spotkać i podzielić swoimi przemyśleniami”, mówi Joanna Sabat.

Podczas festiwalu Leszek Kąsek i Ryszard Malarski, również z Banku Światowego, przedstawili wnioski z projektu pomocy technicznej zatytułowanego “Polska: rozwój potencjału w zakresie modelowania klimatu pod względem ekonomicznym dla celów analizy polityki klimatycznej.” Celem nadrzędnym projektu jest wypracowanie wewnętrznych zdolności modelowania dla potrzeb analiz niskoemisyjnego wzrostu.  Trzeba przy tym podkreślić, że projekt jest w znacznej mierze oparty na wiedzy zdobytej w ramach współpracy pomiędzy klientami i partnerami Banku Światowego.  


" Bank Światowy zaprosił do współpracy specjalistów z Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Gospodarki i Ministerstwa Środowiska, występując w roli uczestnika – a nie lidera – prowadzonych przez te resorty prac nad modelem. Staramy się wnosić wartość dodaną poprzez ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy nami, globalnymi partnerami zewnętrznymi i naszymi partnerami krajowymi. "

Ryszard Malarski


Dzięki regularnie organizowanym, specjalistycznym warsztatom, a także poprzez udział w wydarzeniach takich jak Festiwal Innowacji, zespół Banku Światowego chce poszerzać swoje kontakty i trzymać rękę na pulsie najnowszych kierunków debaty publicznej na temat zmian klimatu.

Podczas Festiwalu Innowacji pogłębiono także dialog z największym w kraju partnerstwem publiczno-prywatnym działającym w obszarze innowacji, Climate-KIC, które zajmuje się zmianami klimatycznymi. W skład Climate-KIC wchodzą prywatne przedsiębiorstwa, instytucje akademickie oraz przedstawiciele sektora publicznego. Climate-KIC jest organizatorem festiwalu i jedną z trzech Wspólnot Wiedzy i Innowacji (ang. Knowledge and Innovation Community/KIC) powołanych do życia w 2010 roku przez  Europejski Instytutu Innowacji i Technologii EIT, którego pomysłodawcą jest przewodniczący Komisji Europejskiej,  J.M. Barosso. Europejski Instytutu Innowacji i Technologii EIT to organizacja unijna wpierająca zrównoważony wzrost poprzez promowanie współpracy.  

„Projekt modelowania klimatu opiera się na trzech filarach, którymi są: wysokiej jakości zestaw narzędzi do modelowania, zaangażowani interesariusze, oraz skuteczny i uporządkowany mechanizm międzysektorowej współpracy i uczenia się od siebie nawzajem. Współpraca i uczenie się stanowią klucz do powodzenia tego projektu, a podczas Festiwalu Innowacji mieliśmy wiele okazji do tego, aby uczyć sie od pozostałych uczestników”, konkluduje Leszek Kąsek.


Api
Api