Learn how the World Bank Group is helping countries with COVID-19 (coronavirus). Find Out

Wydarzenia

Polska: Big Data i sztuczna inteligencja w opiece zdrowotnej

24 stycznia 2019

Warszawa

Image

Konferencja organizowana przez Bank Światowy i Narodowy Fundusz Zdrowia na temat możliwości jakie niesie ze sobą wykorzystanie sztucznej inteligencji i Big Data w polskim systemie ochrony zdrowia.

«
»
 • Pobierz Program.

  8:30 –  9:15Rejestracja uczestników 
  9:15 – 9:25Powitanie gości i otwarcie konferencji

  Carlos Pinerua, Przedstawiciel Banku Światowego na

  Polskę i kraje bałtyckie, Bank Światowy

  9:25 – 9:45

  Cele i założenia konferencji:

  Dlaczego to, dlaczego tu, dlaczego teraz?

  Anna Kozieł, Starsza Specjalistka ds. Zdrowia,

  Bank Światowy,

  Mukesh Chawla, Doradca ds. Zdrowia, Bank Światowy

  9:45 – 10:30

  Wizjonerzy |

  Wkraczanie na nową ścieżkę sukcesu

  Paneliści podzielą się swoją wizją wykorzystania Big

  Data i sztucznej inteligencji w technologii, medycynie

  i ochronie zdrowia oraz omówią alternatywne

  perspektywy dla rozwoju Polski, która wkracza

  w granice czwartej rewolucji przemysłowej.

  PROWADZĄCA:

  Tania Dmytraczenko, Menadżer Praktyki ds. Zdrowia,

  Odżywiania i Populacji, Bank Światowy

  GOŚCIE SPECJALNI:

  Andrzej Jacyna, Prezes Narodowego Funduszu

  Zdrowia, Polska

  Łukasz Szumowski, Minister Zdrowia, Polska (TBC)

  10:30 – 11:10

  Przemówienie inauguracyjne:

  Przełomowe technologie w ochronie zdrowia | perspektywa globalna

  David Wilson, Dyrektor Programowy, Bank Światowy
  11:10 – 11:30Przerwa 
  11:30 – 12:30

  Przełamujący bariery |

  Zmiana status quo: Jak Big Data i sztuczna

  inteligencja przełamują dotychczasowe

  sposoby świadczenia usług opieki zdrowotnej

  Wykorzystanie Big Data i sztucznej inteligencji

  w sektorze opieki zdrowotnej ma potencjał, aby

  diametralnie zmienić pojęcie opieki zdrowotnej,

  między innymi poprzez wkład w profilaktykę

  pierwotną i wtórną, monitorowanie systemów opieki

  zdrowotnej oraz pomoc w realizacji ścieżek leczenia.

  Paneliści przedyskutują, w jaki sposób wykorzystanie

  Big Data i sztucznej inteligencji wspiera

  powstanie nowego paradygmatu opieki zdrowotnej.

  PROWADZĄCY:

  Roman Młodkowski, dziennikarz biznesowy

   

  PANELIŚCI:

  Adam Niedzielski, Zastępca Prezesa ds. Operacyjnych, Narodowy Fundusz Zdrowia, Polska

  Costica Dumbrava, Komisja Europejska, DG Connect, Luksemburg

  Brooke Partridge, Dyrektor Wykonawczy, Vital Wave, USA

  Przemysław Tadla, Dyrektor Strategiczny, Medicalgorithmics S.A., Polska

  Robert Nowak, Kierownik Zakładu Sztucznej Inteligencji, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Politechnika Warszawska

  12:30 – 13:30Przerwa obiadowa 
  13:30 – 14:30

  Wdrażający |

  Wykorzystanie pełnego potencjału

  dużych zbiorów danych oraz sztucznej

  inteligencji w sektorze ochrony zdrowia

  w Polsce:

  Paneliści spróbują odpowiedzieć na pytanie, czy

  Polska jest w strategicznym momencie pozwalającym

  na przyspieszenie wykorzystywania dużych

  zbiorów danych i sztucznej inteligencji w sektorze

  ochrony zdrowia. Przedstawią także, w jaki

  sposób rozwijane inwestycje, w tym w kapitał

  ludzki, są w stanie wesprzeć sektor opieki

  zdrowotnej w rozwoju.

  PROWADZĄCA:

  Agnieszka Kister, Dyrektor Departamentu

  Funduszy Europejskich i e-Zdrowia,

  Ministerstwo Zdrowia, Polska

   

  PANELIŚCI:

  Janusz Cieszyński, Podsekretarz Stanu,

  Ministerstwo Zdrowia, Polska

  Todd Reid, Massachusetts Institute of

  Technology/Harvard University, USA

  Andi Orlowski, Imperial College, Londyn,

  Wielka Brytania

  Aleksander Sowa, Dyrektor ds. Rozwoju

  Strategicznego, Roche Polska

  Justyna Orłowska, Dyrektor, GovTech Polska,

  Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Polska

  Roman Topór-Mądry, Prezes Agencji Oceny

  Technologii Medycznych i Taryfikacji, Polska

  14:30 – 15:30

  Marzyciele |

  Skomponowanie systemu opieki

  zdrowotnej na nowo:

  Paneliści zastanowią się, w jaki sposób wykorzystanie

  dużych zbiorów danych i sztucznej inteligencji

  doprowadzić może do głębokiej transformacji

  systemu opieki zdrowotnej, skoncentrowanej

  na pacjencie, który to w sposób priorytetowy

  traktuje potrzeby i wymagania inteligentnej

  technologicznie starzejącej się populacji.

  PROWADZĄCA:

  Agnieszka Gaczkowska, Bank Światowy

   

  PANELIŚCI:

  Leo Anthony Celi, Massachusetts Institute of

  Technology/Harvard University, USA

  Paweł Sieczkiewicz, Dyrektor Wykonawczy,

  Telemedi.co, Polska

  Piotr Orzechowski, Dyrektor Wykonawczy,

  Infermedica, Polska

  Jakub Adamski, Dyrektor, Departament Analiz

  i Strategii, Ministerstwo Zdrowia, Polska

  Keith Grimes, Dyrektor ds. Innowacji

  Klinicznych, Babylon Health, Wielka Brytania

  15:30 – 15:50

  Podsumowanie:

  Najważniejsze wnioski

  Fadia Saadah, Dyrektor, Bank Światowy
  15:50 – 16:00

  Określenie dalszych działań:

  Działając dziś, zmieniamy jutro

  Mukesh Chawla, Doradca ds. Zdrowia,

  Bank Światowy

  Anna Kozieł, Starsza Specjalistka ds. Zdrowia,

  Bank Światowy

  16:00Koktajl 

Detale

 • Gdy: 24 stycznia 2019
 • Gdzie: Centrum Bankowo-Finansowe Nowy Świat, ul. Nowy Świat 6/12, Sala Kinowa