Wydarzenia
Image
Regiony rozwijające się: budowanie nowej dynamiki wzrostu w Europie
31 maja 2017Rzeszów


Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej oraz Bank Światowy serdecznie zapraszają na konferencję „Regiony rozwijające się: budowanie nowej dynamiki wzrostu w Europie” podsumowującą prace wykonane w ramach Inicjatywy Komisji Europejskiej i Banku Światowego realizowanej w ciągu ostatniego roku we współpracy z województwami Podkarpackim i Świętokrzyskim, oraz Ministerstwem Rozwoju.

Dnia 31 maja 2017 roku w Rzeszowie Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej organizuje dużą konferencję pod nazwą " Regiony rozwijające się: budowanie nowej dynamiki wzrostu w Europie”. Wydarzenie to obejmie prezentację i ocenę wyników „Inicjatywy na rzecz regionów słabiej rozwiniętych”, którą Dyrekcja Generalna intensywnie wdrażała w ciągu ostatniego roku we współpracy z Bankiem Światowym i Ministerstwem Rozwoju w dwóch województwach południowo-wschodniej Polski – podkarpackim i świętokrzyskim.

Od 2004 roku oba województwa są jednymi z największych odbiorców finansowania z UE. Nasze wsparcie w dużym stopniu przyczyniło się do ożywienia ich gospodarek i poprawy jakości życia ponad trzech milionów obywateli. Spektakularny wzrost PKB, najszybsze zwiększenie wydatków na B+R wśród polskich województw oraz wielu świetnie wykształconych i ambitnych pracowników w obu województwach są świadectwem odniesionego sukcesu.

Teraz województwa świętokrzyskie i podkarpackie potrzebują czegoś więcej niż zwykłe inwestycje, aby kontynuować wzrost. Odblokowanie dalszej produktywności i przekroczenie 50% średniego poziomu PKB UE-28 będzie wymagało istotnego wysiłku, aby zwiększyć możliwości lokalnych firm w zakresie innowacyjności, skuteczniej wykorzystywać umiejętności pracowników do odpowiednich zadań oraz stworzyć stabilne otoczenie biznesu, przyciągające inwestycje napędzające rozwój.  

Okres programowania 2014-2020 odgrywa kluczową rolę w dokonaniu zmiany ukierunkowanej na innowacje i kapitał ludzki. Jednak przeszkody instytucjonalne stojące na drodze wzrostu spowalniają rozwój. Inicjatywa na rzecz regionów słabiej rozwiniętych skupiona jest na usuwaniu wąskich gardeł i promowaniu inwestycji w obu województwach.

Informacje praktyczne (PDF) 

Agenda (PDF)

KONFERENCJA KOŃCOWA WSPÓLNEJ INICJATYWY KOMISJI EUROPEJSKIEJ I BANKU ŚWIATOWEGO

31 maja 2017 r.

Miejsce: Centrum Kongresowe G2Arena: Jasionka 953, Jasionka 36-002, Rzeszów, Polska

9:00 – 15:30

Plan konferencji na dzień 12 kwietnia 2017 r.

8:30 – 9:00

Rejestracja

9:00 – 9:30

Otwarcie konferencji – wystąpienia:

·     Władysław Ortyl, Marszałek Województwa Podkarpackiego

·     Adam Jarubas, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego

·     Jerzy Kwieciński, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju

9:30 – 10:45

Okrągły stół:

Regiony rozwijające się a polityka spójności – problemy dnia dzisiejszego, rozwiązania na miarę jutra

·     Marc Lemaître, Dyrektor Generalny, Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej, Komisja Europejska

·     Jerzy Kwieciński, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Rozwoju

·     Adam Jarubas, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego

·     Władysław Ortyl, Marszałek Województwa Podkarpackiego

·     Arup Banerji, Bank Światowy, Dyrektor Regionalny na Unię Europejską

Moderator: Carlos E. Piñerúa, Dyrektor Krajowy na Polskę i Kraje Bałtyckie

 

 

10:45 – 11:30

Przerwa kawowa

 

 

11:30 – 13:00

Równoległe warsztaty tematyczne:

Panel 1: Nauka i biznes łączą siły – Biuro Transferu Technologii w Rzeszowie

·     Erich Unterwurzacher, Dyrektor, Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej, Komisja Europejska

·     Dariusz Wiatr, Ekspert ds. Transferu Technologii, Bank Światowy

·     Mariusz Oleksy, Prorektor ds. rozwoju i kontaktów z gospodarką, Politechnika Rzeszowska

·     Grzegorz Wisz, Dyrektor Centrum Transferu Technologii, Uniwersytet Rzeszowski

·     Przedstawiciel firmy Splast

·     Przedstawiciel firmy Aalto Design Factory

Moderator: Paul Kriss, Główny Specjalista ds. Polityki Miejskiej, Bank Światowy

 

Przemysł lotniczy stanowi jedną z najstarszych strategii inteligentnej specjalizacji w regionie. Powstała w 2003 r. Dolina Lotnicza to klaster, który tworzy ponad sto różnych podmiotów – duże, znane, międzynarodowe firmy, MŚP oraz wyższe uczelnie i samorząd województwa. Dolina Lotnicza skupia ponad 90% polskiej produkcji lotniczej i daje zatrudnienie około 23 tys. osób, m.in. wysoko wykwalifikowanym inżynierom. Pomimo obecności przemysłu o wyraźnym potencjale innowacyjnym i niekwestionowanej wysokiej pozycji naukowej uczelni w dziedzinie zaawansowanej produkcji lotniczej, współpraca między środowiskiem naukowym a biznesem w całym regionie jest zdumiewająco słabo rozwinięta.

Celem Biura Transferu Technologii (BTT) zaprojektowanego w ramach „Inicjatywy Regionów Słabiej Rozwiniętych” jest wprowadzenie zasadniczych zmian do tradycyjnych modeli operacyjnych dwóch rzeszowskich uczelni. BTT będzie wspierać komercyjne innowacje w obu uczelniach w ramach limitów wprowadzonych przez nowe przepisy o pomocy publicznej. W swoich działaniach BTT będzie wychodzić na przeciw potrzebom klientów, inwestując swój czas i zasoby w celu zrozumienia potrzeb klientów biznesowych i zaproponowania im najbardziej odpowiednich rozwiązań BiR.

Podczas warsztatów poruszane będą kwestie dotyczące znaczenia skutecznej współpracy biznesu ze środowiskiem naukowym w Europie, a także przeszkód, które regiony napotykają, podejmując działania zmierzające do inicjowania współpracy przedsiębiorstw i środowisk akademickich. Przedstawiciel fińskiej uczelni Aalto Design University (lub alternatywnie firmy Airbus z Tuluzy) oraz dziekani Uniwersytetu Rzeszowskiego i Politechniki Rzeszowskiej podzielą się swoimi przepisami na sukces i opowiedzą o dalszych zamierzeniach.

Panel 2: Wzmacnianie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw w rejonach nieuprzywilejowanych – system voucherów na usługi dla biznesu

·     Maciej Gajewski, Ekspert finansowy, Bank Światowy

·     Stanisław Masternak, Starosta powiatu sandomierskiego

·     Dariusz Jan Gozdek, prezes firmy GMC Sp. z o.o. Staszów

·     Marek Szczepanik, Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego

Moderator: Austin Kilroy, Starszy Ekonomista, Bank Światowy

Warsztat, po którym przewidziana jest sesja pytań i odpowiedzi

W uczestniczących w inicjatywie powiatach panuje stagnacja gospodarcza i trudno oczekiwać, że w długofalowej perspektywie nastąpi realny rozwój gospodarczy. W przypadku MŚP konkretne bariery wzrostu wiążą się ze słabym dostępem do finansowania – m.in. do zbiurokratyzowanych programów wsparcia przedsiębiorstw o wysokich barierach wejścia – stosunkowo niskim poziomem kapitału ludzkiego oraz brakiem wiedzy na temat strategicznych usług dla biznesu wśród menadżerów. W wielu przypadkach mniejsze firmy skazane są na działanie w charakterze podwykonawców, mając słabszą pozycję przetargową podczas negocjacji umów z dużymi przedsiębiorstwami.

Celem warsztatów jest zarysowanie modelu świadczenia usług dla biznesu opracowanego w województwach świętokrzyskim i podkarpackim. Ogólnym celem Program Konkurencyjności Przedsiębiorstw jest lepsze zaspakajanie potrzeb MŚP poprzez system voucherów będących odpowiedzią na zapotrzebowanie zgłaszane na konkretne usługi. System zapewnia łatwiejsze i szybsze procedury składania wniosków w porównaniu z tradycyjnymi programami grantowymi, jak również skuteczne mechanizmy zapewniania jakości w celu zabezpieczenia usług biznesowych na najwyższym poziomie.

Kadra zarządzająca firm działających w powiatach biorących udział we wdrażaniu inicjatywy przedstawi własne strategie rozwojowe przewidujące podbój nie tylko rynku polskiego, ale również lukratywnych rynków zagranicznych. Pozostali uczestnicy panelu będą objaśniali tajniki teorii błękitnego oceanu, według której korzystniejszym rozwiązaniem dla firm jest poszukiwanie sposób zdobycia niepodbitych jeszcze, niszowych rynków poprzez kreowanie własnych unikalnych produktów niż angażowanie się w tradycyjną konkurencję cenową w ramach własnej branży…

Panel 3: Łatwiejsze i szybsze wejście w życie zawodowe – innowacyjny mechanizm grantowy wspierający kształcenie i szkolenie zawodowe w województwie świętokrzyskim

·     Grzegorz Orawiec, Dyrektor Departamentu Polityki Regionalne, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

·     Karol Kaczmarski, Prezes Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii

·     Piotr Bartosiak, Zastępca Dyrektora, Departament Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Ministerstwo Edukacji Narodowej

·     Piotr Krasuski, Dyrektor Departamentu EFS, Ministerstwo Rozwoju

·     Krystyna Marek, Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego, Komisja Europejska

Moderator: Margo Hoftijzer, Starszy Ekonomista, Bank Światowy

Warsztat, po którym przewidziana jest sesja pytań i odpowiedzi

Dla utrzymania konkurencyjnej pozycji na światowych i europejskich rynkach, szybko rozwijająca się polska gospodarka potrzebuje wysokiej jakości towarów i usług. Wykwalifikowani i wydajniejsi pracownicy korzystający z efektywnego systemu szkolenia zawodowego, szybsze procedury rejestrowania działalności gospodarczej i większa liczba komercjalizowanych innowacji to czynniki, które będą miały ogromne znaczenie dla rozwoju przedsiębiorstw we wszystkich sektorach gospodarki, tworzenia miejsc pracy i znalezienia przez firmy własnej drogi dotarcia do światowych rynków. Sformułowane w 2016 r. zalecenia dotyczące Polski wskazują trzy powyższe czynniki jako najistotniejsze dla pobudzenia wzrostu gospodarczego w Polsce. W ramach wdrażania „Inicjatywy Regionów Słabiej Rozwiniętych” wspierane jest opracowanie praktycznych rozwiązań, które mogłyby przyspieszyć przeprowadzenie reform strukturalnych we wskazanych obszarach.

Podczas warsztatu zostanie zaprezentowany pełen mechanizm grantowy opracowany w ramach „Inicjatywy Regionów Słabiej Rozwiniętych”, którego celem jest poprawa zdolności systemu edukacji do reagowania na potrzeby rynku pracy w województwie świętokrzyskim. Program wdrażany będzie przez 3,5 roku od sierpnia 2017 r. Koncentrując się na regionalnych sektorach inteligentnej specjalizacji, umożliwi przetestowanie nowych metod kładących nacisk na kształcenie połączone z pracą. Przez cały następny rok pięć najbardziej obiecujących z proponowanych projektów będzie korzystać z intensywnego wsparcia doradczego i pomocy na początkowych etapie działania. Od wrześnie 2018 r. pięciuset uczniów z co najmniej kilku powiatów przejdzie szkolenie w firmach w wymiarze przekraczającym 30% minimalnej praktyki rocznej wymaganej w danym zawodzie.

 

 

13:00 – 14:00

Lunch

 

 

14:00 – 15:30

Równoległe warsztaty tematyczne:

Panel 1: Ułatwienia dla biznesu – trzy dobre powody, dla których warto założyć firmę i inwestować w Kielcach i Rzeszowie

·     Maciej Drozd, Ekonomista, Bank Światowy

·     Łukasz Piebiak, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Sprawiedliwości

·     Marianna Sidoroff, Zastępca Dyrektora, Departament Gospodarki Elektronicznej, Ministerstwo Rozwoju

·     Witold Olech, Kierownik Sekcji I Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Rzeszowie

·     Sędzia Sądu Okręgowego Jan Klocek, Prezes Sądu Rejonowego w Kielcach

·     Tomasz Tworek, Prezes, Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych LEWIATAN

·     Erich Unterwurzacher, Dyrektor, Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej, Komisja Europejska

Moderator: Andrzej Rudka, Starszy Doradca, Dyrekcja Generalna ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP, Komisja Europejska

Warsztat, po którym przewidziana jest sesja pytań i odpowiedzi

Według raportu Banku Światowego „Doing Business 2016”, założenie firmy w Polsce zajmuje średnio 30 dni, co oznacza, że Polska pozostaje w ogonie państw członkowskich UE. W województwach świętokrzyskimi i podkarpackim założenie nowego przedsiębiorstwa trwa nawet dłużej i wymaga większej determinacji – na zarejestrowanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Rzeszowie i Kielcach potrzeba około 36 dni. Dla porównania w Poznaniu podobną spółkę można założyć w 8 dni. Oznacza to, że pomimo jednolitej procedury na poziomie krajowym, w obu regionach zdolności administracyjne do jej realizacji są znacznie słabiej rozwinięte. Wykorzystanie funkcjonalności rejestracji online także pozostaje na niskim poziomie. Pomimo że w tym przypadku koszty rejestracji są dwukrotnie niższe, a procedura czterokrotnie szybsza, to wielu przedsiębiorców nadal woli wypełnić wniosek w formie papierowej zamiast elektronicznej.

Celem „Inicjatywy Regionów Słabiej Rozwiniętych" było poprawienie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości w obu województwach poprzez skrócenie czasu i zmniejszenie kosztów założenia firmy. Inicjatywa skupia się na trzech aspektach: promowaniu rejestracji online, zmniejszeniu liczby zwracanych wniosków i przyspieszeniu przetwarzania wniosków składanych w formie papierowej. Według szacunków Banku Światowego już samo szersze wykorzystanie e-rejestracji może zmniejszyć koszty rejestrowania działalności gospodarczej w obu województwach o 1.395.000 zł i skrócić czas rejestracji o 13.020 dni.  

Panel 2: Wykorzystanie możliwości biznesowych dzięki efektywnemu planowaniu przestrzennemu – program pilotażowy w województwach podkarpackim i świętokrzyskim

·     Paweł Wais, Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

·     Leszek Kopeć, Burmistrz Miasta i Gminy Staszów

·     Eugen Pănescu, Prezes firmy Planwerk, Rumunia

·     Marcel Ionescu Heroiu, Starszy Ekonomista, Bank Światowy

Moderator: Wolfgang Munch, Zastępca Kierownika Wydziału, Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej, Komisja Europejska

Warsztat, po którym przewidziana jest sesja pytań i odpowiedzi

Obciążenie administracyjne związane z uzyskaniem pozwoleń budowlanych pozostaje w Polsce istotną barierą dla inwestorów. Około 70% powierzchni gmin nie jest objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, więc pozwolenia budowlane dla tych rejonów wydawane są na podstawie jednorazowych decyzji administracyjnych. Ze względu na koszty i czas potrzebny na uzyskanie takich decyzji, deweloperzy – zwłaszcza z segmentu MŚP, którzy nie posiadają dużych zasobów administracyjnych – szybko zniechęcają się do inwestowania. Słabo rozwinięte zdolności samorządów do terminowego wydawania pozwoleń potęgują problem.

Niemniej planowanie przestrzenne może przynieść bardzo wiele korzyści. Nie tylko przyciąga prywatnych inwestorów, zapewniając wyraźne informacje o tym, co i gdzie można zbudować, ale zmniejsza również obciążenia administracyjne dla inwestorów, jak i samych gmin. Pozwala na lepszą koordynację wszystkich inwestycji prowadzonych w danym rejonie, umożliwia bardziej efektywny dostęp do usług publicznych i zmniejsza niekontrolowany rozwój przestrzenny miast.

Podczas warsztatu przedstawiony zostanie program pilotażowany realizowany w ramach „Inicjatywy Regionów Słabiej Rozwiniętych” w obszarach funkcjonalnych Rzeszowa i Staszowa. Dla zdobycia odpowiedniego doświadczenia i stworzenia nowoczesnego planowania przestrzennego oraz zwiększenia zdolności administracyjnych gmin do terminowego wydawania pozwoleń budowlanych istotne znaczenie ma określenie zakresu wymagań, które musi spełniać proces opracowywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Programy pilotażowe będą opierać się na istniejących Strategiach Rozwoju Miast i Planach Mobilności, umożliwiających realizację zintegrowanych inwestycji w miejskich obszarach funkcjonalnych.

Panel 3: Wykorzystanie instrumentów finansowych w regionach rozwijających się– wewnętrzny model ponownego wykorzystania środków z lat 2007-13 opracowany w województwie podkarpackim

·     Jan Szczucki, Ekspert Finansowy, Bank Światowy

·     Danuta Cichoń, Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego, Podkarpackie

·     Krzysztof Staszewski, CEO, Podkarpacki Fundusz Poręczeń Kredytowych

·     Patrycja Wolińska-Bartkiewicz, Dyrektor, Dział Funduszy Europejskich, Bank Gospodarstwa Krajowego

·     Marek Ignor, Prezes Zarządu Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju

Moderator: Rachel Lancry-Beaumont, Zastępca Kierownika Wydziału, Wydział Instrumentów Finansowych, Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej, Komisja Europejska

Warsztat, po którym przewidziana jest sesja pytań i odpowiedzi

Instrumenty finansowe stanowią efektywny pod względem angażowania zasobów sposób wydatkowania środków przeznaczonych na wspieranie polityki spójności i realizację celów przyjętych w ramach strategii Europa 2020. Oprócz oczywistych zalet wynikających z możliwości ponownego wykorzystania funduszy w długofalowej perspektywie, instrumenty finansowe umożliwiają mobilizację dodatkowego współfinansowania ze strony sektora publicznego i prywatnego w celu uzupełniania luk powstałych na skutek niedoskonałego działania rynku. Wykorzystywane struktury i sposoby działania wymagają dodatkowej wiedzy i know-how, które umożliwią zwiększenie skuteczności i efektywności alokacji środków publicznych. Ponadto instrumenty finansowe zapewniają szereg różnych zachęt stymulujących do osiągania lepszych wyników, m.in. większej dyscypliny finansowej na poziomie wspieranych przez nie projektów.

Niemniej polegające na refundacji formy wsparcia wykorzystywane dotychczas w województwie podkarpackim obarczone były różnymi wadami. Proponowane produkty były w niewielkim stopniu zróżnicowane, a oferowane finansowanie nie było w wystarczający sposób ukierunkowane na zaspokojenie potrzeb różnych firm i branż. Ponadto środki przeznaczone na wsparcie w postaci refundacji kosztów były równomiernie rozdzielane w całym województwie.

Podczas warsztatów zaprezentowany będzie instrument opracowany wewnętrznie w województwie podkarpackim na bazie odzyskanych środków finansowych pochodzących z okresu programowania 2007-2013, którego celem jest rozwiązywanie wskazanych problemów i zapewnienie dostosowanej do potrzeb oferty instrumentów finansowych, w pełni komplementarnych z instrumentami finansowymi z perspektywy 2014-20.

event details
  • KIEDY: 31 maja 2017 r. (środa), 9.00 - 15.30
  • gdzie: G2A Arena Centrum Wystawienniczo-Kongresowe Województwa Podkarpackiego, Jasionka 953, Rzeszów
  • Kontakt : Agnieszka Boratynska
  • aboratynska@worldbank.org


Welcome