Wydarzenia
Image
Skuteczny Komitet Audytu: Wzmacnianie Kontroli, Zarządzanie Ryzykiem i Poprawa Sprawozdawczości Finansowej
16 stycznia 2016Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, 16 stycznia 2015 r.


Polska Komisja Nadzoru Audytowego we współpracy z Centrum Reformy Sprawozdawczości Finansowej Banku Światowego oraz Polskim Instytutem Dyrektorów przedstawia konferencję, której gospodarzem będzie Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, a której celem jest wsparcie członków komitetów audytu w skuteczniejszej realizacji ich funkcji oraz poprawie komunikacji i współpracy między komitetami audytu a biegłymi rewidentami, organami regulacyjnymi i interesariuszami.

Cele

W miarę, jak gospodarki Polski i regionu stają się coraz bardziej zróżnicowane i wysublimowane, komitety audytu muszą sprostać coraz większym wyzwaniom w zakresie pomocy spółkom giełdowym w zarządzaniu ryzykiem, utrzymywaniu silnej kontroli wewnętrznej i zapewnianiu rzetelnej sprawozdawczości finansowej. Polska Komisja Nadzoru Audytowego we współpracy z Centrum Reformy Sprawozdawczości Finansowej Banku Światowego oraz Polskim Instytutem Dyrektorów przedstawia konferencję, której gospodarzem będzie Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, a której celem jest wsparcie członków komitetów audytu w skuteczniejszej realizacji ich funkcji oraz poprawie komunikacji i współpracy między komitetami audytu a biegłymi rewidentami, organami regulacyjnymi i interesariuszami.

Program ten stanowi rozwinięcie poprzedniej konferencji  z 10 stycznia 2013 „Komitety Audytu: Kluczowe ogniwo w procesie sprawozdawczości finansowej i audytu”, która również odbyła się na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Ówczesny program oferował spojrzenie z różnych perspektyw oraz wgląd w role i zakres odpowiedzialności komitetu audytu. Niniejszy program będzie koncentrował się bardziej na praktycznych aspektach pracy komitetu audytu, oferując informacje oraz narzędzia wspierające je w lepszej realizacji zadań oraz skuteczniejszym przyczynianiu się do wzrostu spółek giełdowych.

Kto jest adresatem wydarzenia

  • Przewodniczący i członkowie komitetów audytu, którzy chcą poszerzyć wiedzę i poprawić skuteczność pełnionych funkcji, członkowie rad nadzorczych
  • Dyrektorzy Finansowi, dyrektorzy zarządzający oraz inni przedstawiciele wyższej kadry kierowniczej, którzy współpracują z komitetami audytu w swoich firmach
  • Inwestorzy
  • Biegli rewidenci, prawnicy oraz przedstawiciele innych zawodów pełniący funkcje doradcze dla komitetów audytu
  • Konferencja zgromadzi także członków i personel organów regulacji i nadzoru sprawozdawczości finansowej oraz pracowników naukowych i dziennikarzy.

Dlaczego powinieneś uczestniczyć

  • Aby uzyskać konkretne informacje i najbardziej aktualne porady od ekspertów na temat najtrudniejszych aspektów pracy komitetu audytu, w tym nadzoru nad kontrolą wewnętrzną, zarządzania ryzykiem, relacji z biegłymi rewidentami i zgodnością z przepisami
  • Aby czerpać z doświadczeń członków komitetów audytu, regulatorów i innych osób
  • Aby dowiedzieć się, czego komitety audytu mogą oczekiwać od organów nadzoru rewizji finansowej i w jaki sposób mogą skorzystać z ich pracy

Aby nawiązywać kontakty ze swoimi odpowiednikami — prelegentami, uczestnikami paneli oraz innymi członkami komitetów audytu — profesjonalistami, którzy mają do czynienia z podobnymi wyzwaniami  

 

08:00 - 09:00

Rejestracja i poczęstunek kawowy

 

 

09:00 - 09:15

Powitanie przez przedstawicieli Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

 

oraz Henri Fortin, Dyrektora Centrum Reformy Sprawozdawczości Finansowej Banku Światowego

 

 

09:15 - 09:40

Wystąpienie Pani Doroty Podedwornej-Tarnowskiej,

 

Przewodniczącej Komisji Nadzoru Audytowego i Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów

 

 

09:40 - 10:40

Wystąpienie Pana Raimondo Eggink, CFA

 

Członka rad nadzorczych, zawodowego inwestora oraz konsultanta

 

 

10:40 - 11:00

Przerwa kawowa

 

 

11:00 - 12:20

Dyskusja Panelowa I: Nadzór nad Biegłym Rewidentem

 

Panel ekspertów z udziałem Dana Goelzera, Członka założyciela amerykańskiej Rady Nadzoru nad Rachunkowością Spółek Publicznych PCAOB, Piotra Kamińskiego członka KNA, oraz Petra Kriza z the Fédération des Experts-comptables Européens (FEE), którego moderatorem będzie Jarett Decker z Centrum Reformy Sprawozdawczości Finansowej Banku Światowego. Celem panelu będzie omówienie znaczenia nadzoru nad rewizją finansową dla komitetów audytu, wpływu nowych wymogów UE odnośnie nadzoru komitetu audytu nad biegłymi rewidentami oraz innych zmian w zakresie nadzoru wymaganych przez nową dyrektywę i rozporządzenie UE.

 

 

12:20 - 13:20

Przerwa obiadowa

 

 

13:20 – 13:30

Program Szwajcarski

 

 

13:30 - 14:45

Kontrola Wewnętrzna i Zarządzanie Ryzykiem: O czym powinien wiedzieć Komitet Audytu

 

Krzysztof Szułdrzyński z PWC wyjaśni jak wdrożyć skuteczną kontrolę wewnętrzną i zarządzanie ryzykiem oraz opisze najnowsze ramy wykorzystywane do strukturyzacji i oceny kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem.

 

 

14:45 - 15:00

Przerwa kawowa

 

 

15:00 - 16:15

Dyskusja Panelowa II: Zmierzenie się z Wyzwaniem 

 

Panel, którego moderatorem będzie Wiesław Rozłucki, prezes Rady Giełdy z udziałem przedstawiciela KNA Ewy Jakubczyk-Cały oraz członków komitetów audytu Raimondo Egginka, Stanisława Knaflewskiego i Mirosława Kośmidra. W trakcie panelu omówione zostaną konkretne przykłady pracy komitetu audytu w odpowiedzi na potrzeby związane z kontrolą wewnętrzną, zarządzaniem ryzykiem oraz sprawozdawczością finansową.

 

 

16:15 - 16:30

Podsumowanie i Uwagi Końcowe – Marina Wes

 

Przedstawiciel Banku Światowego w Polsce

                                

  • Rezerwacja miejsca: