Skip to Main Navigation
Видео 2022.2.15

Монгол Улсад КОВИД-19 цар тахалтай тэргүүн эгнээнд тэмцэх нь

Монгол Улсад КОВИД-19 цар тахлын тэргүүн эгнээнд ажиллаж буй эмч, сувилагч, эрүүл мэндийн ажилтнуудын ирүүлсэн түүхээр хийсэн видеог үзнэ үү.