Skip to Main Navigation
Видео2021.12.23

ВИДЕО: Хөгжлийн төлөөх гучин жилийн түншлэл

1991 оноос хойш Монгол Улсын сэргэлт, хөгжилд гарсан аливаа ахиц дэвшилтэй Дэлхийн Банк Групп хамт байсаар ирсэн бөгөөд өнгөрсөн 2020 онд Монгол Улс Дэлхийн Банк Группын бага орлоготой орнуудын санхүүжилтийн суваг болох Олон Улсын Хөгжлийн Ассоциацийн ангиллаас амжилттай дэвшсэн нь хөгжлийн шинэ шатыг илэрхийлж байна. Монгол Улс, Дэлхийн Банк Группын түншлэл өнгөрсөн 30 жилийн хугацаанд хэрхэн хувьсан хөгжиж ирснийг энэхүү видеоноос үзнэ үү.