Skip to Main Navigation
Видео2020.11.05

Монгол Улсад хакатон уралдаан Z үеийнхнийг нийгмийн эгэх хариуцлагын төлөө идэвхжүүлэв

Дэлхийн Банк хакатон уралдаанаар дамжуулан оюутан залуусын оролцоог нэмэгдүүлэх, өөрт тулгамдаж буй асуудлыг гартаа аван шийдвэрлэхэд нь туслахаар ажиллав. Хакатонд оюутнууд баг бүрдүүлэн оролцон, эрүүл мэндийн хамгийн тулгамдсан асуудлаа тодорхойлох, улмаар нийгмийн эгэх хариуцлагын арга хэрэгслээр тухайн асуудлыг бүтээлчээр шийдэх арга замыг боловсруулах боломжийг олгосон юм. Энэхүү видеоноос тэдний санаачилсан шийдэл, арга замын талаар сонсоорой.