Skip to Main Navigation
Видео2014.10.20

Утас нь орон нутгийн эдийн засгийн салшгүй нэг хэсэг болсон

Утасны холболт нь орон нутгийн бизнесийн орчинг эрс өөрчилсөн. Малчид орон нутгийн захтай шууд холбогдож, түүнчлэн өөрсдийн бараа бүтээгдэхүүнийг үндэсний хэмжээнд борлуулах хболомжтой болсон.