Skip to Main Navigation
Видео2012.11.06

Зудны Сургамж: Монголын Хангайн Уул, Говь Цөлийн Малчдын Авсан Зурагнууд

2009-2010 онд тохиосон зудын үеэр малчид хэрхэн ямар арга хэмжээ авч байсан талаар Говийн хойд хэсэгт оршдог Жинст сумын малдын монтажгүй яриаг хүргэж байна.