Skip to Main Navigation
Видео2012.9.20

Монгол улс: 100000 малчин өрхүүдэд зөөврийн нарны цахилгаан үүсгүүр нийлүүлсэн

Дэлхийн банк ба Нидерланд улсын засгийн газрын дэмжлэгтэй хэрэгжсэн төслийн хүрээнд малчдад уламжлалт ахуйд нь тохирсон зөөврийн нарны цахилгаан үүсгүүр нийлүүлсэн.