Skip to Main Navigation
Видео2012.8.29

Монгол улс: Шувууны болон Хүний Томууны эсрэг бэлэн байдлыг хангах нь

Шувууны болон хүний томууны дэгдэлт БНХАУ болон ОХУ гарсаны дараа Монгол улс томууны эрсдэлтэй улсын тоонд орсон.