Learn how the World Bank Group is helping countries with COVID-19 (coronavirus). Find Out


Монгол улс: Шувууны болон Хүний Томууны эсрэг бэлэн байдлыг хангах нь

2012.8.29

Шувууны болон хүний томууны дэгдэлт БНХАУ болон ОХУ гарсаны дараа Монгол улс томууны эрсдэлтэй улсын тоонд орсон.