ӨГҮҮЛЭЛ

Инфографик: Монгол улсыг дэмжих шинэ стратеги

2013.5.22Монгол улсын түүхэнд байгаагүй эдийн засгийн өсөлтт гарах төлөвтэй байгаа ирэх таван жилд Дэлхийн Банк Группэс үзүүлэх дэмжлэг дээрх стратегиар тодорхойлогдож байна.

Гишүүн улсын энэхүү Түншлэлийн стратегийг Монгол Улсын Улсын хөгжлийн түүхэн мөчид баталлаа. Эдийн засаг нь дэлхийд дээгүүр бичигдэх хурдаар өсч, зэс, алт, нүүрсний ордуудыг эдийн засгийн эргэлтэнд оруулснаар түүхэнд байгаагүй хугацаанд дунд орлоготой улсын ангилалд аваачих болно.

Гэхдээ ирж байгаа хөгжлийн замд томоохон эрсдэлүүд тулгарах болно. Иймд макро эдийн засгийн тогтвортой байдлыг хангаж, байгалийн нөөцийг зөв стратегиар ашиглах нь чухал ач холбогдолтой байна. Өнөөдөр явагдаж байгаа олборлолт, хөгжил цэцэглэлт цаашдын үеийнхэнд хүрч үлдэх ёстой.

Дэлхийн Банкны Группын Түншлэх стратеги нь Монгол Улсын Үндэсний хөгжлийн цогц бодлоготой бүрэн уялдсан билээ.

дүрсэн дээр дараад стратегийн тухай мэдэж авна уу:

Image

 


Api
Api

Welcome