publication

Дэлхийн банкны “Тэтгэврийн шинэчлэлийн үндсэн ойлголтууд” цуврал


Image

Дэлхийн Банк 1980-аад оны дунд үеэс эхлэн тэтгэврийн тогтолцооны хөгжил, шинэчлэлийн асуудлаар олон улс орны засгийн газарт дэмжлэг үзүүлэн хамтран ажиллаж ирсэн. Энэ туршлага дээрээ тулгуурлан тэтгэврийн тогтолцооны дизайн, шинэчлэлийн чиглэлээр ажиллаж байгаа бодлого боловсруулагчид  болон сонирхогч бусад хүмүүст зориулан бэлдсэн “Тэтгэврийн тогтолцооны үндсэн ойлголтуудын талаарх цуврал”-ын заримаас монгол хэлнээ орчуулан та бүхэнд хүргэж байна. Англи хэл дээрх эхийг зүүн гар талд байгаа линкээс татаж авах  боломжтой.

 

 

 

Сүүлд шинэчлэгдсэн: 2015.3.18