Западен Балкан: Назад во рецесија

17 Декември 2012

Жељко Богетиќ ја објаснува повторената рецесија во Западен Балкан (англиски)
Welcome