ເລື່ອງພົ້ນເດັ່ນ

ຮູບພາບສະຖິຕິ ລາວ: ສົ່ງ​ເສີມ​ໃຫ້ຂະ​ແໜງ​ກະ​ສິ​ກຳ​ ມີສະ​ມັດ​ຕະ​ພາບ​ດີຂຶ້ນກວ່າ​ເກົ່າ

3 ກຸມພາ 2015


ກົດໃສ່ຮູບ ເພື່ອເບິ່ງຮູບເຕັມ

Image
ສື່ຕ່າງໆ

Api
Api