Skip to Main Navigation
រឿងពិសេស 18 តុលា 2021

ការបង្រៀនតាមគោលវិធីសិស្សមជ្ឈមណ្ឌលនិងផលសាយភាយរបស់វា ធ្វើឱ្យការរៀនមានគុណភាពកាន់តែប្រសើរ

Image

Photo courtesy of Yim Sony


អត្ថបទថ្មីៗ

  • ធនាគារពិភពលោកកំពុងជួយ​ដល់​ “គម្រោងកែលម្អ​គុណភាពអប់រំ​មធ្យមសិក្សាចំណេះទូទៅ​” (Secondary Education Improvement Project/SEIP) ដែលមានគោលដៅកែលម្អការអប់រំកម្រិតមធ្យមសិក្សា​តាមរ​យៈការពង្រឹងការគ្រប់គ្រងសាលារៀន និងកម្មវិធីបង្កើនគុណវុឌ្ឍិគ្រូបង្រៀនសម្រាប់មធ្យមសិក្សា។
  • មកទល់ពេលនេះ​ មានគ្រូជិត ២២០០នាក់ ថ្នាក់ដឹកនាំសាលានិង​បុគ្គលិកអប់រំ​ជាង ៥០០នាក់​ផ្សេងទៀត បាន​ទទួល​ការ​បណ្តុះបណ្តាល​តាមរយៈកម្មវិធីនេះ។ នៅក្នុងចំណោមអ្នកទាំងអស់នេះ មានជាង ១០០០នាក់ បាន​បញ្ចប់​វគ្គបណ្តុះបណ្តាលរួចហើយ។
  • ក្រៅពីនេះ គម្រោងមួយទៀតដែលទទួលជំនួយពីធនាគារពិភពលោកដែរ ឈ្មោះថា “គម្រោងកែលម្អគុណភាពអប់រំឧត្តមសិក្សា” Higher Education Improvement, បានជួយដល់សិស្សជិត ៣លាននាក់ ឱ្យមានលទ្ធភាពបន្តការសិក្សា​ពីផ្ទះ នៅក្នុងអំឡុងពេលមានការរាតត្បាតជំងឺកូវីដ១៩។

លោកស្រី យឹម សូនី ជាគ្រូបង្រៀនជីវវិទ្យាថ្នាក់ទី៩ និង​ថ្នាក់ទី១២ នៅខេត្តកណ្តាល។ តាំងពីពេលដែលការបង្រៀនក្នុងថ្នាក់ត្រូវ​បាន​ផ្អាកដោយសារតែការ​រាត​ត្បាតជំងឺកូវីដ១៩ លោកស្រីបានងាកមកបន្ត​ការបង្រៀនសិស្សពីចម្ងាយវិញ ។​ អ្នក​គ្រូកំពុងតាមដានមើល​កិច្ច​ការ​ផ្ទះ​របស់​សិស្សដែលផ្ញើ​តាមរយៈថ្នាលអនឡាញ។ បើទោះបីជាមុនដំបូង អ្នក​គ្រូគ្មានជំនាញកុំព្យូទឺរ ឬចំណេះដឹងផ្នែកអនឡាញ ប៉ុន្តែ​ការ​រាត​ត្បាតនៃជំងឺនេះ​បាន​បង្ខំឱ្យអ្នកគ្រូ​​ចេះរកវិធី​ផ្សេងទៀត​ដើម្បីអាចបន្តបង្រៀនសិស្សបាន។ ការព្យាយាមរៀនបណ្តើរធ្វើបណ្តើរ និង​ការ​យកចំណេះដែលទទួលបានតាមកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលវគ្គចុងសប្តាហ៍នៃកម្មវិធីបង្កើនគុណវុឌ្ឍិគ្រូបង្រៀន(Teacher Upgrading Program/TUP) ក្រោម​ “គម្រោងកែលម្អ​គុណភាពអប់រំ​មធ្យមសិក្សាចំណេះទូទៅ​” ​ Secondary Education Improvement Project, ដែលជួយដោយធនាគារពិភពលោក​ មិនយូរប៉ុន្មានបាន​ធ្វើឱ្យអ្នកគ្រូមានសមត្ថភាពអាចបំពេញកិច្ចការរបស់ខ្លួនបានកាន់តែប្រសើរជាងមុន។

កម្មវិធី TUP នេះ ក៏បានផ្តល់លទ្ធភាពឱ្យអ្នកគ្រូអាច​ភ្ជាប់បណ្តាញជាមួយគ្រូដទៃ គណៈគ្រប់គ្រងសាលា និង​អ្នកជំនាញនានា ដែលជួយអ្នកគ្រូក្នុងការអភិវឌ្ឍខ្លួនជាលក្ខណៈអាជីពថែមទៀត ជាពិសេសនៅក្នុងការបង្រៀនពីចម្ងាយ ក៏ដូចជាក្នុងការ​ប្រែក្លាយការបង្រៀនរបស់គាត់ពីរបៀបគោលវិធី​គ្រូមជ្ឈមណ្ឌល ទៅប្រើគោល​វិធី​សិស្ស​មជ្ឈមណ្ឌល​ វិញនៅក្នុងការអប់រំ។

ក្នុង​ទឹកមុខញញឹម អ្នកគ្រូ សូនី មានប្រសាសន៍ថា៖ “វគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះជាការផ្លាស់ប្តូរដ៏ធំមួយសម្រាប់ខ្ញុំ។ វា​បានបើកចិត្តគំនិតរបស់ខ្ញុំកាន់តែធំទូលាយ ហើយខ្ញុំមានមោទនភាពណាស់ដែលបាន​ទទួលការហ្វឹកហ្វឺននេះ។ តាមរយៈនេះខ្ញុំកសាងបានទំនាក់ទំនងកាន់តែជិតស្និទ្ធ ហើយពេលនេះខ្ញុំអាច​ផ្ទេរចំណេះដឹងបន្ថែមទៀតទៅដល់សិស្ស ទោះបីជាយើងបង្រៀនពីចម្ងាយក្តី ដែលខ្ញុំមិនដែលចេះធ្វើសោះពីមុនមក។”

អ្នកគ្រូ សូនី ធ្វើគ្រូបង្រៀនអស់ជាង ៣០ឆ្នាំហើយ។ ពេលនេះ កម្មវិធីធ្វើវិសិដ្ឋកម្មជំនាញបានបំពាក់ដល់គាត់នូវ​ជំនាញថ្មីៗ ដូចជាជំនាញរៀបចំផែនការបង្រៀនសម្រាប់រយៈពេលខ្លី មធ្យម និង​វែង ដើម្បី​កែលម្អគុណភាព​នៃ​លទ្ធផលការរៀនរបស់សិស្ស។ វិធីសាស្ត្រថ្មីនេះតម្រូវឱ្យសិស្សធ្វើតេស្តមុនចូលរៀនសិន ដែលជាវិធីស្ទង់សមត្ថភាព​រៀនរបស់សិស្ស ដើម្បី​ដាក់ពួកគេទៅតាមក្រុមថ្នាក់ផ្អែកតាមកម្រិតនៃចំណេះដឹងសមស្រប។ កម្មវិធីសិក្សា​បន្ថែម និង​ម៉ោងបង្រៀនថែម​ត្រូវ​បានរៀបចំ​សម្រាប់​ជួយសិស្ស​ដែលមានសមត្ថភាពរៀនយឺតជាងសិស្សដទៃ។

ដើម្បីកសាងទំនាក់ទំនងកាន់តែជិតស្និទ្ធ​ជាមួយសិស្ស គ្រូៗត្រូវ​បាន​តម្រូវឱ្យសរសេរ​ករណីសិក្សាអំពីសិស្ស​ដែល​ ជួបការលំបាកក្នុង​ការ​រៀន, មាន​អារម្មណ៍​តាន​តឹង ឬ​ក៏​គ្មានលទ្ធភាពភ្ជង់ស្មារតីរបស់ខ្លួនទៅលើ​ការ​សិក្សា​បាន។ ក្នុង​ករណីបែបនេះ គ្រូត្រូវ​ទៅមើលសិស្ស​ដល់ផ្ទះ ជួបជាមួយ​អាណាព្យាបាលរបស់ពួកគេ ហើយ​បង្ហាញព័ត៌មាននៃករណី​សិក្សា​អំពីសិស្ស​ទាំងនោះ​ដល់​ក្រុមគ្រូបង្រៀនដទៃ និង​ដល់​បណ្តាញ​គណៈគ្រប់​គ្រងសាលាឱ្យបានជ្រាបផងដែរ។

អ្នកគ្រូ សូនី ពោលបន្តដូច្នេះថា៖ “កាលមុន ខ្ញុំ​មកសាលាហើយគ្រាន់តែបង្រៀនប៉ុណ្ណោះ។ ខ្ញុំ​មិនដែលត្រៀមមេរៀនមុនទេ ហើយក៏មិនដែលវិភាគទៅលើសិស្សដែរ មិនតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំស្តីឱ្យសិស្សបើកាលណាពួកគាត់រៀនមិនចេះ។ តែឥឡូវនេះខ្ញុំមើល​ឃើញ​សារៈសំខាន់នៃការ​យល់​អំពីអាកប្បកិរិយា​របស់​សិស្ស​និង​ស្ថានភាពរបស់​គ្រួសារគេ ជាពិសេស​នៅ​ក្នុង​ដំណាក់​កាល​នៃ​ការ​រាតត្បាតជំងឺកូវីដនេះតែម្តង។”

ក្នុងការបង្រៀនពីចម្ងាយ អ្នកគ្រូ សូនី ដាក់សិស្ស​ដែលមានទូរស័ព្ទ​វៃឆ្លាតប្រើឱ្យនៅ​ជាក្រុម ហើយ​បង្កើត​មេរៀន​អនឡាញ​សម្រាប់​ពួកគេ។ ចំពោះសិស្សដែលអត់មានទូរស័ព្ទវៃឆ្លាត ឬ​ កុំព្យូទឺរប្រើ ពួកគេអាច​មកសាលាពីរដង​ក្នុងមួយ​សប្តាហ៍​ ដើម្បី​យក​សម្ភារទៅរៀននិងកិច្ច​ការ​ទៅធ្វើនៅផ្ទះ។ នៅក្នុងការបង្រៀន គាត់​ដាក់​ប្រធានបទឱ្យសិស្ស​ធ្វើ​ការ​ស្រាវជ្រាវ​ជាមុន ហើយចង្អុលប្រាប់ពួកគេឱ្យទៅមើលវីដេអូ​បង្រៀន​ដែលក្រសួង​អប់រំ យុវជន និង​កីឡាបានផលិត។

វីដេអូទាំងនោះត្រូវ​បាន​ផលិតឡើងតាមរយៈ​“គម្រោងកែលម្អគុណភាពអប់រំឧត្តមសិក្សា” Higher Education Improvement, ដែលបានវិនិយោគទឹកប្រាក់ចំនួន ៥លានដុល្លារអាមេរិកទៅលើប្រព័ន្ធ​ e-learning តាំងពីដើមដំបូងនៃការផ្ទុះការរាតត្បាតជំងឺកូវីដ១៩ម្ល៉េះ។ ការវិនិយោគនេះ​បាន​ជួយសិស្ស​កម្រិតមត្តេយ្យ កម្រិតបឋមសិក្សា និង​កម្រិតមធ្យសិក្សាចំណេះទូទៅ​ជាង ៣លាននាក់ ឱ្យមានលទ្ធភាពអាចរៀនពីផ្ទះបាន។ ជំនួយនេះ​ក៏បានជួយ​ផង​ដែរដល់​ក្រសួង​ក្នុង​ការរៀបចំបង្កើនក្រដាសមេរៀន​សម្រាប់​សិស្ស និង​ផ្តល់​ថវិកា​ដល់សាលាបឋមសិក្សា​និង​សាលាចំណេះទូទៅ​យក​ទៅ​បោះពុម្ព​និង​ថត​ចម្លង​មេរៀន​ឱ្យសិស្ស​ក្រីក្រ​យក​ទៅរៀននៅផ្ទះ។

លោកស្រី សូនី ស្ថិតក្នុងចំណោមគ្រូបង្រៀនជិត ២២០០នាក់ និង​នាយក នាយករងសាលាជាង​៥០០នាក់​ទៀត ដែល​បានចូលរួម​ក្នុង​វគ្គបណ្តុះបណ្តាលតាមរយៈ “គម្រោងកែលម្អ​គុណភាពអប់រំ​មធ្យមសិក្សាចំណេះទូទៅ”។ នៅក្នុងនោះ អ្នកជំនាញផ្នែកអប់រំជាង ១០០០នាក់ បាន​បញ្ចប់​វគ្គបណ្តុះបណ្តាលពីកម្មវិធីនេះរួចហើយ។

លោក ម៉ុក បូរ៉ា នាយកវិទ្យាល័យព្រែកដំបូងក្នុងខេត្តកំពង់ចាម ស្ថិតក្នុងចំណោមសិក្ខាកាមដំបូងគេដែលបានបញ្ចប់វគ្គ​ហ្វឹក​ហ្វឺននេះ។ លោក​បាន​ឱ្យតម្លៃខ្ពស់ចំពោះ​កម្មវិធីនោះ ក៏ដូចជាការប្រែប្រួលជាវិជ្ជមានដែលវាបាននាំដល់​សាលា​របស់គាត់​ដែរ។ តាំងតែពីពេលគាត់ត្រូវ​បាន​​តែងតាំងជា​នាយកសាលាមក គាត់រមែងចង់​ធ្វើ​ការ​កែលម្អ​ដល់​លទ្ធផលសិក្សានិង​ការ​គ្រប់​គ្រង​សាលា ក៏ដូចជាការជំរុញឱ្យមានការគាំត្រ​ពីសហគមន៍ ប៉ុន្តែគាត់​មិនដឹងថា​ត្រូវ​ធ្វើបែបណាទេ។ បន្ទាប់​ពីបានបញ្ចប់​វគ្គបណ្តុះបណ្តាលមក គាត់​មានគំនិតប្លែកៗជាងមុន ព្រម​ទាំង​រៀនសូត្រ​បាន​បទ​ពិ​សោធន៍​ពីនាយកមកពីសាលា​ផ្សេងៗទៀតនៅទូទាំងប្រទេស ដើម្បីយកទៅអនុវត្ត​ផែនការរបស់គាត់ឱ្យ​បាន​សម្រេច។  

នៅក្នុង​បទសម្ភាស​តាម​ទូរស័ព្ទ លោក បូរ៉ា និយាយដូច្នេះថា៖ “ខ្ញុំតែងតែឆ្ងល់ថាហេតុអី​បាន​ជាចំណាយពេលបង្រៀន​អស់​ជាង​៣០ឆ្នាំហើយ លទ្ធផលរៀនរបស់សិស្ស​អត់​បានគ្រាន់បើអីសោះ។ ឥឡូវនេះ ខ្ញុំរកឃើញរបៀប​សម្រាប់​ធ្វើ​ការ​កែលម្អហើយ។ សាលារៀន សហគមន៍ និង​អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន អាចអង្គុយជជែកគ្នាដើម្បីស្វែងរកដំណោះ​ស្រាយ​សម្រាប់​យើងទាំងអស់គ្នា។ អានេះហើយដែលនាំឱ្យបានលទ្ធផលកាន់តែធំៗទៀត។”

លោកនាយកនិយាយថា តាំងពីពេលគាត់ចាប់ផ្តើម​អនុវត្ត​ផែនការរៀនថ្មីមក អត្រា​សិស្សឈប់រៀននៅវិទ្យាល័យ​របស់​គាត់​មាន​ការ​ថយចុះ រីឯអត្រា​នៃការប្រលងជាប់​ក៏​កើនឡើងច្រើនជាងមុនដែរ។ លទ្ធផលទាំងនេះបានធ្វើ​ឱ្យ​វិទ្យាល័យរបស់គាត់​ទទួលបានការគាំទ្រ​ពីសហគមន៍ និង​អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន កាន់តែខ្លាំងជាងមុន។

ផលសាយភាយ

“គម្រោងកែលម្អ​គុណភាពអប់រំ​មធ្យមសិក្សាចំណេះទូទៅ” ត្រូវ​បាន​អនុវត្ត​លើ​គោលដៅសាលាចំនួន ១០០ នៅទូទាំងប្រទេស។ ប៉ុន្តែ មកដល់ដើមឆ្នាំ២០២១ គេសង្កេតឃើញថា អនុវិទ្យាល័យចំនួន១០២ និងសាលាបឋមសិក្សាចំនួន១៦៦ ដែលសុទ្ធតែមិនមែនជាគោលដៅក្នុងគម្រោងនេះ បានទទួលផលសាយភាយវិជ្ជមានរបស់ការគ្រប់គ្រងតាមសាលា។ បានន័យថា សាលាដែលមិនមែនជាគោលដៅទាំងនេះកំពុងចាប់ផ្តើម​អនុវត្ត​តាមគំរូគ្រប់គ្រងតាមសាលាដែរ ដោយមានការជំរុញលើកទឹកចិត្ត​ពីការិយាល័យអប់រំស្រុក និង​ខេត្ត​ផង។

អាជ្ញាធរ​បាន​យល់ព្រម​ជួយដល់​សាលាមិនមែនគោលដៅទាំងនោះ​ ក្រោយ​ពីបានមើលឃើញ​ថា​ចំនួនសិស្ស​ចូលរៀនចេះតែកើនឡើងនៅតាមសាលាគោលដៅនៃគម្រោង។ លទ្ធផលល្អប្រសើរនៃការរៀននិង​ការ​គ្រប់​គ្រង​តាមសាលា បាន​ញ៉ាំងឱ្យមាតាបិតា​ព្យាយាម​ប្តូរសាលាឱ្យកូនទៅរៀននៅតាមសាលាគោលដៅវិញ។

លោក ប្រាក់ វុទ្ធី នាយក​វិទ្យា​ល័យ​ព្រែកតាទែននៃខេត្តកណ្តាល បាន​សង្កេតឃើញ​អំពី​ការ​ប្រែប្រួលទាំងនេះ ហើយមានប្រសាសន៍ដូច្នេះថា៖ “ការណ៍ដែលសិស្សចង់មករៀននៅសាលាយើង ហើយ​ឪពុកម្តាយរបស់គេចង់បញ្ជូនពួកគេ​ឱ្យ​មក​រៀននៅទីនេះ សបញ្ជាក់ថា​វិធីថ្មីនេះពិតជាមានប្រសិទ្ធភាព។ យើង​មាន​សិស្ស​ដែលកាន់តែចង់រៀន គ្រូ​ដែល​សប្បាយ​ចិត្ត និង​សហគមន៍ដែលកាន់តែពេញចិត្តពេញថ្លើមជាងមុន។ នេះហើយ​ជា​វឌ្ឍនភាពពិតៗ។”


Api
Api