Hrvatska – Očuvanje prirode

4. rujna 2014.Kada je Hrvatska 2013. godine postala članicom Europske unije, velike površine njezinog teritorija postale su sastavni dio Ekološke mreže EU-a.

Mreža, koja se naziva Natura 2000, primjenjuje posebne propise o očuvanju prirode u mnogobrojnim nacionalnim parkovima u RH, a na to se usredotočuje tekući projekt koji podupire Svjetska banka.

Putem Projekta integracije u EU Natura 2000, prirodni rezervati u Hrvatskoj dobivaju financijska sredstva koja su im potrebna u svrhu bolje zaštite divljih životinja i faune korištenjem bolje opreme kao što su ophodni brodovi za nadzor požara i krivolova. 

„Imati ćemo daleko snažniji nadzor nad područjem, jer ćemo vidjeti više nego što vidimo sada,“ kaže Vladislav Mihelčić, stručni voditelj očuvanja u jednom od najljepših nacionalnih parkova u Hrvatskoj, Kornatima, koji je smješten na obali Jadranskog mora.


" Imati ćemo daleko snažniji nadzor nad područjem, jer ćemo vidjeti više nego što vidimo sada. "

Vladislav Mihelčić

Stručni voditelj očuvanja u jednom od najljepših nacionalnih parkova u Hrvatskoj, Kornatima,

Image

Kornati - jedan od najljepših nacionalnih parkova u Hrvatskoj

Photo: Vanja Frajtic

Mihelčić dodaje da će nove informacijske ploče i centri koje su nacionalni parkovi u cijeloj državi dobili putem projekta sada informirati posjetitelje o tome kako se bolje brinuti za prirodne resurse Hrvatske.

„Važno je povećati senzibilitet posjetitelja u vezi s parkovima i znanje o prirodi i važnosti prirode“, navodi.

Osim novih informativnih objekata, nove nadzorne opreme i novih staza u prirodi, projektom Natura 2000 Hrvatskoj se dodatno pomaže u usklađivanju s direktivama EU-a stvaranjem baze podataka ekološke mreže.  

Sustav objedinjuje podatke o zaštiti prirode u Hrvatskoj, njezinom biološkom praćenju i inventarizaciji, u skladu s uvjetima izvješćivanja o divljim životinjama i staništima EU-a.


" Trebamo izvještavati o (divljim životinjama i staništima), ali ne samo izvještavati o njima nego ih očuvati, a ako želite nešto očuvati, trebate znati i gdje je to i što trebate napraviti da biste to očuvali. "

Matija Franković

Državni zavod za zaštitu prirode


„Trebamo izvještavati o (divljim životinjama i staništima), ali ne samo izvještavati o njima nego ih očuvati, a ako želite nešto očuvati, trebate znati i gdje je to i što trebate napraviti da biste to očuvali,“ navodi Matija Franković iz Državnog zavoda za zaštitu prirode.

U bazi podataka ekološke mreže, navodi, dokumentirano je i kategorizirano na desetke tisuća životinja, ptica, riba i biljki u Hrvatskoj, a težište se stavlja na sprječavanja da vrste čiji se broj jedinki smanjuje ne nestanu u potpunosti.

U bazi podataka evidentirana je jedna rijetka sorta autohtonog goveda i nekoliko životinjskih vrsta kao ugrožene vrste, odnosno vrste kojima je potrebna zaštita u močvarnim područjima na kojima se kreću i žive u Parku prirode Gajna.


" Ova goveda pomažu održati biološku raznolikost pašnjaka i smanjiti mogućnost dominacije jedne biljne vrste. "

Šimo Beneš

Brodsko ekološko društvo

Image
Photo: Vanja Frajtic

„Ova goveda pomažu održati biološku raznolikost pašnjaka i smanjiti mogućnost dominacije jedne biljne vrste,“ kaže Šimo Beneš iz Brodskog ekološkog društva koje pomaže u upravljanju parkom Gajna.

Uz pomoć projekta Natura izgradio se novi informacijski centar smješten u močvarnom području Gajne, gdje i posjetitelji i lokalno stanovništvo mogu saznati što činiti, a što ne, kako bi se osiguralo trajno očuvanje ovoga područja.Project mapWelcome