Video: Očuvanje prirode u Hrvatskoj

11. rujna 2014.

Kao nova članica EU-a, Hrvatska radi na usklađivanju svojih praksi očuvanja prirode sa standardima EU-a. U tome pomaže projekt koji podupire Svjetska banka.
Welcome