Skip to Main Navigation
PRIOPĆENJE ZA MEDIJE 2. svibnja 2019.

Ulaganja u prilike za ljude u fokusu nove Strategije Grupacije Svjetske banke za Hrvatsku

WASHINGTON, 2. svibnja, 2019. — Potpora bržem rastu, povećanje produktivnosti i ulaganja u prilike za ljude, pogotovo u slabije razvijenim područjima, ciljevi su novoga Okvira suradnje (Country Partnership Framework, CPF) Grupacije Svjetske banke (WBG) s Republikom Hrvatskom za razdoblje od 2019. do 2024. godine, koji je danas prihvatio Odbor izvršnih direktora.

Nova strategija usklađena je s Vladinim planom za razvitak zemlje, pri čemu se naglasak stavlja na ubrzavanje rasta i približavanje razinama dohotka u zemljama Europske unije te smanjivanje ranjivosti i regionalnih nejednakosti.

„Nova strategija pomoći će Hrvatskoj na putu ka uključivom društvu, gdje će zajednice, tvrtke i regije moći napredovati, gdje će javne ustanove građanima pružati učinkovite i pravovremene usluge i gdje će se bogati prirodni resursi Hrvatske očuvati i koristiti na održiv način“, izjavila je Elisabetta Capannelli, voditeljica Ureda Svjetske banke za Hrvatsku. „Nit vodilja naše strategije bit će neprestano ulaganje u ljudski kapital u korist svih građana Hrvatske.“

„Novi Okvir suradnje jasno identificira ključne izazove i potrebe zemlje te na odgovarajući način podržava tekuće aktivnosti hrvatske Vlade usmjerene na daljnje jačanje institucija i cjelokupnu konkurentnost hrvatskog gospodarstva. Također ostavlja dovoljno fleksibilnosti za vremensko razdoblje od pet godina,” izjavio je Zdravko Marić, ministar financija Republike Hrvatske.

Novi CPF predviđa potporu Hrvatskoj kroz tri glavna područja. Prvo područje usmjereno je na unapređenje učinkovitosti javnih institucija i usluga koje pružaju građanima, povećanje djelotvornosti državnih poduzeća i stvaranje prilika za ljude, s naglaskom na na slabije razvijena područja i unapređenje obrazovanja i vještina.

Drugo područje odnosi se na pružanje pomoći u očuvanju i održivom korištenju prirodnih resursa kako bi se odgovorilo na izazove koji ugrožavaju okoliš i na utjecaj klimatskih promjena. To uključuje smanjivanje energetske intenzivnosti gospodarstva i prelazak na održiviji miks energetskih izvora, kao i bolje upravljanje vodama, otpadnim vodama i krutim otpadom.

Treće područje bavit će se jačanjem uloge privatnog sektora u gospodarstvu poboljšanjem uvjeta poslovanja, promicanjem poduzetništva, tržišnog natjecanja i inovacija te stvaranjem mnogobrojnijih i kvalitetnijih radnih mjesta.

Međunarodna financijska korporacija (IFC) svoju će potporu u idućih pet godina usmjeriti na stvaranje dinamičnog poduzetničkog i privatnog sektora. Tri stupa strategije IFC-a za Hrvatsku su: jačanje uloge privatnog sektora u gospodarstvu zahvaljujući održivim i inovativnim ulaganjima, ulaganja u infrastrukturu u suradnji s privatnim sektorom i daljnje širenje tržišta kapitala.

„IFC će podupirati provedbu Strategije kroz ulaganja u jačanje konkurentnosti privatnog sektora kako bi se potaknulo otvaranje radnih mjesta u slabije razvijenim područjima i privukla ulaganja privatnog sektora u unapređivanje infrastrukture i promicanje obnovljivih izvora energije“, izjavio je Thomas Lubeck, regionalni direktor IFC-a za Srednju i jugoistočnu Europu.

Petogodišnji program bit će selektivan i usmjeren na kompleksna područja i mjere koje će pomoći u jačanju neophodnih institucionalnih kapaciteta radi boljeg korištenja EU fondova i ubrzanja konvergencije s drugim EU članicama. Svi novi zajmovi također će morati biti usmjereni na marginalizirane skupine, siromašne i ranjive, te će poticati ulaganja privatnog sektora i štititi regionalna i javna dobra.


Priopćenje broj. 2019/ECA/113

Kontakt

Washington
Kym Smithies
+1 202 4580 152
ksmithies@worldbank.org
Hrvatska
Vanja Frajtić
vfrajtic@worldbank.org
Beograd (IFC)
Slobodan Brkić
sbrkic@ifc.org
Api
Api